ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 247Drukuj informację Przetarg numer: 247

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 247

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2020-01-15 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-02-18 11:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00023465/3

Cena wywoławcza

75.000,00 zł

Wadium

10.000,00 zł

Opis

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 37 o pow. użytkowej 57,11 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c., przedpokoju i skrytki. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, oświetleniową, wodociągową, kanalizacyjną, wentylację grawitacyjną i c.o. Lokal o niskim standardzie wykończenia, do generalnego remontu. Lokal położony jest na III piętrze w budynku wielolokalowym przy ul. Łużyckiej 46 klatka B w Świebodzinie, na działkach nr: 329/47, 329/48, 329/54 o łącznej pow. 3234 m2. Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi dla nieruchomości gruntowej księgę wieczystą Nr ZG1S/00023465/3. Gmina sprzedaje lokal wraz z przynależnym do niego udziałem w częściach wspólnych nieruchomości wynoszącym 130/10000 części. Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym położone są ww. działki w Świebodzinie. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowaniu Przestrzennego Miasta i Gminy Świebodzin przedmiotowe działki położone są na terenie opisanym symbolem UM – teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej. Cena wywoławcza wynosi - 75.000,00 zł Wadium - 10.000,00 zł Zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż ww. lokalu jest zwolniona z podatku VAT. Przeprowadzono dwa przetargi: 30.08.2019r. i 08.11.2019r. Przetarg odbędzie się 18.02.2020r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2 (pok. Nr 18, I piętro). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzącym działalność gospodarczą): dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz okazania przez pełnomocnika dowodu tożsamości. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do 14.02.2020r. (włącznie) na konto Gminy Świebodzin: PKO Bank Polski 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu podając przyczynę jego odwołania. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pokój nr 34, 44 tel.: 68 4750 905(913).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julita Tanaś-Siemak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-15 12:45:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-15 12:45:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-15 12:45:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
700 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony