ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu w dniu 24.03.2021r. decyzji nr 12/CP-II/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PP.6733.2.6.2021.KS

Informacja ogłoszona dnia 2021-03-24 13:24:18 przez Katarzyna Smolińska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2021-03-24
PP.6733.2.6.4.2021.KS    
 
OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO         
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek inwestora PDC Industrial Center 142 Sp. z o.o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Piotr Sawiak o wydaniu w dniu 24.03.2021r. decyzji nr 12/CP-II/2021 dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 460 położonej w obrębie 0002 Chociule, gmina Świebodzin w ramach zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w zakresie budowy zjazdów publicznych do działek nr ew. 452/5, 452/6”. 
Pouczenie;
- Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia - art. w/w 129 ustawy kpa,
- Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do niniejszej decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.                 
Sprawę prowadzi:  Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-24 13:19:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Smolińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-24 13:24:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Smolińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-24 13:26:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
76 raz(y)