Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Złożenie pisma elektronicznego

Wydział: Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Ogłoszono dnia: 2008-05-12 11:40:15

Termin załatwienia

Zgodnie z KPA

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

Adres e-mail

Sposób załatwienia

W celu złożenia pisma na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Gminy Świebodzin niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.
 
Złożenie pisma elektronicznego za pomocą platformy ePUAP:
- uruchomić stronę główną tj www.epuap.gov.pl,
- w lewym górnym rogu w/w strony wybrać "Wyślij pismo do dowolnego urzędu",
- nastepnie "kliknąć" w link "Pismo ogólne do podmiotu publicznego",
- dalej wykonać "Przejdź do formularza" i zalogować się na podstawie posiadanego konta ePUAP,
- w lewej górnej części formularza nalezy wybrać "Dodaj odbiorcę" i następnie  po prawej stronie formularza wybrać "Filtruj",
- w polu nazwa wpisujemy "Gmina Świebodzin" i z dwóch adresów jakie się pojawią wybieramy adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ( ESP) Gminy Świebodzin na ePUAP: /l7fjvn869z/SkrytkaESP ( nie wybieramy adresu "ZMOKU" !)
- po wybraniu skrzynki naueży jeszcze na dole strony nacisnąć przycisk "Zatwierdź"
W dalszej kolejności należy postepować zgodnie z instrukcją uzytkownika zamieszczoną na ePUAP.
 
 
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie ESP.

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych:
Dyskietka 1,44 MB,
Pamięć przenośna USB 1.1 lub 2.0,3.
Płyta CD-RW, DVD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES-BES (podstawowa forma podpisu XAdES)
Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF,TXT
XLS,
CSV,
TXT,
GIF, TIF, BMP, JPG,
PDF,
ZIP.
Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 Nr 64, poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz.U. 2005 Nr 200 poz. 1651) informujemy, że uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z certyfikatów kwalifikowanych wszelkie informacje potrzebne do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji oraz oprogramowania umożliwiającego podpisywanie i weryfikację certyfikatów) są dostępne stronie wystawcy swojego certyfikatu.

Unizeto CERTUM Certification Authority
Sigillum - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej
Krajowa Izba Rozliczeniowa - Ośrodek Zarządzania Kluczami

Miejsce odbioru

Zależne od sposobu załatwienia sprawy.

Czas realizacji

Niezwłocznie

Podstawa prawna

USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565)), oraz wydane na podstawie tej delegacji rozporządzenia:
 
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
(Dz. U. z dnia 29 września 2011 r.)
 
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2005 r.w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z dnia 13 października 2005 r.)
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Wolański
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Michalak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-05-12 11:30:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-12 11:40:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-21 14:59:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19959 raz(y)