ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 31
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-05-07
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu linii technologicznych do anodowania twardego, produkcji narzędzi do poligrafii na bazach żywicznych i obróbka cieplna za pomocą hartowania elektrycznego zlokalizowanego na działce nr 86/8 w III obrębie Świebodzina.
Lp: 32
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-04-25
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Electronic Control Systems S. A. „61629 PZI_SWIEBODZIN_JEZIORY”, zlokalizowanej na działce nr 166/8 obręb Jeziory.
Lp: 33
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-04-25
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwunastu farm fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 595/14 w obrębie Ługów.
Lp: 34
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-04-15
Zakres przedmiotowy
postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków handlowo-usługowych na działkach nr 191/6, 191/7 i 191/9 w I obrębie Świebodzina wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
Lp: 35
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-04-09
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną zlokalizowanego na działkach nr 451/1, 452/3 i 459 w obrębie Chociule
Lp: 36
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-03-27
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 83/5 w obrębie Chociule.
Lp: 37
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-03-27
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 83/5 w obrębie Chociule.
Lp: 38
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-03-27
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 10 w obrębie Grodziszcze.
Lp: 39
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-03-08
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW (1000 kW) wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 365/44 w obrębie Borów.
Lp: 40
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-03-04
Zakres przedmiotowy
postanowienie nie stwierdzające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną zlokalizowanego na działkach nr 451/1, 452/3 i 459 w obrębie Chociule.

Nawigacja między stronami listy informacji