ˆ

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Szczegóły informacji

Zadania wydziału GKiM

Informacja ogłoszona dnia 2008-01-24 10:32:09 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
- organizowanie zbiórki i odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy
2. Realizacją zadań związanych z właściwą eksploatacją i rozbudową oświetlenia ulicznego w Gminie
3. Realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne w zakresie zasad i terminów przekazywania środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą, znajdujących się na terenie gminy Świebodzin.
4. Utrzymaniem zieleni komunalnej w tym parków.
5. Zapewnieniem warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami - utrzymaniem wysypisk i ich rekultywacją.
6. Utrzymaniem we właściwym stanie sieci burzowo-deszczowej.
7. Utrzymaniem miejskich i gminnych urządzeń melioracyjnych i studni
8. Nadzorem nad zapewnieniem dostaw wody i odbioru kanalizacji.
9. Utrzymaniem cmentarzy komunalnych i zabytkowych
10. Organizacją i utrzymaniem targowisk na terenie miasta.
11. Prowadzeniem spraw związanych z utrzymaniem szaletów miejskich.
12. Organizacją i utrzymaniem placów zabaw
13. Dokonywaniem zakupu urządzeń komunalnych.
14. Prowadzeniem spraw związanych z nazewnictwem ulic i osiedli.
15. Realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt w tym m.in.:
- organizowaniem i utrzymaniem wybiegów dla psów,
- organizowaniem akcji wyłapywania bezpańskich psów.
- wydawaniem zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne
16. Realizacją zadań wynikających z ustawy o najmie lokali mieszkalnych .
17. -
18. Prowadzeniem spraw związanych z gospodarowaniem lokalami użytkowymi.
- przygotowywaniem umów najmu na lokale użytkowe
- sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem remontów w lokalach użytkowych.
- utrzymaniem świetlic wiejskich
19. Realizowaniem inwestycji komunalnych
20. Przygotowywaniem procedury wyboru dostawcy, wykonawcy lub usługodawcy w ramach ustawy o zamówieniach publicznych w trybie z wolnej ręki do 30000 EURO dla dostaw, robót budowlanych i usług, których zamawiającym jest Gmina Świebodzin.
21. Inspirowaniem rozwoju komunalnego budownictwa mieszkaniowego
22. Elektroniczne przesyłanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEiDG).
23. Ustalaniem i kontrolą przestrzegania czasu pracy w placówkach detalicznych oraz zakładach gastronomicznych i usługowych.
24. Realizacją zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych.
- prowadzeniem ewidencji hoteli; innych obiektów hotelarskich; w których świadczone są usługi hotelarskie.
- kontrolą obiektów hotelarskich znajdujących się na terenie Gminy Świebodzin.
25. Realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym .
- wydawaniem licencji na wykonywanie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Świebodzin.
- wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regulowanych osób na terenie Gminy Świebodzin
26. Realizacją zadań wynikających z ustawy o organizowaniu imprez masowych.
- wydawaniem zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych.
27. Realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
28. Koordynacją i współpracą z:
- Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o.
- Świebodzińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Szylko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kowalczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-24 10:25:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-24 10:32:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-23 09:15:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23626 raz(y)