Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Informacja o pomocy w załatwieniu sprawy dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

Ogłoszono dnia: 2014-11-13 13:56:22

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Beata Amrogowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pok. 33

Telefon kontaktowy

68 4750904

Adres e-mail

poczta@um.swiebodzin.pl

Sposób załatwienia

FILM
Osoby zwane „osobami uprawnionymi” w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),, mają prawo do skorzystania z pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, polegającej na:
1. Pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia między osobą uprawnioną a urzędnikiem,
2. Bezpłatnej pomocy wybranego tłumacza języka migowego.
Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).
3. Prawie do złożenia wniosku o udostepnienie dokumentów w formie odpowiedniej do załatwienia sprawy przez osobę uprawnioną.
Usługa ta będzie realizowana podczas wizyty osoby uprawnionej w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie.
Osoba uprawniona, która wyrazi wolę skorzystania z takiej usługi, zobowiązana jest poinformować o tym minimum 3 dni przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie.
Wysyłając zgłoszenie należy podać następujące dane:
1. Imię i nazwisko osoby uprawnionej,
2. Imię i nazwisko osoby przybranej, jeśli jest wybrana,
3. Rodzaj sprawy i krótki jej opis,
4. Propozycję terminu wizyty,
5. Kontakt zwrotny do osoby uprawnionej lub zgłaszającej,
6. Preferowany sposób komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).
Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, może wybrać jedną z metod zgłoszenia potrzeby skorzystania z usługi:
1. Za pośrednictwem osoby upoważnionej,
2. Wysłanie e-maila na adres: poczta@um.swiebodzin.pl,
3. Przesłanie informacji faksem pod numer: 68 3823007,
4. Przesłanie wiadomości SMS pod numer 506 405 500
5. Przesłanie informacji na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP: /l7fjvn869z/SkrytkaESP.

Miejsce odbioru

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z pracownikiem Urzędu i tłumaczem, osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu.

Wymagane Dokumenty

Na wniosek osobiy uprawnionej, zostaną jej udostepnione dokumenty w formie odpowiedniej do załatwienia sprawy.
Prawo to może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Michalak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Michalak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-13 13:08:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Irena Michalak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-13 13:56:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Irena Michalak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-08-19 12:55:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6582 raz(y)