ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 4Drukuj informację Przetarg numer: 4

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 4

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na zbycie gminnych nieruchomości zabudowanych

Ogłoszono dnia: 2012-06-20 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2012-07-20 00:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Cena wywoławcza

25000,00 zł

Wadium

5000,00 zł

Opis

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości zabudowanych oznaczonych ewidencyjnie: - działką nr 99 o powierzchni 0,03 ha, położoną w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin-obszar wiejski, w obrębie ewidencyjnym: Chociule, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00016373/9. Nieruchomość położona jest około 4 km na południe od Świebodzina. Działka niezorganizowana, nieogrodzona, o regularnym kształcie, porośnięta trawą, ma dostęp do drogi publicznej, do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Działka zabudowana jest budynkiem oznaczonym numerem 24, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, murowanym z cegły ceramicznej pełnej, z dachem naczółkowym krytym dachówką ceramiczną. Instalacji brak. Powierzchnia zabudowy - 166 m2, powierzchnia użytkowa – 141,20 m2. Rok budowy 1925. Stan techniczny budynku zły, stopień zużycia określono na 67 %. Budynek do generalnego remontu. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyłączył przedmiotowy budynek z ewidencji zabytków. - działką nr 100/2 o powierzchni 0,11 ha, położoną w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin-obszar wiejski, w obrębie ewidencyjnym: Chociule, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00047001/7. Nieruchomość położona jest około 4 km na południe od Świebodzina. Działka niezorganizowana, nieogrodzona, o nieregularnym kształcie, porośnięta trawą oraz kilkoma drzewami liściastymi – lipami, ma dostęp do drogi publicznej, do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Działka zabudowana jest budynkiem o funkcji innej niż mieszkalna, będącym dobudówką budynku położonego na działce nr 99, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, murowanym z cegły ceramicznej pełnej, z dachem drewnianym krytym dachówką ceramiczną. Instalacji brak. Powierzchnia zabudowy - 32 m2, powierzchnia użytkowa – 24,60 m2. Rok budowy 1925. Stan techniczny budynku zły, stopień zużycia określono na 80%. Budynek do rozbiórki. Z uwagi na utratę ważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świebodzin brak jest ustaleń dla działek nr 99 i 100/2 w obrębie Chociule. Zgodnie z obowiązującym do dn. 31.12.2002r. Miejscowym planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świebodzin cześć działek nr 99 i 100/2 w Chociulach znajdowało się na terenie opisanym symbolem MR – teren zabudowy zagrodowej, pozostała część znajdowała się w pasie drogowym. Ustalenia te w chwili obecnej są nieaktualne. Na teren działek nr 99 i 100/2 nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu ani decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Świebodzin działka nr 99 i część działki nr 100/2 w obrębie Chociule oznaczone są graficznie jako tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności. Pozostała cześć działki 100/2 położona była w pasie opisanym jako podstawowe elementy układu drogowego. Studium nie stanowi prawa miejscowego, a jego ustalenia są jedynie obowiązujące przy opracowywaniu planów miejscowych. Przeprowadzono trzy przetargi ustne nieograniczone kolejno w dniach: 18.10.2011r., 23.12.2011r. i 11.05.2012r. Cena wywoławcza - 25.000 zł brutto Wadium - 5.000 zł Przetarg odbędzie się w dniu 20.07.2012 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2 (pok. nr 18, I piętro). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Gminy Świebodzin: Bank Zachodni WBK S.A 1 Oddział w Świebodzinie 10 1090 1593 0000 0000 5900 9210. Wadium najpóźniej do dnia 16.07.2012 r. (włącznie) musi znajdować się na koncie sprzedającego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca zostanie powiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu podając przyczynę jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul.Rynkowa 2, pokój nr 34, 44, tel.: 68 4750 905 (913).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Alter
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julita Tanaś-Siemak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-20 08:09:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-20 08:09:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-20 08:10:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1790 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony