ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 71904
Urząd Miejski 6515
Regulaminy 110151
Wydziały 384153
Wydział Organizacyjny 25286
Wydział Finansowo-Budżetowy 44566
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 67414
Wydział Inwestycji i Zarządzania Drogami 37710
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 39129
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 117305
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 35078
Wydział Kontroli i Audytu 2401
Wydział Zarządzania Funduszami 10623
Wydzial Promocji 884
Wydział Zamówień Publicznych 3420
Wydział Planowania Przestrzennego 6693
Pliki GML do pobrania 845
Wydział Kadr 794
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 1274
Co i jak załatwić w urzędzie? 803357
Informacja o stanie załatwienia sprawy 11364
Informacje 12991
Ogłoszenia i obwieszczenia 5964570
Gmina Świebodzin 412
Historia 13528
Charakterystyka Gminy 157773
Demografia 15889
Statut 16415
Informacje, regulaminy, strategie 35135
Budżet Gminy 29320
Budżet 2024 288
Budżet 2023 989
Budżet 2022 4178
Budżet 2021 2471
Budżet 2020 8289
Budżet 2019 7245
Budżet 2018 5632
Budżet 2017 6799
Budżet 2016 14495
Budżet 2015 18919
Budżet 2013 12064
Budżet 2014 8822
Budżet 2012 14452
Budżet 2011 18522
Wykonanie budżetu 8988
Wykonanie budżetu - rok 2023 633
Wykonanie budżetu - rok 2022 2661
Wykonanie budżetu - rok 2021 3431
Wykonanie budżetu - rok 2020 5428
Wykonanie budżetu - rok 2019 10030
Wykonanie budżetu - rok 2018 16069
Wykonanie budżetu - rok 2017 17476
Wykonanie budżetu - rok 2016 13425
Wykonanie budżetu - rok 2015 13371
Wykonanie budzetu - rok 2014 16824
Wykonanie budzetu - rok 2013 18784
Wykonanie budżetu - rok 2011 31797
Wykonanie budzetu - rok 2012 18998
Wykonanie budżetu - rok 2010 36776
Wykonanie budżetu - rok 2009 20276
Wykonanie budżetu - rok 2008 14917
Wykonanie budżetu - rok 2007 9190
Uchwały i zarządzenia budżetowe 12042
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 5055
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 3629
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 2823
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 9371
Raport o stanie Gminy 3872
Rok 2022 365
Rok 2021 796
Rok 2020 1773
Rok 2019 2089
Rok 2018 3760
Rada Miejska 336
Rada Miejska 2018-2023 28431
Ogłoszenia 253882
Plany pracy i sprawozdania 14123
Komisje 24495
Interpelacje - kadencja 2018-2023 215261
Interpelacje poprzednie kadencje 2128498
Nagrania video z sesji Rady 9299
Protokoły z sesji Rady 286838
Projekty uchwał 1133256
Protokoły Komisji 460022
Dyżury radnych 31738
Wyniki głosowania - uchwały 41629
Biuro 17782
Młodzieżowa Rada Miejska 12183
Protokoły z sesji 26641
Świebodzińska Rada Seniorów 5703
Środki unijne i krajowe 15310
LRPO na lata 2007-2013 13510
PROW na lata 2007-2013 20547
POiIŚ 2014-2020 6050
RPO Lubuskie 2020 1632
PROW Leader 30691
PROW małe projekty 12608
Kapitał Ludzki 6718
PO IG 2007-2013 6430
Ministerstwo Sportu 12888
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 9991
WFOŚiGW 13998
EWT 9641
Różne 18887
Konsultacje społeczne 54795
Oświadczenia Majątkowe 562493
Formularze 6641
Gminne jednostki organizacyjne 854
Świebodziński Dom Kultury 66922
Ośrodek Sportu i Rekreacji 17562
Ośrodek Pomocy Społecznej 98064
Środowiskowy Dom Samopomocy 9256
Biblioteka Publiczna 19064
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 28677
Szkoły podstawowe i Przedszkola 248
Żłobki 184
Konta bankowe Gminy 49507
Gminne jednostki pomocnicze 245
Zarządy osiedli 45657
Sołectwa 44947
Sołectwa 2015-2019 2160
Edukacja 1721
Aktualności 2244
Placówki 343
Publiczne przedszkola 556
Szkoły podstawowe 628
Rekrutacja ( nabór) 1137
Stypendia 310
Socjalne ( pomoc materialna) 800
Zasiłki 312
Dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników 402
ŚGO 300
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 319
Profilaktyka uzależnień 46880
Aktualności 4308
CPU 8665
Świetlica Inicjatyw Twórczych 9059
Spółki Gminne 972
Dotacje dla klubów sportowych 36333
Świebodzińskie Granty Oświatowe 4635
Organizacje pozarządowe 508700
Budżet Obywatelski 7
BO 2023 1570
BO 2022 3841
BO 2020 9142
BO 2021 5527
BO 2019 15193
BO 2018 20816
BO 2017 21765
BO 2016 17518
Gospodarka odpadami 247034
Informacje, segregacja 23881
Deklaracje 5836
Stawka (książeczka) 12337
Harmonogram 56465
Przeterminowane leki 1843
Nieczystości ciekłe 1759
Baterie i akumulatory 2335
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 2208
PSZOK 11798
Gabaryty 14423
Odpady z działalności rolniczej 2171
Recykling 2295
Azbest 2777
Regulaminy i uchwały 4880
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 4191
Rejestr Działalności Regulowanej 1128
Ochrona Środowiska 493
Ciepłe Mieszkanie 78
Łowiectwo 728
Plan gospodarki niskoemisyjnej 38667
Plan zaopatrzenia w energię 1688
Programy zdrowotne 3932
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021-2023 2045
Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego ( HPV) na lata 2021-2023 2668
Program wsparcia psychologicznego dla mieszkańców niemogących zrealizować planów reprodukcyjnych na lata 2021-2023 1870
Program Polityki Zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności na lata 2021-2023 2606
Program Rodzina 500┼ 11768
Program Wspieraj Seniora 3108
Świebodzińska Rodzina 3plus 24162

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 53625
Prawo lokalne 11063774
Informacja przestrzenna 46532
Zamówienia Publiczne 65788
Zamówienia poniżej i powyżej 130 000 zł - Platforma Zakupowa 33960
Zamówienia poniżej 130 000 złotych 176289
Plan postępowań o udzielenie zamówień 37710
Zamówienia powyżej 30 000 EU - Archiwum do 31.12.2020 737075
Rejestr umów 12300
Rejestr informacji o środowisku 654399
Archiwum 9798
Karty A 873536
Karty B 773597
Karty E 47934
Rejestr Instytucji Kultury 5007
Wykaz rejestrów publicznych 44843
Przetargi 1148306
Wybory i referenda 22524
Wybory Samorządowe 2024 2650
Informacja dot wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027 281
Wybory Parlamentarne 2023 5485
Wybory Ławników Sądowych na lata 2024-2027 660
Wybory Prezydenckie 2020 37491
Wybory Parlamentarne 2019 21105
Wybory ławników 2020-2023 4138
Wybory do PE 2019 30471
Wybory samorządowe 2018 89273
Wyb uzup ławników 2016-2019 3911
Wybory uzupełniające 2017 40340
Referendum ogólnokraj 2015 38912
Wybory ławników 2016-2019 16577
Wybory parlamentarne 2015 50797
Wybory samorządowe 2014 104706
Wybory Prezydenta 2015 32469
Wybory do PE 2009 55226
Wybory samorządowe 2010 69599
Wybory parlamentarne 2011 78309
Wybory do PE 2014 42590
Wybory Prezydenta 2010 75329
Oferta inwestycyjna 47370
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 925256
Informacja o jakości wody 182233
Udostępnianie informacji publicznej 38563
Kąpieliska 18265
Ochrona Danych Osobowych 6976
Cyberbezpieczeństwo 408
Petycje 25567
Wyniki ankiet 4507
Zgromadzenia publiczne 2726
Przydatne linki i programy 47848
Narodowy Spis Powszechny 2021 4240
Druki i pliki do pobrania 11599
Deklaracje 5597
Zespół redakcyjny 31618
Rejestr zmian 2942403
O BIP 33535
Statystyki 25375

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 23535
« powrót do poprzedniej strony