Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wydział Kadr

Szczegóły informacji

Zadania Wydziału Kadr

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-13 14:12:02 przez Irena Michalak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zadania Wydziału Kadr
 
1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim
w Świebodzinie.
2. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji,
Bibliotece Publicznej, Świebodzińskim Domu Kultury, Muzeum Regionalnym w Świebodzinie
zgodnie z zawartymi porozumieniami z kierownictwem tych jednostek.
3. Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie.
4. Zatrudnianie na wolne stanowiska urzędnicze na podstawie naboru w Urzędzie Miejskim w
Świebodzinie w oparciu o „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie
Miejskim Świebodzin”.
5. Zatrudnianie na wolne stanowiska pracownicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie.
6. Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów/kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych podległych Gminie Świebodzin.
7. Zatrudnianie - powoływanie na stanowiska dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych.
8 .Zatrudnienie kandydatów do pracy na wolne stanowiska w Ośrodku Sportu i Rekreacji, Bibliotece
Publicznej, Świebodzińskim Domu Kultury, Muzeum Regionalnym w Świebodzinie.
9. Obsługa zatrudnienia stanowiska kierowniczych w Urzędzie i jednostkach.
10. Obsługa zatrudnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.
11. Obsługa zatrudnienia pracowników jednostek podległych. 12. Wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych w imieniu pracodawcy, realizacja umowy o PPK zatrudnionych
pracowników w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie.
13. Wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych w imieniu pracodawcy, realizacja umowy o PPK zatrudnionych
pracowników w Ośrodku Sportu i Rekreacji, Bibliotece Publicznej, Świebodzińskim Domu
Kultury, Muzeum Regionalnym w Świebodzinie.
14. Praktyki zawodowe.
15. Praca zdalna.
17. Zaświadczenia o zatrudnieniu.
18. Dowody obecności w pracy - prowadzenie listy obecności, karty obecności czasu pracy, absencje
w pracy, rozliczanie czasu pracy.
19. Urlopy pracownicze: wymiar, plany, realizacja.
20. Służba przygotowawcza.
21. Dokształcanie pracowników.
22. Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy : wstępne, okresowe, kontrolne.
23. Przygotowanie projektu do budżetu gminy w zakresie płac i pochodnych w stosunku do
pracowników Urzędu Miejskiego.
24. Przygotowanie projektu do budżetu gminy w zakresie płac i pochodnych w stosunku do
pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji, Środowiskowego Domu Samopomocy,
Świebodzińskiego Domu Kultury, Muzeum Regionalnego i Biblioteki Publicznej.
25. Realizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu i
jednostek podległych.
22. Sprawy socjalno-bytowe, obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w stosunku do
pracowników Urzędu Miejskiego.
23. Sprawy socjalno-bytowe, obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w stosunku do
pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji, Świebodzińskiego Domu Kultury, Muzeum
Regionalnego i Biblioteki Publicznej.
24. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w stosunku do byłych pracowników
Urzędu i jednostek podległych: emerytów i rencistów wymienionych jednostek.
25. Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie kadr.
26. Współpraca w Powiatowym Urzędem Pracy w Świebodzinie celem pozyskiwania kandydatów na
staże pracy.
27. Zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego pracowników i członków ich rodzin.
28. Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości statystycznej między innymi do GUS, PFRON.
29. Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami zdrowotnymi pracowników Urzędu i jednostek.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Michalak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-13 14:11:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Irena Michalak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-13 14:12:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Irena Michalak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-13 14:37:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
537 raz(y)