ˆ

Wykonanie budżetu - rok 2015

Szczegóły informacji

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok

Informacja ogłoszona dnia 2016-03-09 14:04:52 przez Karolina Sinkiewicz

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok

Załącznik nr 1 – tabelaryczne zestawienie planu i realizacji dochodów w szczegółowości do działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz procent realizacji, z uwzględnieniem podziału na dochody bieżące i majątkowe,
Załącznik nr 2 - załącznik opisowy z realizacji planu dochodów,
Załącznik nr 3 – tabelaryczne zestawienie planu i realizacji wydatków budżetowych w szczegółowości do działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz procent realizacji, z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe,
Załącznik nr 4 – załącznik opisowy z realizacji planu wydatków w tym wydatków majątkowych
Załącznik nr 5 – tabelaryczne zestawienie planu i realizacji kwot przychodów i rozchodów budżetu,
Załącznik nr 6 – tabelaryczne zestawienie planu i realizacji wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
Załącznik nr 7 – tabelaryczne zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w szczegółowości do działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz procent realizacji,
Załącznik nr 8 – tabelaryczne zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
Załącznik nr 9 – tabelaryczne zestawienie planu i wykonania zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
Załącznik nr 10 – tabelaryczne zestawienie planu dochodów i wydatków zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
Załącznik nr 11 – tabelaryczne zestawienie planu i realizacji dotacji udzielonych z budżetu gminy, z wyodrębnieniem podmiotów, którym dotacji udzielono.

nformacja o stanie mienia komunalnego Gminy Świebodzin

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2015 rok

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawozdania RB za 2015 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Zabłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Zabłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-09 13:57:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Sinkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-09 14:04:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Sinkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-26 10:39:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1908 raz(y)