ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 61022
Urząd Miejski 4433
Regulaminy 98907
Wydziały 286696
Wydział Finansowo-Budżetowy 36426
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 54631
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 31568
Wydział Inwestycji i Zarządzania Drogami 26724
Wydział Zamówień Publicznych 239
Wydział Planowania Przestrzennego 244
Wydział Organizacyjny 18787
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 26929
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 86029
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 5619
Wydział Kontroli i Audytu 1091
Co i jak załatwić w urzędzie? 597697
Informacja o stanie załatwienia sprawy 9313
Informacje 9602
Ogłoszenia i obwieszczenia 3796265
Gmina Świebodzin 382
Historia 9971
Charakterystyka Gminy 139805
Demografia 13284
Statut 14077
Informacje, regulaminy, strategie 30570
Budżet Gminy 28772
Budżet 2021 301
Budżet 2020 3811
Budżet 2019 4795
Budżet 2018 3965
Budżet 2017 5175
Budżet 2016 10571
Budżet 2015 14635
Budżet 2013 10555
Budżet 2014 7450
Budżet 2012 12449
Budżet 2011 16252
Wykonanie budżetu 8738
Wykonanie budżetu - rok 2020 1140
Wykonanie budżetu - rok 2019 4167
Wykonanie budżetu - rok 2018 9440
Wykonanie budżetu - rok 2017 10727
Wykonanie budżetu - rok 2016 9747
Wykonanie budżetu - rok 2015 9885
Wykonanie budzetu - rok 2014 13373
Wykonanie budzetu - rok 2013 15307
Wykonanie budżetu - rok 2011 26938
Wykonanie budzetu - rok 2012 15735
Wykonanie budżetu - rok 2010 31544
Wykonanie budżetu - rok 2009 17129
Wykonanie budżetu - rok 2008 12433
Wykonanie budżetu - rok 2007 7737
Uchwały i zarządzenia budżetowe 10193
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3435
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 1209
2018 322
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 1220
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 2601
Raport o stanie Gminy 1621
Rok 2019 518
Rok 2018 2057
Rada Miejska 336
Plany pracy i sprawozdania 55
Rada Miejska 2018-2023 15109
Komisje 21554
Interpelacje - kadencja 2018-2023 86504
Interpelacje poprzednie kadencje 1510578
Nagrania video z sesji Rady 4742
Protokoły z sesji Rady 197875
Projekty uchwał 680761
Protokoły Komisji 244225
Dyżury radnych 25536
Wyniki głosowania - uchwały 12271
Biuro 15390
Ogłoszenia 207052
Młodzieżowa Rada Miejska 9989
Protokoły z sesji 16160
Świebodzińska Rada Seniorów 3750
Środki unijne i krajowe 13117
LRPO na lata 2007-2013 10470
PROW na lata 2007-2013 15637
POiIŚ 2014-2020 3558
RPO Lubuskie 2020 1104
PROW Leader 23339
PROW małe projekty 9666
Kapitał Ludzki 5208
PO IG 2007-2013 5076
Ministerstwo Sportu 10024
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 7904
WFOŚiGW 10355
EWT 7418
Różne 14438
Konsultacje społeczne 36005
Oświadczenia Majątkowe 392273
Formularze 4936
Gminne jednostki organizacyjne 643
Świebodziński Dom Kultury 61002
Ośrodek Sportu i Rekreacji 15369
Ośrodek Pomocy Społecznej 80311
Środowiskowy Dom Samopomocy 6385
Biblioteka Publiczna 15850
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 24784
Publiczne Przedszkole nr 1 13658
Publiczne Przedszkole nr 3 13883
Publiczne Przedszkole nr 4 14242
Publiczne Przedszkole nr 5 14659
Publiczne Przedszkole nr 6 13311
Publiczne Przedszkole nr 7 12662
Szkoła Podstawowa nr 1 19754
Szkoła Podstawowa nr 2 16989
Szkoła Podstawowa nr 3 17453
Szkoła Podstawowa nr 6 15271
Szkoła Podstawowa nr 7 14213
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 15522
Konta bankowe Gminy 37876
Profilaktyka uzależnień 34795
Aktualności 2881
CPU 6882
Świetlica Inicjatyw Twórczych 7027
Gminne jednostki pomocnicze 245
Zarządy osiedli 40646
Sołectwa 35230
Sołectwa 2015-2019 1767
Spółki Gminne 331
ZWKiUK 42747
ŚTBS 25778
Świebodzińskie Granty Oświatowe 1279
Dotacje dla klubów sportowych 13144
Organizacje pozarządowe 294465
Budżet Obywatelski 7
BO 2021 742
BO 2020 5337
BO 2019 10585
BO 2018 15449
BO 2017 17355
BO 2016 12135
Gospodarka odpadami 223806
Informacje, segregacja 3626
Deklaracje 989
Stawka (książeczka) 1934
Harmonogram 7469
Przeterminowane leki 262
Baterie i akumulatory 445
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 292
PSZOK 1249
Gabaryty 2114
Odpady z działalności rolniczej 374
Recykling 351
Azbest 334
Regulaminy i uchwały 562
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 560
Plan gospodarki niskoemisyjnej 29943
Program Rodzina 500┼ 9000
Świebodzińska Rodzina 3plus 19529
Program Wspieraj Seniora 343

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 43310
Prawo lokalne 6355078
Informacja przestrzenna 34443
Zamówienia Publiczne 45994
Zamówienia > 130 000 złotych 484870
Zamówienia < 130 000 złotych 114753
Platforma zakupowa 15034
Plan postępowań o udzielenie zamówień 24122
Rejestr umów 4353
Rejestr informacji o środowisku 433515
Archiwum 7934
Karty A 599163
Karty B 548211
Karty E 37385
Rejestr Instytucji Kultury 1185
Wykaz rejestrów publicznych 39509
Przetargi 795503
Wybory i referenda 22389
Wybory Prezydenckie 2020 12863
Wybory Parlamentarne 2019 10925
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 2002
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 19293
Wybory samorządowe 2018 61207
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 2362
Wybory uzupełniające 2017 27659
Referendum ogólnokrajowe 2015 29323
Wybory ławników 14038
Wybory parlamentarne 2015 40417
Wybory samorządowe 2014 87330
Wybory Prezydenta 2015 25368
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 44757
Wybory samorządowe 2010 59097
Wybory parlamentarne 2011 65450
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 34274
Wybory Prezydenta 2010 61914
Oferta inwestycyjna 39416
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 642100
Informacja o jakości wody 90692
Udostępnianie informacji publicznej 34390
Kąpieliska 10508
Ochrona Danych Osobowych 3811
Petycje 16294
Wyniki ankiet 1214
Druki i pliki do pobrania 2973
Przydatne linki i programy 40911
Deklaracje 866
Zespół redakcyjny 27911
O BIP 29804
Rejestr zmian 1812127
Statystyki 22232
Narodowy Spis Powszechny 2021 561

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 21381
« powrót do poprzedniej strony