ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 51
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-09-05
Zakres przedmiotowy
decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego zakładu o budowę hali montażowo-magazynowej z zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 717, 232/4, 232/2, 233/4 i 233/12 w obrębie Ługów.
Lp: 52
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-08-20
Zakres przedmiotowy
decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 276 w miejscowości Chociule od km 35+000,00 do km 35+873 zlokalizowanej na działkach nr: 271/14, 271/15, 271/18, 271/16, 271/19, 270/13, 270/9, 270/10, 269, 355/7, 355/4, 355/1, 354/5, 155/2, 168, 167/1, 154/2, 153/2, 164, 368, 152/2, 160, 159, 151/4, 151/9, 401/1, 354/4, 396, 102, 106/2, 101/4, 106/1, 101/3, 354/3, 357/3, 103, 100/4, 99, 357/7, 356, 57, 53, 56/4, 354/1, 378, 238/2, 353/3, 169, 361, 55, 56/1, 56/3 w obrębie Chociule.
Lp: 53
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-07-02
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno - magazynowego z częścią biurowo - socjalną na działkach nr 859, 860 i 861/2 w III obrębie Świebodzina.
Lp: 54
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-06-25
Zakres przedmiotowy
postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określam zakres sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na montażu linii technologicznych do anodowania twardego, produkcji narzędzi do poligrafii na bazach żywicznych i obróbka cieplna za pomocą hartowania elektrycznego zlokalizowanych na działce nr 86/8 w III obrębie Świebodzina.
Lp: 55
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-06-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego zakładu o budowę hali montażowo-magazynowej z zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 717, 232/4, 232/2, 233/4 i 233/12 w obrębie Ługów.
Lp: 56
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-06-15
Zakres przedmiotowy
decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange Polska S.A. nr 61625/95750 Świebodzin Wilkowo zlokalizowanej na działce nr 214/4 w obrębie Wilkowo.
Lp: 57
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-06-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku hali produkcyjnej z pomieszczeniami zaplecza socjalno – biurowymi na działce nr 195/97 w I obrębie Świebodzina.
Lp: 58
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-06-01
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej sieci komórkowej Orange Polska S.A. nr 61633/197791 Świebodzin Paklicko zlokalizowanej na działce nr 149 w obrębie Nowy Dworek
Lp: 59
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-05-28
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej sieci komórkowej Orange Polska S.A. nr 61634/197790 Świebodzin Karcze zlokalizowanej na działce nr 459 w obrębie Glińsk
Lp: 60
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-05-23
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 276 w miejscowości Chociule od km 35+000,00 do km 35+873 zlokalizowanej na działkach nr: 271/14, 271/15, 271/18, 271/16, 271/19, 270/13, 270/9, 270/10, 269, 355/7, 355/4, 355/1, 354/5, 155/2, 168, 167/1, 154/2, 153/2, 164, 368, 152/2, 160, 159, 151/4, 151/9, 401/1, 354/4, 396, 102, 106/2, 101/4, 106/1, 101/3, 354/3, 357/3, 103, 100/4, 99, 357/7, 356, 57, 53, 56/4, 354/1, 378, 238/2, 353/3, 169, 361, 55, 56/1, 56/3 w obrębie Chociule.

Nawigacja między stronami listy informacji