ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:54:14 Upublicznienie elementu informacja Rozstrzygnięcie konkursu Marta Mazur
13:17:27 Upublicznienie elementu informacja Oferta organizacji pozarządowej Marta Mazur
12:02:48 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gminnej na część nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej położonych w obrębie Rusinów
(widoczna od 2021-09-21 00:00:00)
Krzysztof Alter
11:58:58 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położone w 2 obrębie Świebodzina odpłatną służebnością przesyłu
(widoczna od 2021-09-21 00:00:00)
Krzysztof Alter
11:48:13 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
(widoczna od 2021-09-21 00:00:00)
Krzysztof Alter
11:42:23 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
(widoczna od 2021-09-21 00:00:00)
Krzysztof Alter
08:59:17 Edycja elementu załącznik do informacji KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - Nazwa elementu do którego przynależy: POSIEDZENIA KOMISJI - WRZESIEŃ Daria Skowronek
08:59:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA - Nazwa elementu do którego przynależy: POSIEDZENIA KOMISJI - WRZESIEŃ Daria Skowronek

Zmiany z dnia: 2021-09-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:16:56 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PP.6733.2.40.1.2021.EK Ewelina Kozicka

Zmiany z dnia: 2021-09-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:01:05 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wyniku przetargu
(widoczna od 2021-09-17 00:00:00)
Krzysztof Alter

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony