ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 111
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2015-07-30
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Gospodarstwa Rolnego o obiekt inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowany na działkach o nr 53/5 i 54/2 w obrębie Rozłogi.
Lp: 112
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-06-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji gazowej, posadowienia 6 zbiorników naziemnych na gaz płynny propan V=6x6400 litrów wraz z parownikiem o wydajności 300 kg/h na potrzeby suszarni zboża zlokalizowanych na działce nr 18/3 i 18/4 w obrębie Lubogóra.
Lp: 113
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2015-05-29
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu o halę produkcyjną o powierzchni ok. 1000 m2 zlokalizowanej na działce nr 319/12 i 319/13 w obrębie Chociule.
Lp: 114
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-05-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów kurzych oraz ujęcia wód podziemnych na działce nr 1/7 w obrębie Wilkowo.
Lp: 115
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-05-04
Zakres przedmiotowy
Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na realizacji projektu „Struga Świebodzińska – odbudowa”.
Lp: 116
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-04-30
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa świerk, rosnącego na działce nr 139/4 w obrębie Jordanowo
Lp: 117
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-04-22
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa kasztanowca, 3 szt. drzewa świerk rosnących na działce nr 159 w obrębie Nowy Dworek
Lp: 118
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-04-22
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzewa brzozy brodawkowatej, drzewa jesion, rosnących na działce nr 159/2 w obrębie Gościkowo
Lp: 119
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-04-10
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie topoli włoskiej, 8 szt. drzewa jesion, krzewów bzu, rosnących na działce nr 575/5 w 2 obrębie Świebodzina
Lp: 120
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-04-09
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa lipa, drzewa wiąz, rosnących na działce nr 195/2 w obrębie Rzeczyca

Nawigacja między stronami listy informacji