ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:55:48 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wyniku przetargu
(widoczna od 2021-11-23 00:00:00)
Krzysztof Alter
08:38:12 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GN.6220.20.2021.MO
(widoczna od 2021-11-23 15:20:00)
Marta Obuchanicz
08:19:08 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PP.6733.1.37.3.2021.EK Ewelina Kozicka
07:43:02 Upublicznienie elementu załącznik do informacji odp. na int. nr 345 - Nazwa elementu do którego przynależy: Int. nr 345 Radnej Justyny Słońskiej Daria Skowronek

Zmiany z dnia: 2021-11-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:46:05 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa i montaż wyposażenie dla potrzeb realizacji zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witosław" z podziałem na zadania Grzegorz Bosy
15:39:46 Edycja elementu załącznik do informacji Projekt uchwały 510 - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów Krzysztof Alter
15:38:04 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Świebodzin od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Jordanowo
(widoczna od 2021-11-22 00:00:00)
Krzysztof Alter
15:26:14 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie sprzedaży części gminnej nieruchomości położonej w Świebodzinie
(widoczna od 2021-11-22 00:00:00)
Krzysztof Alter
14:58:56 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
(widoczna od 2021-11-22 00:00:00)
Krzysztof Alter
14:24:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt WPF 2022 wraz z załącznikami - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekt WPF 2022 wraz z załącznikami Karolina Sinkiewicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony