ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 81
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-01-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja umarzająca postępowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego o funkcji logistyczno – magazynowo – produkcyjnej, portierni, zbiornika i pompowni p. poż. oraz wjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanych na działkach o nr 331/10, 331/11, 331/12, 331/14, 331/21 i 331/23 w I obrębie Świebodzina.
Lp: 82
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-12-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali magazynowo – produkcyjnej z częścią socjalno-biurową z parkingami, utwardzeniami, nowymi zjazdami oraz całą infrastrukturą techniczną na działkach o numerach 949 i 868 w III obrębie Świebodzina.
Lp: 83
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-12-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie malarni proszkowej w istniejącej hali produkcyjnej na działce nr 594/2 w II obrębie Świebodzina.
Lp: 84
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-12-22
Zakres przedmiotowy
Decyzja umarzająca postępowanie przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług związanych z opieką nad zwierzętami i ich pielęgnacją oraz przystosowaniem budynku gospodarczego do prowadzenia tej działalności zlokalizowanej na działce nr 88 w obrębie Raków.
Lp: 85
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-12-20
Zakres przedmiotowy
Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenie raportu dla inwestycji polegającej na budowie linii technologicznej do produkcji precyzyjnych przyrządów wykrawających wykorzystywanych w przemyśle drukarskim w istniejącym obiekcie budowlanym zlokalizowanym na działce nr 86/8 w III obrębie Świebodzina.
Lp: 86
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-11-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie linii technologicznej do produkcji precyzyjnych przyrządów wykrawających wykorzystywanych w przemyśle drukarskim w istniejącym obiekcie budowlanym zlokalizowanym na działce nr 86/8 w III obrębie Świebodzina.
Lp: 87
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-11-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług związanych z opieką nad zwierzętami i ich pielęgnacją oraz przystosowaniem budynku gospodarczego do prowadzenia tej działalności zlokalizowanej na działce nr 88 w obrębie Raków.
Lp: 88
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-10-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja umarzająca postępowanie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku administracyjnego Nadleśnictwa Świebodzin z rozbiórką i przebudową budynków przy Nadleśnictwie oraz termomodernizacją obiektów z zastosowaniem OZE zlokalizowanej na działce o nr 236/4 w I obrębie Świebodzina.
Lp: 89
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-10-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego o funkcji logistyczno – magazynowo – produkcyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanych na działkach o nr 331/10, 331/11, 331/12, 331/14, 331/21 i 331/23 w I obrębie Świebodzina.
Lp: 90
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-10-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na odbudowie obiektu inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego na działce nr 448/3 w obrębie Rusinów.

Nawigacja między stronami listy informacji