Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-05-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:16:44 Edycja elementu informacja Projekt uchwały nr 277 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin Sylwia Czyż
15:16:09 Upublicznienie elementu informacja w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin Sylwia Czyż
13:01:50 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały nr 278 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
(widoczna od 2020-05-26 00:00:00)
Jolanta Błaszczuk
12:57:52 Edycja elementu informacja Projekt uchwały nr 279 - w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzin.
(widoczna od 2020-05-26 12:00:00)
Jolanta Błaszczuk
12:56:26 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały- w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzin.
(widoczna od 2020-05-26 12:00:00)
Jolanta Błaszczuk
08:19:48 Edycja elementu informacja Projekt uchwały w sprawie sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin,
(widoczna do 2020-05-09 00:00:00)
Daria Skowronek
08:19:20 Edycja elementu informacja Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
(widoczna od 2020-04-17 00:00:00)
Daria Skowronek
08:19:01 Edycja elementu informacja projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Świebodzin na rok 2020
(widoczna do 2020-05-09 00:00:00)
Daria Skowronek
08:18:45 Edycja elementu informacja druk nr 275 projekt uchwały w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych Gminy Świebodzin
(widoczna do 2020-05-30 00:00:00)
Daria Skowronek
08:18:28 Upublicznienie elementu informacja Nr druku 280
(widoczna do 2020-05-30 00:00:00)
Daria Skowronek

Nawigacja między stronami listy informacji