ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 8Drukuj informację Przetarg numer: 8

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 8

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie gminnej nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2012-08-29 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2012-09-28 00:00:00

Miejsce

Urząd Miejski Świebodzin

Cena wywoławcza

150.000 zł

Wadium

10.000 zł

Opis

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 91/6 o powierzchni 0,0595 ha, położoną w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin-obszar wiejski, w obrębie ewidencyjnym: Chociule, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00049136/6. Nieruchomość położona jest około 4 km na południe od Świebodzina. Działka zorganizowana, ogrodzona, o regularnym kształcie, porośnięta trawą, ma dostęp do drogi publicznej, jest wstępna zgoda zarządu Dróg Powiatowych na lokalizację zjazdu z dz. nr 96/6 na drogę powiatową nr 1229F. Działka zabudowana jest budynkiem oznaczonym numerem 18 o funkcji innej niż mieszkalna (budynek po byłej szkole), jednokondygnacyjnym z poddaszem, podpiwniczonym, murowanym z cegły ceramicznej pełnej, dach - wiązar dachowy drewniany płatwiowo-krokwiowy kryty dachówką ceramiczną. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. własne. Powierzchnia zabudowy - 160 m2, powierzchnia użytkowa – 115 m2. Rok budowy – lata 30. XX wieku. Stan techniczny budynku średni. Z uwagi na utratę ważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świebodzin brak jest ustaleń dla działki nr 96/6 w obrębie Chociule. Zgodnie z obowiązującym do dn. 31.12.2002r. Miejscowym planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świebodzin działka nr 96/6 w Chociulach znajdowało się na terenie opisanym symbolem MR – teren zabudowy zagrodowej. Na teren działki nr 96/6 nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu ani decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Świebodzin działka nr 96/6 w obrębie Chociule oznaczona jest graficznie jako teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności. Studium nie stanowi prawa miejscowego, a jego ustalenia są jedynie obowiązujące przy opracowywaniu planów miejscowych. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 20.07.2012r. Cena wywoławcza - 150.000 zł Wadium - 10.000 zł Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2012 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2 (pok. nr 18, I piętro). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Gminy Świebodzin: Bank Zachodni WBK S.A 1 Oddział w Świebodzinie 10 1090 1593 0000 0000 5900 9210. Wadium najpóźniej do dnia 24.09.2012 r. (włącznie) musi znajdować się na koncie sprzedającego. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości prze uczestnika przetargu. W przypadku: - podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie oryginału aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, - małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia nieruchomości. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca zostanie powiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu podając przyczynę jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul.Rynkowa 2, pokój nr 34, 44, tel.: 68 4750 905 (913).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Alter
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julita Tanaś-Siemak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-29 09:02:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-08-29 09:02:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-08-29 09:02:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1674 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony