ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 64166
Urząd Miejski 5268
Regulaminy 101941
Wydziały 316654
Wydział Finansowo-Budżetowy 38543
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 58125
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 33797
Wydział Inwestycji i Zarządzania Drogami 29650
Wydział Zamówień Publicznych 1078
Wydział Planowania Przestrzennego 1503
Wydział Organizacyjny 20551
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 29162
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 94659
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 7027
Wydział Kontroli i Audytu 1328
Co i jak załatwić w urzędzie? 655713
Informacja o stanie załatwienia sprawy 9925
Informacje 10503
Ogłoszenia i obwieszczenia 4414168
Gmina Świebodzin 394
Historia 10874
Charakterystyka Gminy 144806
Demografia 14174
Statut 14713
Informacje, regulaminy, strategie 32001
Budżet Gminy 29054
Budżet 2022 115
Budżet 2021 1104
Budżet 2020 5784
Budżet 2019 5638
Budżet 2018 4461
Budżet 2017 5693
Budżet 2016 11687
Budżet 2015 15892
Budżet 2013 10980
Budżet 2014 7871
Budżet 2012 13057
Budżet 2011 16948
Wykonanie budżetu 8823
Wykonanie budżetu - rok 2021 756
Wykonanie budżetu - rok 2020 2537
Wykonanie budżetu - rok 2019 6016
Wykonanie budżetu - rok 2018 11428
Wykonanie budżetu - rok 2017 12658
Wykonanie budżetu - rok 2016 10781
Wykonanie budżetu - rok 2015 10913
Wykonanie budzetu - rok 2014 14397
Wykonanie budzetu - rok 2013 16309
Wykonanie budżetu - rok 2011 28421
Wykonanie budzetu - rok 2012 16787
Wykonanie budżetu - rok 2010 33189
Wykonanie budżetu - rok 2009 18103
Wykonanie budżetu - rok 2008 13212
Wykonanie budżetu - rok 2007 8220
Uchwały i zarządzenia budżetowe 10742
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3894
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 1863
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 1687
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 4127
Raport o stanie Gminy 2228
Rok 2020 518
Rok 2019 1165
Rok 2018 2543
Rada Miejska 336
Plany pracy i sprawozdania 1522
Rada Miejska 2018-2023 18487
Komisje 22341
Interpelacje - kadencja 2018-2023 117734
Interpelacje poprzednie kadencje 1704289
Nagrania video z sesji Rady 5847
Protokoły z sesji Rady 223311
Projekty uchwał 798218
Protokoły Komisji 300540
Dyżury radnych 27122
Wyniki głosowania - uchwały 18561
Biuro 16136
Ogłoszenia 220236
Młodzieżowa Rada Miejska 10708
Protokoły z sesji 19198
Świebodzińska Rada Seniorów 4359
Środki unijne i krajowe 13820
LRPO na lata 2007-2013 11453
PROW na lata 2007-2013 17109
POiIŚ 2014-2020 4438
RPO Lubuskie 2020 1289
PROW Leader 25601
PROW małe projekty 10550
Kapitał Ludzki 5700
PO IG 2007-2013 5495
Ministerstwo Sportu 10909
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 8564
WFOŚiGW 11282
EWT 8104
Różne 15841
Konsultacje społeczne 39778
Oświadczenia Majątkowe 440908
Formularze 5404
Gminne jednostki organizacyjne 746
Świebodziński Dom Kultury 62544
Ośrodek Sportu i Rekreacji 15973
Ośrodek Pomocy Społecznej 84971
Środowiskowy Dom Samopomocy 7051
Biblioteka Publiczna 16731
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 25867
Publiczne Przedszkole nr 1 14198
Publiczne Przedszkole nr 3 14702
Publiczne Przedszkole nr 4 15082
Publiczne Przedszkole nr 5 15476
Publiczne Przedszkole nr 6 14016
Publiczne Przedszkole nr 7 13210
Szkoła Podstawowa nr 1 20557
Szkoła Podstawowa nr 2 17925
Szkoła Podstawowa nr 3 18262
Szkoła Podstawowa nr 6 16654
Szkoła Podstawowa nr 7 15063
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 16866
Konta bankowe Gminy 41163
Gminne jednostki pomocnicze 245
Zarządy osiedli 41973
Sołectwa 37988
Sołectwa 2015-2019 1886
Edukacja 84
Aktualności 20
Kalendarz roku szkolnego 20
Dowozy do szkół - rozkład jazdy 16
Placówki 17
Publiczne przedszkola 20
PP1 18
PP3 20
PP4 17
PP5 16
PP6 24
PP7 17
PP8 w ZE nr 1 18
Szkoły podstawowe 19
SP1 19
SP2 12
SP3 16
SP6 w ZE nr 1 16
SP7 13
Zespoły edukacyjne 14
ZE nr 1 16
ZE w Gościkowie 18
Obwody szkół 13
Rekrutacja ( nabór) 18
Terminy w 2022r. 13
Kryteria - uchwała 10
Stypendia 17
Kulturalne 18
Socjalne ( pomoc materialna) 15
Zasiłki 13
Dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników 17
ŚGO 16
Regulamin i terminy naboru 12
Edycje 13
Dotacje 15
PKD dla przedszkoli 15
Zasady udzielenia 13
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 16
2020/2021 16
2019/2020 16
2018/2019 13
Obowiązek szkolny i nauki 31
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 16
Zakładanie szkół i placówek 19
Doskonalenie nauczycieli 20
Forum Oświatowe Gminy Świebodzin 17
III Forum 12
II Forum 14
I Forum 11
Projekty europejskie 20
Profilaktyka uzależnień 37789
Aktualności 3031
CPU 7437
Świetlica Inicjatyw Twórczych 7577
Spółki Gminne 428
ZWKiUK 44660
ŚTBS 27307
Dotacje dla klubów sportowych 17497
Świebodzińskie Granty Oświatowe 2296
Organizacje pozarządowe 346486
Budżet Obywatelski 7
BO 2022 529
BO 2020 6456
BO 2021 2002
BO 2019 12046
BO 2018 17104
BO 2017 18692
BO 2016 13780
Gospodarka odpadami 231917
Informacje, segregacja 7845
Deklaracje 1998
Stawka (książeczka) 4009
Harmonogram 16736
Przeterminowane leki 589
Baterie i akumulatory 899
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 703
PSZOK 3589
Gabaryty 5898
Odpady z działalności rolniczej 823
Recykling 777
Azbest 762
Regulaminy i uchwały 1494
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1182
Rejestr Działalności Regulowanej 67
Plan gospodarki niskoemisyjnej 32319
Plan zaopatrzenia w energię 329
Programy zdrowotne 1292
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021-2023 45
Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego ( HPV) na lata 2021-2023 76
Program wsparcia psychologicznego dla mieszkańców niemogących zrealizować planów reprodukcyjnych na lata 2021-2023 84
Program Polityki Zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności na lata 2021-2023 96
Program Rodzina 500┼ 9669
Program Wspieraj Seniora 912
Świebodzińska Rodzina 3plus 20776

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 46007
Prawo lokalne 7686066
Informacja przestrzenna 37757
Zamówienia Publiczne 51105
Zamówienia poniżej i powyżej 130 000 zł - Platforma Zakupowa 19629
Zamówienia poniżej 130 000 złotych 136890
Plan postępowań o udzielenie zamówień 27308
Zamówienia powyżej 30 000 EU - Archiwum do 31.12.2020 568513
Rejestr umów 6261
Rejestr informacji o środowisku 500492
Archiwum 8392
Karty A 682065
Karty B 618093
Karty E 40554
Rejestr Instytucji Kultury 2042
Wykaz rejestrów publicznych 41038
Przetargi 901552
Wybory i referenda 22441
Wybory Prezydenckie 2020 20063
Wybory Parlamentarne 2019 13797
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 2469
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 22443
Wybory samorządowe 2018 69358
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 2749
Wybory uzupełniające 2017 31212
Referendum ogólnokrajowe 2015 32217
Wybory ławników 14740
Wybory parlamentarne 2015 43329
Wybory samorządowe 2014 92618
Wybory Prezydenta 2015 27376
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 47670
Wybory samorządowe 2010 62191
Wybory parlamentarne 2011 69230
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 36606
Wybory Prezydenta 2010 65948
Oferta inwestycyjna 41419
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 710701
Informacja o jakości wody 111285
Udostępnianie informacji publicznej 35532
Kąpieliska 12503
Ochrona Danych Osobowych 4567
Petycje 18833
Wyniki ankiet 2074
Zgromadzenia publiczne 433
Przydatne linki i programy 42553
Narodowy Spis Powszechny 2021 1907
Druki i pliki do pobrania 5327
Deklaracje 1937
Zespół redakcyjny 29009
Rejestr zmian 2070071
O BIP 30909
Statystyki 22931

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 21866
« powrót do poprzedniej strony