ˆ

Wykonanie budżetu - rok 2017

Szczegóły informacji

Informacja w/s wykonania budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2017 r.

Informacja ogłoszona dnia 2017-07-26 11:40:30 przez Karolina Sinkiewicz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2017 roku

Załącznik nr 1 – tabelaryczne zestawienie planu i realizacji dochodów w szczegółowości do działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz procent realizacji, z uwzględnieniem podziału na dochody bieżące i majątkowe
Załącznik nr 2 - załącznik opisowy z realizacji planu dochodów
Załącznik nr 3 – tabelaryczne zestawienie planu i realizacji wydatków budżetowych w szczegółowości do działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz procent realizacji, z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe
Załącznik nr 4 – załącznik opisowy z realizacji planu wydatków w tym wydatków majątkowych
Załącznik nr 5 – tabelaryczne zestawienie planu i realizacji kwot przychodów i rozchodów budżetu
Załącznik nr 6 – tabelaryczne zestawienie planu i realizacji wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Załącznik nr 7 – tabelaryczne zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w szczegółowości do działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz procent realizacji
Załącznik nr 8 – tabelaryczne zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Załącznik nr 9 – tabelaryczne zestawienie planu i wykonania zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik nr 10 – tabelaryczne zestawienie planu dochodów i wydatków zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Załącznik nr 11 – tabelaryczne zestawienie planu i realizacji dotacji udzielonych z budżetu gminy, z wyodrębnieniem podmiotów, którym dotacji udzielono

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin za I półrocze 2017 roku

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kulturyza I półrocze 2017 roku

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Jsińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-07-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Jasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-26 11:29:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Sinkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-26 11:40:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Sinkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-25 10:25:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1388 raz(y)