ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 283Drukuj informację Przetarg numer: 283

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 283

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: I ustny przetarg nieograniczonym na najem pomieszczeń przy ul. J. Piłsudskiego 7 w Świebodzinie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

Ogłoszono dnia: 2021-07-07 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-08-10 10:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie, pok. nr 38 II piętro

Księga wieczysta

ZG1S/00019073/7

Cena wywoławcza

Wywoławcza stawka czynszu najem w stosunku miesięcznym za 1m2 netto wynosi 30,00zł
(słownie : trzydzieści złotych 00/100) do powierzchni użytkowej 22,82m2
Do wylicytowanej stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23% ,
Wysokość postępowania ustala się na kwotę 1,00zł netto za 1m2

Wadium

135,00 zł

Opis

1. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości, działka nr 256/56 , jednostka ewidencyjna Świebodzin- miasto, obręb ewidencyjny: 0002 Dla przedmiotowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Świebodzinie, Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą ZG1S/00019073/7 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. 2 Powierzchnia: 22,82m2 3. Opis lokalu przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Lokal użytkowy przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej. Ściany wewnętrzne wykończone są płytami boazeryjnymi zmywalnymi, posadzki z paneli podłogowych, sufit malowany farbą emulsyjną – stan dostateczny. Okno witryny drewniane, drzwi wejściowe drewniane, okno zaplecza drewniane skrzynkowe, drzwi wyjściowe na korytarz drewniane - stan dostateczny. Instalacje w lokalu: -Instalacja wodno - kanalizacyjna brak przyłączenia do pionu kanalizacyjnego i wodociągowego, -Instalacja elektryczna (gniazda wtyczkowe, wyłączniki) – jest, -Instalacja gazowa – brak, -Instalacja grzejna – brak, -Instalacja wentylacji grawitacyjnej – brak, -Instalacja ciepłej wody – elektryczny podgrzewacz wody 50l. 4. Cena najmu : Wywoławcza stawka czynszu najem w stosunku miesięcznym za 1m2 netto wynosi 30,00zł (słownie : trzydzieści złotych 00/100) do powierzchni użytkowej 22,82m2 Do wylicytowanej stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23% , Wysokość postępowania ustala się na kwotę 1,00zł netto za 1m2 5.Termin zagospodarowania : najem na okres trzech lat. 6. Termin wnoszenia opłat: Czynsz najmu, płatny jest do dnia 27 każdego miesiąca na rachunek wynajmującego w Banku PKO BP nr 35 1020 5402 0000 0002 03056 579 na podstawie wystawionej przez Wynajmującego i doręczonej Najemcy faktury VAT. 7. Wadium: wadium wynosi 135,00zł (słownie : sto trzydzieści pięć złotych 00/100), 8. Zasady aktualizacji opłat: Jeżeli wysokość stawek za najem ulegnie zmianie, wysokość czynszu za najem może być aktualizowana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od pierwszego dnia miesiąca. Z warunkami umowy najmu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie w pokoju nr 41 w godzinach pracy Urzędu. Warunki umowy najmu nie podlegają negocjacji. Przetarg odbędzie się w dniu 10-08-2021r. o godz. 10,00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, pok. nr 38 II piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w podanej wyżej wysokości na rachunek Gminy Świebodzin - PKO BP , nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do dnia 05-08-2021r. . Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu ( dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto uczestnika przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Jeżeli osoba ustalona jako najemca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu w wyznaczonym terminie, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Lokal można oglądać po wcześniejszym umówieniu się ale nie później niż do dnia 05-08-2021r. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój 41,II-piętro w godzinach pracy Urzędu ; Poniedziałek :800 – 1600, Wtorek – Piątek:720 – 1520 oraz pod nr tel. 684750910

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jankowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-07 07:38:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-07 07:40:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-07 07:40:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony