Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu w dniu 06.11.2019r. decyzji nr 23/CP-II/2019 dla inwestycji celu publicznego

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-08 12:23:03 przez Ewelina Kozicka, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 06.11.2019r.
IZP.6733.2.23.4.2019.KS
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Gminy Świebodzin, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Henryk Okupski o wydaniu w dniu 06.11.2019r. decyzji nr 23/CP-II/2019 dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 138, 141/2, 512/1, 512/2 położonych w obrębie 0007 Jordanowo gmina Świebodzin.
 
Pouczenie;
- Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia - art. w/w 129 ustawy kpa,
- Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do niniejszej decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
 
Sprawę prowadzi:
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-08 12:21:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Kozicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-08 12:23:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Kozicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-08 12:23:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
209 raz(y)