ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 57963
Urząd Miejski 4108
Regulaminy 95788
Wydziały 260934
Wydział Finansowo-Budżetowy 34151
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 50895
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 29876
Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego 24446
Wydział Organizacyjny 17159
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 25116
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 78397
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 4668
Wydział Kontroli i Audytu 843
Co i jak załatwić w urzędzie? 542874
Informacja o stanie załatwienia sprawy 8835
Informacje 8558
Ogłoszenia i obwieszczenia 3282566
Gmina Świebodzin 379
Historia 9239
Charakterystyka Gminy 134911
Demografia 12471
Statut 13457
Informacje, regulaminy, strategie 29404
Budżet Gminy 28537
Budżet 2020 1724
Budżet 2019 3904
Budżet 2018 3493
Budżet 2017 4764
Budżet 2016 9520
Budżet 2015 13462
Budżet 2013 10079
Budżet 2014 7031
Budżet 2012 11835
Budżet 2011 15559
Wykonanie budżetu 8655
Wykonanie budżetu - rok 2020 190
Wykonanie budżetu - rok 2019 2611
Wykonanie budżetu - rok 2018 7329
Wykonanie budżetu - rok 2017 8850
Wykonanie budżetu - rok 2016 8735
Wykonanie budżetu - rok 2015 8870
Wykonanie budzetu - rok 2014 12419
Wykonanie budzetu - rok 2013 14341
Wykonanie budżetu - rok 2011 25601
Wykonanie budzetu - rok 2012 14848
Wykonanie budżetu - rok 2010 30081
Wykonanie budżetu - rok 2009 16214
Wykonanie budżetu - rok 2008 11732
Wykonanie budżetu - rok 2007 7295
Uchwały i zarządzenia budżetowe 9740
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2953
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 747
2018 231
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 828
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 1511
Raport o stanie Gminy 973
Rok 2018 1447
Rada Miejska 336
Rada Miejska 2018-2023 12216
Komisje 20856
Interpelacje - kadencja 2018-2023 64112
Interpelacje poprzednie kadencje 1336630
Protokoły z sesji Rady 176528
Nagrania video z sesji Rady 3749
Projekty uchwał 578161
Protokoły Komisji 198754
Dyżury radnych 24221
Wyniki głosowania - uchwały 8215
Biuro 14681
Ogłoszenia 194453
Świebodzińska Rada Seniorów 3277
Młodzieżowa Rada Miejska 9384
Protokoły z sesji 13358
Środki unijne i krajowe 12421
LRPO na lata 2007-2013 9692
PROW na lata 2007-2013 14326
POiIŚ 2014-2020 2893
RPO Lubuskie 2020 917
PROW Leader 21350
PROW małe projekty 8883
Kapitał Ludzki 4808
PO IG 2007-2013 4711
Ministerstwo Sportu 9266
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 7335
WFOŚiGW 9521
EWT 6735
Różne 13297
Konsultacje społeczne 32400
Oświadczenia Majątkowe 347754
Formularze 4378
Gminne jednostki organizacyjne 560
Świebodziński Dom Kultury 59283
Ośrodek Sportu i Rekreacji 14648
Ośrodek Pomocy Społecznej 76037
Środowiskowy Dom Samopomocy 5607
Biblioteka Publiczna 14869
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 23637
Publiczne Przedszkole nr 1 13049
Publiczne Przedszkole nr 3 13166
Publiczne Przedszkole nr 4 13763
Publiczne Przedszkole nr 5 13939
Publiczne Przedszkole nr 6 12470
Publiczne Przedszkole nr 7 11998
Szkoła Podstawowa nr 1 18811
Szkoła Podstawowa nr 2 16109
Szkoła Podstawowa nr 3 16581
Szkoła Podstawowa nr 6 14053
Szkoła Podstawowa nr 7 13354
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 14613
Konta bankowe Gminy 34928
Profilaktyka uzależnień 34008
Aktualności 2698
CPU 6248
Świetlica Inicjatyw Twórczych 6528
Gminne jednostki pomocnicze 237
Zarządy osiedli 39283
Sołectwa 32547
Sołectwa 2015-2019 1636
Spółki Gminne 299
ZWKiUK 40865
ŚTBS 24334
Świebodzińskie Granty Oświatowe 398
Dotacje dla klubów sportowych 9578
Organizacje pozarządowe 258815
Budżet Obywatelski 7
BO 2020 3762
BO 2019 9041
BO 2018 13893
BO 2017 16055
BO 2016 10774
Gospodarka odpadami 208150
Plan gospodarki niskoemisyjnej 27707
Program Rodzina 500┼ 8149
Świebodzińska Rodzina 3plus 18115

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 40870
Prawo lokalne 5283968
Informacja przestrzenna 31376
Zamówienia Publiczne 40402
Zamówienia > 30 000 € 396811
Zamówienia < 30 000 € 97960
Platforma zakupowa. Zamówienia < 30 000 € 12581
Plan postępowań o udzielenie zamówień 21377
Rejestr umów 2759
Rejestr informacji o środowisku 376528
Archiwum 7503
Karty A 519855
Karty B 480459
Karty E 34112
Rejestr Instytucji Kultury 313
Wykaz rejestrów publicznych 38163
Przetargi 707581
Wybory i referenda 22333
Wybory Prezydenckie 2020 5659
Wybory Parlamentarne 2019 8158
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 1472
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 15806
Wybory samorządowe 2018 53630
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 1988
Wybory uzupełniające 2017 24289
Referendum ogólnokrajowe 2015 26770
Wybory ławników 13383
Wybory parlamentarne 2015 37589
Wybory samorządowe 2014 82051
Wybory Prezydenta 2015 23296
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 41893
Wybory samorządowe 2010 56161
Wybory parlamentarne 2011 61866
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 31971
Wybory Prezydenta 2010 57898
Oferta inwestycyjna 37534
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 587308
Informacja o jakości wody 74336
Udostępnianie informacji publicznej 33291
Kąpieliska 8317
Ochrona Danych Osobowych 2988
Petycje 13880
Wyniki ankiet 292
Druki i pliki do pobrania 185
Przydatne linki i programy 39613
Zespół redakcyjny 26812
O BIP 28744
Rejestr zmian 1606225
Statystyki 21530

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 20633
« powrót do poprzedniej strony