ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji o warunkach zabudowy, znak: IZP.6730.1.36.4.2020.KS

Informacja ogłoszona dnia 2020-09-14 15:43:54 przez Katarzyna Smolińska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                          Świebodzin, 2020-09-14

IZP.6730.1.36.4.2020.KS
 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI

           Zgodnie z art. 7, 8, 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), informuję strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Piekarni Balcewicz Maria Balcewicz w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku magazynowo- produkcyjnego położonego na działce o nr ewid. 159/6 w obrębie 0002,2 Świebodzina przy ul. Łąki Zamkowe, iż Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego, zgromadził niezbędne uzgodnienia oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.
      Ponadto w oparciu o art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) jak i art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm), z braku zajęcia stanowiska przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 14 dni przyjęto, iż brzmienie projektu decyzji przesłanego ponownie do uzgodnień pismem znak: IZP.6730.1.36.3.2020.KS (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 12.08.2020r.) w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami nie budzi zastrzeżeń.
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 06.10.2020r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie.
        Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik może, ale nie musi skorzystać.
        Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 50 II piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-14 15:40:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Smolińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-14 15:43:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Smolińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-14 15:43:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
150 raz(y)