ˆ

Wydział Finansowo-Budżetowy

Szczegóły informacji

Kontakt z pracownikami Wydziału Finansowo - Budżetowego

Informacja ogłoszona dnia 2008-05-15 14:44:03 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

SKARBNIK GMINY – ZABŁOCKA IZABELA
I piętro, pokój nr 13, telefon 684750 884
 
Z-CA SKARBNIKA GMINY – SINKIEWICZ KAROLINA
I piętro, pokój nr 24, telefon 684750 895
 
Inspektor – SZULC ANNA
I piętro, pokój nr 25, telefon 684750 896
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Rozliczanie delegacji służbowych i prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • Przygotowanie merytoryczne wniosków osób fizycznych w zakresie zwrotu opłaty skarbowej,
 • Sporządzanie wniosków o refundację płac pracowników interwencyjnych, sporządzanie list wynagrodzeń na podstawie zawartych umów zlecenia i umów o dzieło.   
 • Wystawianie zaświadczeń o zarobkach oraz zaświadczeń emerytalno – rentowych.
SYLWIA RUSIECKA
I piętro, pokój nr 25, telefon 684750 896
 • Sporządzanie list płac dla pracowników.
 • Rozliczanie i sporządzanie deklaracji do ZUS,
 • Wydawanie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników oraz zaświadczeń RP-7 do celów emerytalno – rentowych.
Inspektor – CIECHANOWICZ MAGDALENA
I piętro, pokój nr 26, telefon 684750 897
 • Księgowanie i windykacja dochodów budżetu gminy.
Inspektor – BABICZ MAŁGORZATA
Inspektor – DZIEWA MARTA
I piętro, pokój nr 26, telefon 684750 897
 • Rozliczanie najemców z należności za lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami gospodarczymi wraz z bieżącą windykacją polubowną i sądową.
Inspektor – GENDERA ELŻBIETA
Pomoc administracyjna - KOTLICKA KRYSTYNA
I piętro, pokój nr 27, telefon 684750 898
 • Księgowanie i windykacja wydatków gminy.
Inspektor – RZEPSKA BARBARA
I piętro, pokój nr 27, telefon 684750 898
 • Księgowanie i weryfikacja ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu i rozliczanie inwentaryzacji,
 • Przygotowanie dokumentów do operacji kasowych i bankowych,
Inspektor  – KISIELOW KATARZYNA
I piętro, pokój nr 28, telefon 684750 899
 • Rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatku VAT,
Specjalista - NYSIEWICZ EWELINA
I piętro, pokój nr 28, telefon 684750 899
 • Księgowanie dochodów budżetowych gminy w zakresie czynszu za lokale użytkowe, dzierżawy ogródków gastronomicznych przy lokalach użytkowych, opłat z tytułu wywozu i składowania nieczystości stałych, dzierżawę kontenera  oraz opłat za wodę i ścieki.
 • Księgowanie operacji księgowych dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Sporządzanie dokumentów sprzedaży oraz not korygujących i obciążeniowych.
 
Inspektor – OLECHNOWICZ ZOFIA
I piętro, pokój nr 28, telefon 684750 899
 • Księgowanie dochodów budżetu gminy zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w zakresie opłat z tytułu dzierżawy gruntów pod kioskami, pawilonami oraz terenami pod garaże.
 • Księgowanie dochodów budżetu gminy w zakresie opłat z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów będących zasobem gruntowym wykorzystywanym rolniczo.
 
Podinspektor – CICHAŃSKA MARIA
I piętro, pokój nr 28, telefon 684750 899
 • Księgowanie i windykacja dochodów budżetowych z tytułu wieczystego użytkowania.
 • Księgowanie i windykacja dochodów budżetowych w zakresie opłaty cmentarnej.
Inspektor - NIERZWICKA KINGA
Pomoc administracyjna - BOCIAŃSKA JOANNA
II piętro, pokój nr 42, telefon 68 4791 499
 • Księgowanie i windykacja, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Gł. Specjalista - JOANNA SZYSZYŁO
Parter, pokój nr 4, telefon 684750 875
 • Merytoryczna kontrola wniosków i wyliczanie kwoty zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Sprawy spadkowe w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz w podatku od nieruchomości osób fizycznych kończące się decyzją.
 • Prowadzenie całego postępowania podatkowego, zakończonego decyzją w stosunku do podatników - osób fizycznych wzywanych na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 
Inspektor – MATEJKO ANETA
Parter, pokój nr 4, telefon 684750 875
 • Kontrola składanych przez podatnika deklaracji od osób prawnych odnośnie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i od osób prawnych w zakresie podatku od środków transportowych.
 • Ustalenie podatku od nieruchomości od osób prawnych.
 • Ustalenie podatku od środków transportowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  oraz od osób prawnych.
 • Wydawanie zaświadczeń o  pomocy publicznej.
  
Specjalista – KORALEWSKA AGNIESZKA
Parter, pokój nr 6, telefon 684750 877
 • Ustalenie oraz pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.
 • Wydawanie zaświadczeń o pomocy publicznej osobom fizycznym prowadzących działalność gospodarczą inną niż rolnicza.
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
 
Inspektor – KATARZYNA MICHNO
Parter, pokój nr 6, telefon 684750 877
 • Ustalenie oraz pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.
 • Prowadzenie i aktualizacja kart gospodarstw – podatek rolny, leśny i łączne zobowiązanie pieniężne. 
 • Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu lub nie posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz o pomocy ,,de minimis”  
 
Inspektor - OGRODNICZAK MARTA
Parter, pokój nr 7, telefon 684750 878
 • Księgowanie i  dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu podatkowych wpłat, nadpłat i zaległości.
 • Przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasentów.
 • Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych na podstawie ewidencji księgowej.
 
 
Inspektor – MAKOWSKA MONIKA
Parter, pokój nr 7, telefon 684750 878
 
 • Księgowanie i  dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu podatkowych wpłat, nadpłat i zaległości.
 • Przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasentów.
 • Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych na podstawie ewidencji księgowej oraz potwierdzeń wpłat do KRUS.
 
Inspektor - FONTOWICZ KORNELIA
Parter, pokój nr 7, telefon 684750 878
 • Windykacja zaległości podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz  łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych.
 • Skierowanie do organu egzekucyjnego tytułu wykonawczego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnej.
 • Ograniczenie, zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego,
 • Kierowanie wniosków do Sądu o wpis hipoteki na nieruchomości podatnika oraz zgłaszanie do Komornika Sądowego wszelkich wierzytelności (np. zbieg egzekucji, I licytacja),
 
Inspektor - OKUNIEWSKA SYLWIA
Budynek ŚTBS Ul. Cegielniana 2, telefon 684750853
 • Prowadzenie spraw finansowo - księgowych związanych z należnościami za lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami gospodarczymi i ogródkami,
 • Księgowanie należności z tytułu czynszu bieżącego i zaległości,
 • Aktualizacja wymiaru wysokości czynszu komunalnego na podstawie stosownych dokumentów,
 • Wprowadzanie zmian wysokości czynszu w związku ze zmianą stawek wszelkich mediów na podstawie obowiązujących uchwał oraz sporządzanie stosownych aneksów.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Zabłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Zabłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-05-15 14:40:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-15 14:44:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Sinkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-31 19:20:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16182 raz(y)