ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:28:45 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Prezydenta miasta Mysłowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami, garażami podziemnymi, wentylacją mechaniczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową i rozbudową sieci
(widoczna od 2022-05-17 00:00:00)
Krzysztof Alter
12:11:12 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Prezydenta miasta Mysłowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami, garażami podziemnymi, wentylacją mechaniczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową i rozbudową sieci
(widoczna od 2022-05-17 00:00:00)
Krzysztof Alter

Zmiany z dnia: 2022-05-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:04:55 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie ORG-5/2022 Adam Lipczyński

Zmiany z dnia: 2022-05-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:52:44 Upublicznienie elementu załącznik do informacji odp. na int. nr 383 - Nazwa elementu do którego przynależy: int. nr 382-383 Radnego Krzysztofa Drzymały Daria Skowronek
11:51:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji odp. na int. nr 382 - Nazwa elementu do którego przynależy: int. nr 382-383 Radnego Krzysztofa Drzymały Daria Skowronek
11:19:37 Upublicznienie elementu załącznik do informacji odp. na int. nr 381 - Nazwa elementu do którego przynależy: Int. nr 380-381 Radnej Anity Molickiej Daria Skowronek
09:34:55 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu w dniu 13.05.2022r. decyzji nr 14/CP-II/2022 dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Ewelina Kozicka
09:26:42 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu w dniu 13.05.2022r. decyzji nr 13/CP-II/2022 dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Ewelina Kozicka
08:52:14 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - Nazwa elementu do którego przynależy: POSIEDZENIA KOMISJI MAJ 2022 Daria Skowronek
07:47:43 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Socjalnych - Nazwa elementu do którego przynależy: POSIEDZENIA KOMISJI MAJ 2022 Daria Skowronek

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony