ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 41
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-01-30
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange Polska S. A. nr 61625/95750 Świebodzin Wilkowo zlokalizowanej na działce nr 214/4 w obrębie Wilkowo.
Lp: 42
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-12-21
Zakres przedmiotowy
postanowienie nienakładające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW (1000 kW) wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 365/44 w obrębie Borów.
Lp: 43
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-12-19
Zakres przedmiotowy
postanowienie nienakładające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW (1000 kW) wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 365/45 w obrębie Borów
Lp: 44
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-12-10
Zakres przedmiotowy
decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej sieci komórkowej Orange Polska S.A. nr 61633/197791 Świebodzin Paklicko zlokalizowanej na działce nr 149 w obrębie Nowy Dworek.
Lp: 45
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-10-23
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków handlowo-usługowych na działkach nr 191/6, 191/7 i 191/9 w I obrębie Świebodzina wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
Lp: 46
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-10-23
Zakres przedmiotowy
decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej sieci komórkowej Orange Polska S.A. nr 61634/197790 Świebodzin Karcze zlokalizowanej na działce nr 459 w obrębie Glińsk.
Lp: 47
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-10-02
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW (1000 kW) wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 365/45 w obrębie Borów
Lp: 48
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-10-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW (1000 kW) wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 365/44 w obrębie Borów
Lp: 49
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-09-18
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną zlokalizowanego na działkach nr 451/1, 452/3 i 459 w obrębie Chociule.
Lp: 50
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-09-10
Zakres przedmiotowy
decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku hali produkcyjnej z pomieszczeniami zaplecza socjalno – biurowymi na działce nr 195/97 w I obrębie Świebodzina.

Nawigacja między stronami listy informacji