ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:54:07 Upublicznienie elementu informacja Informacja nt. realizacji Programu Współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Marta Mazur
12:15:15 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wszczęciu postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.1.27.2.2021.KS Katarzyna Smolińska
12:03:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - Nazwa elementu do którego przynależy: POSIEDZENIA KOMISJI - WRZESIEŃ Daria Skowronek

Zmiany z dnia: 2021-09-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:11:55 Upublicznienie elementu dokument Zaświadczenie o zarobkach - Nazwa elementu do którego przynależy: Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM REZERWY, KTÓRZY ODBYLI ĆWICZENIA WOJSKOWE Leszek Wolański
11:11:49 Upublicznienie elementu dokument Zaświedczenie o zarobkach ( pdf) - Nazwa elementu do którego przynależy: Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM REZERWY, KTÓRZY ODBYLI ĆWICZENIA WOJSKOWE Leszek Wolański
11:09:56 Upublicznienie elementu dokument Wniosek żołnierza (pdf) - Nazwa elementu do którego przynależy: Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM REZERWY, KTÓRZY ODBYLI ĆWICZENIA WOJSKOWE Leszek Wolański
11:08:57 Upublicznienie elementu dokument Wniosek żołnierza - Nazwa elementu do którego przynależy: Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM REZERWY, KTÓRZY ODBYLI ĆWICZENIA WOJSKOWE Leszek Wolański
11:07:56 Usunięcie elementu dokument Zaświadczenie - Nazwa elementu do którego przynależy: Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM REZERWY, KTÓRZY ODBYLI ĆWICZENIA WOJSKOWE Leszek Wolański
11:07:55 Usunięcie elementu dokument Wniosek żołnierza - Nazwa elementu do którego przynależy: Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM REZERWY, KTÓRZY ODBYLI ĆWICZENIA WOJSKOWE Leszek Wolański
11:02:39 Edycja elementu sprawa Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM REZERWY, KTÓRZY ODBYLI ĆWICZENIA WOJSKOWE Leszek Wolański

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony