ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 91
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-08-19
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku administracyjnego Nadleśnictwa Świebodzin z rozbiórką i przebudową budynków przy Nadleśnictwie oraz termomodernizacją obiektów z zastosowaniem OZE zlokalizowanej na działce o nr 236/4 w I obrębie Świebodzina.
Lp: 92
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-07-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowo-produkcyjnej z częścią socjalo-biurową, parkingami, utwardzeniami, zjazdami oraz infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działce nr 949 w III obrębie Świebodzina.
Lp: 93
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-07-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego o funkcji logistyczno – magazynowo – produkcyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanych na działkach o nr 331/10, 331/11, 331/12, 331/14, 331/21 i 331/23 w I obrębie Świebodzina.
Lp: 94
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-06-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu o halę produkcyjną o powierzchni ok. 1000 m2 zlokalizowanej na działkach nr 319/12 i 319/13 w obrębie Chociule.
Lp: 95
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-06-16
Zakres przedmiotowy
Postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowo-produkcyjnej z częścią socjalo-biurową, parkingami, utwardzeniami, zjazdami oraz infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działce nr 949 w III obrębie Świebodzina.
Lp: 96
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-06-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego o funkcji logistyczno – magazynowo – produkcyjnej, portierni, zbiornika i pompowni p. poż. oraz wjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanych na działkach o nr 331/10, 331/11, 331/12, 331/14, 331/21 i 331/23 w I obrębie Świebodzina.
Lp: 97
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-05-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjnej z częścią socjalo-biurową, parkingami, utwardzeniami, zjazdami oraz infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działce nr 949 w III obrębie Świebodzina.
Lp: 98
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-05-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na odbudowie obiektu inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego na działce nr 448/3 w obrębie Rusinów.
Lp: 99
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-04-22
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalno - biurowym i infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działce nr 5/5 w I obrębie Świebodzina
Lp: 100
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2016-02-08
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego o funkcji logistyczno – magazynowo – produkcyjnej, portierni, zbiornika i pompowni p. poż. oraz wjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanych na działkach o nr 331/10, 331/11, 331/12, 331/14, 331/21 i 331/23 w I obrębie Świebodzina.

Nawigacja między stronami listy informacji