ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 9Drukuj informację Przetarg numer: 9

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 9

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości zabudowanej

Ogłoszono dnia: 2012-08-29 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2012-09-28 00:00:00

Miejsce

Urząd Miejski Świebodzin

Cena wywoławcza

284.000 zł

Wadium

30.000 zł

Opis

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 145 o powierzchni 0,3500 ha, położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin-obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Jordanowo, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00014737/5. Przedmiotowa nieruchomość jest ogrodzona, o regularnym kształcie, porośnięta trawą i kilkoma drzewami. Sąsiedztwo oraz pobliże stanowią nieruchomości zabudowane zabudową zagrodową oraz tereny użytkowane rolniczo. Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami o funkcji innej niż mieszkalna. Budynek główny oznaczony numerem 59 (byłe przedszkole), dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, murowany z cegły ceramicznej pełnej, dach – wiązar dachowy drewniany płatwiowo-krokwiowy, pokryty dachówką ceramiczną karpiówką. Wyposażony w instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową (własne ujęcie), kanalizacyjną, c.o. z własną kotłownią. Powierzchnia zabudowy 254 m2, powierzchnia ogólna budynku -500 m2, w tym: parter (15 pomieszczeń) -191,90 m2, I piętro (13 pomieszczeń) -171,50 m2, poddasze użytkowe (3 pomieszczenia, korytarz + klatka schodowa), piwnice (7 pomieszczeń) -57 m2. Rok budowy 1908. Stopień zużycia budynku 50%. Budynek gospodarczy, jednokdygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany z cegły ceramicznej pełnej, dach – wiązar dachowy drewniany krokwiowy, pokryty dachówką ceramiczną karpiówką. Instalacji brak. Powierzchnia zabudowy: 30 m2, powierzchnia użytkowa: 23,40 m2.Instalacji brak. Stopień zużycia budynku 60%. Działka nr 145 w obrębie Jordanowo objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, tj. zmianą Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świebodzin i zgodnie z tym przedmiotowa działka posiada oznaczenie 81 UO: funkcja terenu usługowa. Na obszarze wsi Jordanowo przed przystąpieniem do zagospodarowania terenów należy uzyskać zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gabaryty i forma architektoniczna budynków winny być zharmonizowane z otoczeniem. Ustalenia te są w chwili obecnej obowiązujące. Działka nr 145 w Jordanowie znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu oznaczonego symbolem „13 – Rynna Paklicy i Ołoboku”. Cena wywoławcza nieruchomości 284.000 zł Wadium 30.000 zł Przetarg odbędzie się w dniu 28.09. 2012 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2 (pok. nr 18, I piętro). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w podanej wysokości, na konto Gminy Świebodzin: Bank Zachodni WBK S.A 1 Oddział w Świebodzinie 10 1090 1593 0000 0000 5900 9210. Wadium najpóźniej do dnia 24.09.2012 r. (włącznie) musi znajdować się na koncie sprzedającego. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu. W przypadku: - podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie oryginału aktualnego wypisu z Krajowego rejestru Sądowego, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, - małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia nieruchomości. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca zostanie powiadomiona pisemnie lub ustnie najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu podając przyczynę jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul.Rynkowa 2, pokój nr 34, tel.: 0 68 4750 905.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Alter
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julita Tanaś-Siemak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-29 09:07:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-08-29 09:07:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-08-29 09:07:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1735 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony