ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 68723
Urząd Miejski 6302
Regulaminy 107012
Wydziały 359878
Wydział Organizacyjny 23596
Wydział Finansowo-Budżetowy 42244
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 63706
Wydział Inwestycji i Zarządzania Drogami 34686
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 37454
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 107344
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 33027
Wydział Kontroli i Audytu 1793
Wydział Zarządzania Funduszami 9335
Wydzial Promocji 213
Wydział Zamówień Publicznych 2703
Wydział Planowania Przestrzennego 4522
Wydział Kadr 69
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 110
Co i jak załatwić w urzędzie? 752678
Informacja o stanie załatwienia sprawy 10852
Informacje 11977
Ogłoszenia i obwieszczenia 5409960
Gmina Świebodzin 407
Historia 12585
Charakterystyka Gminy 152871
Demografia 15221
Statut 15749
Informacje, regulaminy, strategie 34063
Budżet Gminy 29214
Budżet 2023 360
Budżet 2022 2714
Budżet 2021 2007
Budżet 2020 7379
Budżet 2019 6647
Budżet 2018 5221
Budżet 2017 6374
Budżet 2016 13564
Budżet 2015 17837
Budżet 2013 11672
Budżet 2014 8487
Budżet 2012 13981
Budżet 2011 17978
Wykonanie budżetu 8940
Wykonanie budżetu - rok 2023 59
Wykonanie budżetu - rok 2022 1163
Wykonanie budżetu - rok 2021 2415
Wykonanie budżetu - rok 2020 4378
Wykonanie budżetu - rok 2019 8697
Wykonanie budżetu - rok 2018 14440
Wykonanie budżetu - rok 2017 15829
Wykonanie budżetu - rok 2016 12497
Wykonanie budżetu - rok 2015 12524
Wykonanie budzetu - rok 2014 15954
Wykonanie budzetu - rok 2013 17902
Wykonanie budżetu - rok 2011 30586
Wykonanie budzetu - rok 2012 18241
Wykonanie budżetu - rok 2010 35563
Wykonanie budżetu - rok 2009 19534
Wykonanie budżetu - rok 2008 14323
Wykonanie budżetu - rok 2007 8870
Uchwały i zarządzenia budżetowe 11555
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 4682
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 3030
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 2446
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 7365
Raport o stanie Gminy 3085
Rok 2021 419
Rok 2020 1409
Rok 2019 1776
Rok 2018 3367
Rada Miejska 336
Rada Miejska 2018-2023 24082
Ogłoszenia 241665
Plany pracy i sprawozdania 8793
Komisje 23693
Interpelacje - kadencja 2018-2023 179392
Interpelacje poprzednie kadencje 1983248
Nagrania video z sesji Rady 8018
Protokoły z sesji Rady 263730
Projekty uchwał 1002567
Protokoły Komisji 399633
Dyżury radnych 30010
Wyniki głosowania - uchwały 32576
Biuro 17156
Młodzieżowa Rada Miejska 11764
Protokoły z sesji 24199
Świebodzińska Rada Seniorów 5277
Środki unijne i krajowe 14651
LRPO na lata 2007-2013 12766
PROW na lata 2007-2013 19299
POiIŚ 2014-2020 5513
RPO Lubuskie 2020 1514
PROW Leader 28863
PROW małe projekty 11857
Kapitał Ludzki 6397
PO IG 2007-2013 6095
Ministerstwo Sportu 12179
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 9475
WFOŚiGW 13248
EWT 9129
Różne 17808
Konsultacje społeczne 47872
Oświadczenia Majątkowe 515739
Formularze 6209
Gminne jednostki organizacyjne 823
Świebodziński Dom Kultury 65289
Ośrodek Sportu i Rekreacji 16934
Ośrodek Pomocy Społecznej 93252
Środowiskowy Dom Samopomocy 8157
Biblioteka Publiczna 18260
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 27781
Publiczne Przedszkole nr 1 15160
Publiczne Przedszkole nr 3 16311
Publiczne Przedszkole nr 4 17697
Publiczne Przedszkole nr 5 16444
Publiczne Przedszkole nr 6 15358
Publiczne Przedszkole nr 7 14533
Szkoła Podstawowa nr 1 21849
Szkoła Podstawowa nr 2 19424
Szkoła Podstawowa nr 3 19238
Szkoła Podstawowa nr 6 18396
Szkoła Podstawowa nr 7 16471
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 19610
Konta bankowe Gminy 46443
Gminne jednostki pomocnicze 245
Zarządy osiedli 44134
Sołectwa 42237
Sołectwa 2015-2019 2063
Edukacja 1007
Aktualności 605
Placówki 206
Publiczne przedszkola 204
PP1 170
PP3 234
PP4 245
PP5 178
PP6 172
PP7 190
PP8 w ZE nr 1 229
Szkoły podstawowe 260
SP1 228
SP2 237
SP3 172
SP6 w ZE nr 1 175
SP7 181
Zespoły edukacyjne 240
ZE nr 1 212
ZE w Gościkowie 238
Rekrutacja ( nabór) 566
Stypendia 207
Socjalne ( pomoc materialna) 345
Zasiłki 204
Dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników 269
ŚGO 179
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 208
Profilaktyka uzależnień 42584
Aktualności 3769
CPU 8240
Świetlica Inicjatyw Twórczych 8478
Spółki Gminne 520
ZWKiUK 47678
ŚTBS 29976
Dotacje dla klubów sportowych 28378
Świebodzińskie Granty Oświatowe 3684
Organizacje pozarządowe 463983
Budżet Obywatelski 7
BO 2023 597
BO 2022 2731
BO 2020 8248
BO 2021 4164
BO 2019 14203
BO 2018 19524
BO 2017 20732
BO 2016 16206
Gospodarka odpadami 242665
Informacje, segregacja 17290
Deklaracje 4230
Stawka (książeczka) 9385
Harmonogram 42259
Przeterminowane leki 1328
Nieczystości ciekłe 394
Baterie i akumulatory 1743
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 1561
PSZOK 8483
Gabaryty 11813
Odpady z działalności rolniczej 1679
Recykling 1648
Azbest 1829
Regulaminy i uchwały 3465
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 3027
Rejestr Działalności Regulowanej 719
Plan gospodarki niskoemisyjnej 36490
Plan zaopatrzenia w energię 1180
Programy zdrowotne 3064
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021-2023 1102
Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego ( HPV) na lata 2021-2023 1620
Program wsparcia psychologicznego dla mieszkańców niemogących zrealizować planów reprodukcyjnych na lata 2021-2023 1221
Program Polityki Zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności na lata 2021-2023 1539
Program Rodzina 500┼ 10917
Program Wspieraj Seniora 2150
Świebodzińska Rodzina 3plus 23020

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 50492
Prawo lokalne 9837026
Informacja przestrzenna 42956
Zamówienia Publiczne 60562
Zamówienia poniżej i powyżej 130 000 zł - Platforma Zakupowa 29339
Zamówienia poniżej 130 000 złotych 163806
Plan postępowań o udzielenie zamówień 33521
Zamówienia powyżej 30 000 EU - Archiwum do 31.12.2020 681035
Rejestr umów 9989
Rejestr informacji o środowisku 600618
Archiwum 9310
Karty A 805198
Karty B 718700
Karty E 45245
Rejestr Instytucji Kultury 3596
Wykaz rejestrów publicznych 43414
Przetargi 1054377
Wybory i referenda 22499
Wybory Prezydenckie 2020 31247
Wybory Parlamentarne 2019 18350
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 3326
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 27561
Wybory samorządowe 2018 81773
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 3395
Wybory uzupełniające 2017 37070
Referendum ogólnokrajowe 2015 36226
Wybory ławników 15837
Wybory parlamentarne 2015 48159
Wybory samorządowe 2014 100521
Wybory Prezydenta 2015 30562
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 52282
Wybory samorządowe 2010 66956
Wybory parlamentarne 2011 74924
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 40435
Wybory Prezydenta 2010 71907
Oferta inwestycyjna 45408
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 841551
Informacja o jakości wody 154621
Udostępnianie informacji publicznej 37296
Kąpieliska 15876
Ochrona Danych Osobowych 6026
Petycje 22950
Wyniki ankiet 3527
Zgromadzenia publiczne 1800
Przydatne linki i programy 45021
Narodowy Spis Powszechny 2021 3273
Druki i pliki do pobrania 9692
Deklaracje 4259
Zespół redakcyjny 30471
Rejestr zmian 2577600
O BIP 32389
Statystyki 23898

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 22760
« powrót do poprzedniej strony