ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 5Drukuj informację Przetarg numer: 5

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 5

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie gminnej nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2012-06-20 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2012-07-20 00:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Cena wywoławcza

160.000 zł

Wadium

10.000 zł

Opis

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 91/6 o powierzchni 0,0595 ha, położoną w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin-obszar wiejski, w obrębie ewidencyjnym: Chociule, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00049136/6. Nieruchomość położona jest około 4 km na południe od Świebodzina. Działka zorganizowana, ogrodzona, o regularnym kształcie, porośnięta trawą, ma dostęp do drogi publicznej, jest wstępna zgoda zarządu Dróg Powiatowych na lokalizację zjazdu z dz. nr 96/6 na drogę powiatową nr 1229F. Działka zabudowana jest budynkiem oznaczonym numerem 18 o funkcji innej niż mieszkalna (budynek po byłej szkole), jednokondygnacyjnym z poddaszem, podpiwniczonym, murowanym z cegły ceramicznej pełnej, dach - wiązar dachowy drewniany płatwiowo-krokwiowy kryty dachówką ceramiczną. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. własne. Powierzchnia zabudowy - 160 m2, powierzchnia użytkowa – 115 m2. Rok budowy – lata 30. XX wieku. Stan techniczny budynku średni. Z uwagi na utratę ważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świebodzin brak jest ustaleń dla działki nr 96/6 w obrębie Chociule. Zgodnie z obowiązującym do dn. 31.12.2002r. Miejscowym planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świebodzin działka nr 96/6 w Chociulach znajdowało się na terenie opisanym symbolem MR – teren zabudowy zagrodowej. Na teren działki nr 96/6 nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu ani decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Świebodzin działka nr 96/6 w obrębie Chociule oznaczona jest graficznie jako teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności. Studium nie stanowi prawa miejscowego, a jego ustalenia są jedynie obowiązujące przy opracowywaniu planów miejscowych. Cena wywoławcza - 160.000 zł Wadium - 10.000 zł Przetarg odbędzie się w dniu 20.07.2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2 (pok. nr 18, I piętro). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Gminy Świebodzin: Bank Zachodni WBK S.A 1 Oddział w Świebodzinie 10 1090 1593 0000 0000 5900 9210. Wadium najpóźniej do dnia 16.07.2012 r. (włącznie) musi znajdować się na koncie sprzedającego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca zostanie powiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu podając przyczynę jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul.Rynkowa 2, pokój nr 34, 44, tel.: 68 4750 905 (913).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Alter
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julita Tanaś-Siemka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-20 08:16:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-20 08:16:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-20 08:16:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1754 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony