ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 66548
Urząd Miejski 5933
Regulaminy 104684
Wydziały 339888
Wydział Finansowo-Budżetowy 40389
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 60980
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 35668
Wydział Inwestycji i Zarządzania Drogami 32329
Wydział Zamówień Publicznych 1855
Wydział Planowania Przestrzennego 3019
Wydział Organizacyjny 21993
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 31184
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 101736
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 8285
Wydział Kontroli i Audytu 1552
Co i jak załatwić w urzędzie? 706162
Informacja o stanie załatwienia sprawy 10425
Informacje 11270
Ogłoszenia i obwieszczenia 4952557
Gmina Świebodzin 401
Historia 11845
Charakterystyka Gminy 149278
Demografia 14764
Statut 15332
Informacje, regulaminy, strategie 33090
Budżet Gminy 29134
Budżet 2022 1451
Budżet 2021 1642
Budżet 2020 6652
Budżet 2019 6239
Budżet 2018 4858
Budżet 2017 6065
Budżet 2016 12654
Budżet 2015 16933
Budżet 2013 11330
Budżet 2014 8216
Budżet 2012 13522
Budżet 2011 17509
Wykonanie budżetu 8878
Wykonanie budżetu - rok 2022 307
Wykonanie budżetu - rok 2021 1694
Wykonanie budżetu - rok 2020 3515
Wykonanie budżetu - rok 2019 7484
Wykonanie budżetu - rok 2018 13066
Wykonanie budżetu - rok 2017 14380
Wykonanie budżetu - rok 2016 11704
Wykonanie budżetu - rok 2015 11755
Wykonanie budzetu - rok 2014 15253
Wykonanie budzetu - rok 2013 17158
Wykonanie budżetu - rok 2011 29571
Wykonanie budzetu - rok 2012 17577
Wykonanie budżetu - rok 2010 34479
Wykonanie budżetu - rok 2009 18891
Wykonanie budżetu - rok 2008 13803
Wykonanie budżetu - rok 2007 8572
Uchwały i zarządzenia budżetowe 11170
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 4305
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 2500
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 2082
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 5882
Raport o stanie Gminy 2761
Rok 2021 151
Rok 2020 1152
Rok 2019 1474
Rok 2018 2994
Rada Miejska 336
Rada Miejska 2018-2023 21212
Ogłoszenia 231183
Plany pracy i sprawozdania 4675
Komisje 23051
Interpelacje - kadencja 2018-2023 148756
Interpelacje poprzednie kadencje 1858148
Nagrania video z sesji Rady 6917
Protokoły z sesji Rady 244566
Projekty uchwał 906184
Protokoły Komisji 350958
Dyżury radnych 28263
Wyniki głosowania - uchwały 25563
Biuro 16725
Młodzieżowa Rada Miejska 11235
Protokoły z sesji 21736
Świebodzińska Rada Seniorów 4915
Środki unijne i krajowe 14282
LRPO na lata 2007-2013 12118
PROW na lata 2007-2013 18201
POiIŚ 2014-2020 5024
RPO Lubuskie 2020 1412
PROW Leader 27284
PROW małe projekty 11234
Kapitał Ludzki 6085
PO IG 2007-2013 5801
Ministerstwo Sportu 11584
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 9036
WFOŚiGW 11954
EWT 8636
Różne 16815
Konsultacje społeczne 43311
Oświadczenia Majątkowe 478835
Formularze 5835
Gminne jednostki organizacyjne 782
Świebodziński Dom Kultury 63981
Ośrodek Sportu i Rekreacji 16489
Ośrodek Pomocy Społecznej 89165
Środowiskowy Dom Samopomocy 7644
Biblioteka Publiczna 17574
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 26832
Publiczne Przedszkole nr 1 14769
Publiczne Przedszkole nr 3 15608
Publiczne Przedszkole nr 4 17068
Publiczne Przedszkole nr 5 16007
Publiczne Przedszkole nr 6 14681
Publiczne Przedszkole nr 7 13820
Szkoła Podstawowa nr 1 21216
Szkoła Podstawowa nr 2 18730
Szkoła Podstawowa nr 3 18816
Szkoła Podstawowa nr 6 17537
Szkoła Podstawowa nr 7 15768
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 18132
Konta bankowe Gminy 43945
Gminne jednostki pomocnicze 245
Zarządy osiedli 43028
Sołectwa 40267
Sołectwa 2015-2019 1982
Edukacja 608
Aktualności 177
Placówki 124
Publiczne przedszkola 106
PP1 103
PP3 128
PP4 103
PP5 105
PP6 104
PP7 108
PP8 w ZE nr 1 114
Szkoły podstawowe 113
SP1 123
SP2 93
SP3 102
SP6 w ZE nr 1 103
SP7 85
Zespoły edukacyjne 106
ZE nr 1 122
ZE w Gościkowie 134
Rekrutacja ( nabór) 197
Stypendia 108
Socjalne ( pomoc materialna) 79
Zasiłki 109
Dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników 150
ŚGO 95
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 104
Profilaktyka uzależnień 40473
Aktualności 3417
CPU 7880
Świetlica Inicjatyw Twórczych 8043
Spółki Gminne 468
ZWKiUK 46302
ŚTBS 28481
Dotacje dla klubów sportowych 22521
Świebodzińskie Granty Oświatowe 3055
Organizacje pozarządowe 429345
Budżet Obywatelski 7
BO 2022 1468
BO 2020 7444
BO 2021 2943
BO 2019 13142
BO 2018 18313
BO 2017 19717
BO 2016 15016
Gospodarka odpadami 237679
Informacje, segregacja 12962
Deklaracje 3227
Stawka (książeczka) 6768
Harmonogram 29060
Przeterminowane leki 1007
Baterie i akumulatory 1324
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 1102
PSZOK 6404
Gabaryty 8805
Odpady z działalności rolniczej 1255
Recykling 1185
Azbest 1312
Regulaminy i uchwały 2469
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2227
Rejestr Działalności Regulowanej 374
Plan gospodarki niskoemisyjnej 34521
Plan zaopatrzenia w energię 778
Programy zdrowotne 2173
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021-2023 563
Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego ( HPV) na lata 2021-2023 935
Program wsparcia psychologicznego dla mieszkańców niemogących zrealizować planów reprodukcyjnych na lata 2021-2023 713
Program Polityki Zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności na lata 2021-2023 821
Program Rodzina 500┼ 10352
Program Wspieraj Seniora 1515
Świebodzińska Rodzina 3plus 21940

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 48492
Prawo lokalne 8832136
Informacja przestrzenna 40611
Zamówienia Publiczne 55951
Zamówienia poniżej i powyżej 130 000 zł - Platforma Zakupowa 24566
Zamówienia poniżej 130 000 złotych 150033
Plan postępowań o udzielenie zamówień 30157
Zamówienia powyżej 30 000 EU - Archiwum do 31.12.2020 627365
Rejestr umów 8404
Rejestr informacji o środowisku 556323
Archiwum 8887
Karty A 748565
Karty B 672647
Karty E 43008
Rejestr Instytucji Kultury 2824
Wykaz rejestrów publicznych 42311
Przetargi 979654
Wybory i referenda 22470
Wybory Prezydenckie 2020 25832
Wybory Parlamentarne 2019 16143
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 2879
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 24970
Wybory samorządowe 2018 75641
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 3082
Wybory uzupełniające 2017 34158
Referendum ogólnokrajowe 2015 34295
Wybory ławników 15300
Wybory parlamentarne 2015 45780
Wybory samorządowe 2014 96827
Wybory Prezydenta 2015 29008
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 50242
Wybory samorządowe 2010 64689
Wybory parlamentarne 2011 72203
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 38544
Wybory Prezydenta 2010 69108
Oferta inwestycyjna 43683
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 775715
Informacja o jakości wody 131541
Udostępnianie informacji publicznej 36466
Kąpieliska 14347
Ochrona Danych Osobowych 5332
Petycje 21057
Wyniki ankiet 2862
Zgromadzenia publiczne 1143
Przydatne linki i programy 43974
Narodowy Spis Powszechny 2021 2659
Druki i pliki do pobrania 7672
Deklaracje 3193
Zespół redakcyjny 29810
Rejestr zmian 2321145
O BIP 31754
Statystyki 23529

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 22366
« powrót do poprzedniej strony