ˆ

Stawka (książeczka)

Szczegóły informacji

Zawiadomienie

Informacja ogłoszona dnia 2020-01-09 08:16:04 przez Jolanta Błaszczuk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lutego 2020 r.
 
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVII/564/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017 r., poz. 2640), zmienionej uchwałą nr XIII/209/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 3383) Burmistrz Świebodzina
 
zawiadamia
 
że od 1 lutego 2020 r. zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie wynosiła:
- 23 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość;
 
Opłatę w zmienionej wysokości należy wpłacać raz w miesiącu bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Świebodzin 32 1020 5402 0000 0802 0305 6629 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2.
 
Nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzono powszechny obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wobec czego nie ma możliwości wyboru zmieszanego systemu zbierania odpadów komunalnych.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 46 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.
 
Pouczenie:
Informuję, że zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 19696 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.)
 
Telefon kontaktowy w sprawie deklaracji i wymiaru opłaty: 68 4750909
Telefon kontaktowy w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 68 4791499
                                                                                                                                                                            
Burmistrz Świebodzina
    Tomasz Sielicki
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Błaszczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-09 08:06:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Błaszczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-09 08:16:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Błaszczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-09 08:17:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7330 raz(y)