Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wybory do PE 2009

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 79/k/09 Burmistrza Świebodzina z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Informacja ogłoszona dnia 2009-04-17 10:10:06 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25 poz. 219 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1
Wyznaczam na terenie Gminy Świebodzin następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku:

I. Słupy ogłoszeniowe w mieście Świebodzin:
1) Os. Widok – 2
2) ul. Konarskiego – 1
3) ul. Gen. Sikorskiego – 1
4) Plac Wolności – 1
5) ul. Ogrodowa – Matejki – 1
6) ul. Głogowska – 1
7) Plac Jana Pawła II – 1
8) ul. Głowackiego – 1
9) ul. Okrężna – 1
10) ul. Żaków – 1
11) ul. Pułaskiego – 1
12) ul. Kościuszki – 1
13) ul. Sulechowska – 1
14) ul. Osiedlowa – 1
15) ul. Kręta – 1
16) Plac Dworcowy – 2
17) ul. J. Piłsudskiego – 1
18) ul. M. Żymierskiego – 1
19) ul. Łąki Zamkowe – 1

II. Słupy ogłoszeniowe w sołectwach :
1) Gościkowo -1
2) Jordanowo -1
3) Nowy Dworek -1
4) Rusinów -1
5) Ługów -1
6) Wilkowo -1
7) Borów -1
8) Rozłogi -1
9) Lubogóra -1
10) Chociule -1
11) Rudgerzowice -1
12) Kępsko -1
13) Glińsk -1
14) Witosław -1
15) Rzeczyca -1
16) Grodziszcze -1
17) Wityń -1
18) Kupienino -1
19) Lubinicko -1
20) Jeziory -1
21) Osogóra -1
22) Raków -1
23) Rosin -1
24) Podlesie -1

§ 2
1.W innych miejscach niż wymienione w § 1 umieszczanie plakatów lub haseł wyborczych wymaga uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.
2. Plakaty wyborcze należy umieszczać w sposób umożliwiający ich usunięcie bez spowodowania szkód.
3. Plakaty wyborcze pełnomocnicy komitetów wyborczych zobowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
4. W przypadku nie stosowania się do powyższych zasad będą miały zastosowanie przepisy art. 148 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.).

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, na tablicy ogłoszeń w Ratuszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz
Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Michalak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Michalak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-17 10:04:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-17 10:10:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-17 10:10:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7157 raz(y)