ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-09-01 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-10-08 11:00:00
Dotyczy
Burmistrz Świebodzina ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie gminnej nieruchomości
Cena wywoławcza
4.600,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-09-01 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-10-05 11:00:00
Dotyczy
Burmistrz Świebodzina ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w Nowym Dworku
Cena wywoławcza
75.000,00 zł netto
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
Lp: 3
Data ogłoszenia
2021-09-01 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-10-05 10:30:00
Dotyczy
Burmistrz Świebodzina ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w Kępsku
Cena wywoławcza
30.000,00 zł netto
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
Lp: 4
Data ogłoszenia
2021-09-01 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-10-05 10:00:00
Dotyczy
Burmistrz Świebodzina ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w Kępsku
Cena wywoławcza
30.000,00 zł netto
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
Lp: 5
Data ogłoszenia
2021-07-28 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-09-28 09:00:00
Dotyczy
V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w Świebodzinie. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 68/2 o pow. 5,5892 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3 przy ul. Koziej, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00040694/2 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń
Cena wywoławcza
2000000
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
Lp: 6
Data ogłoszenia
2021-08-18 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-09-24 11:00:00
Dotyczy
Burmistrz Świebodzina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie gminnej nieruchomości
Cena wywoławcza
250.000,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
Lp: 7
Data ogłoszenia
2021-08-11 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-09-17 11:00:00
Dotyczy
Burmistrz Świebodzina ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na zbycie gminnej nieruchomości
Cena wywoławcza
16.000,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
Lp: 8
Data ogłoszenia
2021-07-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-08-17 09:30:00
Dotyczy
Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w Świebodzinie
Cena wywoławcza
100.000,00 zł netto
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
Lp: 9
Data ogłoszenia
2021-07-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-08-17 09:00:00
Dotyczy
Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w Świebodzinie
Cena wywoławcza
200.000,00 zł netto
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
Lp: 10
Data ogłoszenia
2021-07-07 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-08-10 10:00:00
Dotyczy
I ustny przetarg nieograniczonym na najem pomieszczeń przy ul. J. Piłsudskiego 7 w Świebodzinie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą
Cena wywoławcza
Wywoławcza stawka czynszu najem w stosunku miesięcznym za 1m2 netto wynosi 30,00zł (słownie : trzydzieści złotych 00/100) do powierzchni użytkowej 22,82m2 Do wylicytowanej stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23% , Wysokość postępowania ustala się na kwotę 1,00zł netto za 1m2
Wynik
Brak wyniku
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji