ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 56770
Urząd Miejski 4020
Regulaminy 94525
Wydziały 252130
Wydział Finansowo-Budżetowy 33191
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 49471
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 29271
Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego 23621
Wydział Organizacyjny 16475
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 24433
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 75805
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 4373
Wydział Kontroli i Audytu 715
Co i jak załatwić w urzędzie? 523851
Informacja o stanie załatwienia sprawy 8609
Informacje 8240
Ogłoszenia i obwieszczenia 3079165
Gmina Świebodzin 379
Historia 8920
Charakterystyka Gminy 132835
Demografia 12140
Statut 13171
Informacje, regulaminy, strategie 28841
Budżet Gminy 28444
Budżet 2020 972
Budżet 2019 3362
Budżet 2018 3224
Budżet 2017 4564
Budżet 2016 9006
Budżet 2015 12939
Budżet 2013 9868
Budżet 2014 6857
Budżet 2012 11602
Budżet 2011 15294
Wykonanie budżetu 8584
Wykonanie budżetu - rok 2019 1941
Wykonanie budżetu - rok 2018 6317
Wykonanie budżetu - rok 2017 8072
Wykonanie budżetu - rok 2016 8189
Wykonanie budżetu - rok 2015 8416
Wykonanie budzetu - rok 2014 11982
Wykonanie budzetu - rok 2013 13920
Wykonanie budżetu - rok 2011 24951
Wykonanie budzetu - rok 2012 14457
Wykonanie budżetu - rok 2010 29414
Wykonanie budżetu - rok 2009 15798
Wykonanie budżetu - rok 2008 11398
Wykonanie budżetu - rok 2007 7087
Uchwały i zarządzenia budżetowe 9536
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2769
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 569
2018 178
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 611
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 1056
Raport o stanie Gminy 697
Rok 2018 1143
Rada Miejska 336
Rada Miejska 2018-2023 11139
Komisje 20550
Interpelacje - kadencja 2018-2023 54046
Interpelacje poprzednie kadencje 1261568
Protokoły z sesji Rady 167243
Nagrania video z sesji Rady 3419
Projekty uchwał 537480
Protokoły Komisji 179987
Dyżury radnych 23720
Wyniki głosowania - uchwały 6637
Biuro 14430
Ogłoszenia 189190
Świebodzińska Rada Seniorów 3063
Młodzieżowa Rada Miejska 9036
Protokoły z sesji 12111
Środki unijne i krajowe 12196
LRPO na lata 2007-2013 9324
PROW na lata 2007-2013 13683
POiIŚ 2014-2020 2603
RPO Lubuskie 2020 834
PROW Leader 20470
PROW małe projekty 8531
Kapitał Ludzki 4619
PO IG 2007-2013 4539
Ministerstwo Sportu 8911
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 7056
WFOŚiGW 9169
EWT 6483
Różne 12811
Konsultacje społeczne 30844
Oświadczenia Majątkowe 330649
Formularze 4187
Gminne jednostki organizacyjne 548
Świebodziński Dom Kultury 58575
Ośrodek Sportu i Rekreacji 14356
Ośrodek Pomocy Społecznej 74349
Środowiskowy Dom Samopomocy 5317
Biblioteka Publiczna 14485
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 23173
Publiczne Przedszkole nr 1 12815
Publiczne Przedszkole nr 3 12872
Publiczne Przedszkole nr 4 13548
Publiczne Przedszkole nr 5 13646
Publiczne Przedszkole nr 6 12061
Publiczne Przedszkole nr 7 11740
Szkoła Podstawowa nr 1 18375
Szkoła Podstawowa nr 2 15656
Szkoła Podstawowa nr 3 16206
Szkoła Podstawowa nr 6 13511
Szkoła Podstawowa nr 7 12915
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 14206
Konta bankowe Gminy 33862
Profilaktyka uzależnień 33794
Aktualności 2586
CPU 6006
Świetlica Inicjatyw Twórczych 6307
Gminne jednostki pomocnicze 222
Zarządy osiedli 38698
Sołectwa 31658
Sołectwa 2015-2019 1577
Spółki Gminne 297
ZWKiUK 40154
ŚTBS 23853
Dotacje dla klubów sportowych 8279
Organizacje pozarządowe 245325
Budżet Obywatelski 7
BO 2020 3036
BO 2019 8334
BO 2018 13096
BO 2017 15505
BO 2016 10195
Gospodarka odpadami 196669
Plan gospodarki niskoemisyjnej 26798
Program Rodzina 500┼ 7863
Świebodzińska Rodzina 3plus 17532

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 40005
Prawo lokalne 4946756
Informacja przestrzenna 30235
Zamówienia Publiczne 38405
Zamówienia > 30 000 € 370852
Zamówienia < 30 000 € 92720
Platforma zakupowa. Zamówienia < 30 000 € 11650
Plan postępowań o udzielenie zamówień 20332
Rejestr umów 2210
Rejestr informacji o środowisku 357551
Archiwum 7278
Karty A 487552
Karty B 452291
Karty E 32698
Rejestr Instytucji Kultury 25
Wykaz rejestrów publicznych 37597
Przetargi 677754
Wybory i referenda 22305
Wybory Prezydenckie 2020 816
Wybory Parlamentarne 2019 6577
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 1210
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 13924
Wybory samorządowe 2018 49667
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 1807
Wybory uzupełniające 2017 22459
Referendum ogólnokrajowe 2015 25591
Wybory ławników 13082
Wybory parlamentarne 2015 36315
Wybory samorządowe 2014 79802
Wybory Prezydenta 2015 22437
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 40701
Wybory samorządowe 2010 54848
Wybory parlamentarne 2011 60205
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 30967
Wybory Prezydenta 2010 56231
Oferta inwestycyjna 36804
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 565625
Informacja o jakości wody 67890
Udostępnianie informacji publicznej 32845
Kąpieliska 7433
Ochrona Danych Osobowych 2639
Petycje 12921
Wyniki ankiet 23
Przydatne linki i programy 39066
Zespół redakcyjny 26469
O BIP 28335
Rejestr zmian 1537991
Statystyki 21289

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 20396
« powrót do poprzedniej strony