ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie BZP3.I.7331-35/CP/01/08

Informacja ogłoszona dnia 2008-11-14 13:40:10 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wydania warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej i przyłączy do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach nr: 139; 140/2; 140/3; 140/4; 140/5; 140/6; 140/7; 140/8; 140/9; 140/10; 140/11; 140/12; 140/13; 140/14; 140/15; 140/16; 140/17; 140/18 i 140/19 w I obr. Świebodzina przy ul. Żaków

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 14.11.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-35/CP/01/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. Zakład Dystrybucji Gazu Zgorzelec w imieniu, której z pełnomocnictwa występuje Wesołowski Włodzimierz pracownik „PRO BUD” z siedzibą ul. Słoneczna 34 w Świebodzinie, o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej i przyłączy do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach nr: 139; 140/2; 140/3; 140/4; 140/5; 140/6; 140/7; 140/8; 140/9; 140/10; 140/11; 140/12; 140/13; 140/14; 140/15; 140/16; 140/17; 140/18 i 140/19 w I obr. Świebodzina przy ul. Żaków.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-14 13:35:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-14 13:40:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-14 13:40:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6351 raz(y)