ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 70221
Urząd Miejski 6438
Regulaminy 108684
Wydziały 372537
Wydział Organizacyjny 24577
Wydział Finansowo-Budżetowy 43393
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 65708
Wydział Inwestycji i Zarządzania Drogami 36184
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 38416
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 113013
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 34233
Wydział Kontroli i Audytu 2121
Wydział Zarządzania Funduszami 10085
Wydzial Promocji 545
Wydział Zamówień Publicznych 3095
Wydział Planowania Przestrzennego 5701
Pliki GML do pobrania 408
Wydział Kadr 461
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 698
Co i jak załatwić w urzędzie? 779248
Informacja o stanie załatwienia sprawy 11104
Informacje 12521
Ogłoszenia i obwieszczenia 5694399
Gmina Świebodzin 408
Historia 13083
Charakterystyka Gminy 155537
Demografia 15560
Statut 16174
Informacje, regulaminy, strategie 34661
Budżet Gminy 29280
Budżet 2023 666
Budżet 2022 3365
Budżet 2021 2264
Budżet 2020 7842
Budżet 2019 6971
Budżet 2018 5426
Budżet 2017 6610
Budżet 2016 14071
Budżet 2015 18421
Budżet 2013 11881
Budżet 2014 8663
Budżet 2012 14245
Budżet 2011 18269
Wykonanie budżetu 8962
Wykonanie budżetu - rok 2023 368
Wykonanie budżetu - rok 2022 1981
Wykonanie budżetu - rok 2021 2953
Wykonanie budżetu - rok 2020 4946
Wykonanie budżetu - rok 2019 9413
Wykonanie budżetu - rok 2018 15293
Wykonanie budżetu - rok 2017 16806
Wykonanie budżetu - rok 2016 13018
Wykonanie budżetu - rok 2015 12991
Wykonanie budzetu - rok 2014 16409
Wykonanie budzetu - rok 2013 18350
Wykonanie budżetu - rok 2011 31248
Wykonanie budzetu - rok 2012 18654
Wykonanie budżetu - rok 2010 36208
Wykonanie budżetu - rok 2009 19927
Wykonanie budżetu - rok 2008 14632
Wykonanie budżetu - rok 2007 9040
Uchwały i zarządzenia budżetowe 11810
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 4891
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 3344
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 2640
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 8420
Raport o stanie Gminy 3431
Rok 2022 175
Rok 2021 666
Rok 2020 1598
Rok 2019 1939
Rok 2018 3577
Rada Miejska 336
Rada Miejska 2018-2023 26089
Ogłoszenia 247543
Plany pracy i sprawozdania 11497
Komisje 24155
Interpelacje - kadencja 2018-2023 198042
Interpelacje poprzednie kadencje 2058825
Nagrania video z sesji Rady 8732
Protokoły z sesji Rady 275620
Projekty uchwał 1068444
Protokoły Komisji 430070
Dyżury radnych 30906
Wyniki głosowania - uchwały 37184
Biuro 17473
Młodzieżowa Rada Miejska 11992
Protokoły z sesji 25607
Świebodzińska Rada Seniorów 5528
Środki unijne i krajowe 14934
LRPO na lata 2007-2013 13177
PROW na lata 2007-2013 20001
POiIŚ 2014-2020 5805
RPO Lubuskie 2020 1584
PROW Leader 29931
PROW małe projekty 12277
Kapitał Ludzki 6573
PO IG 2007-2013 6278
Ministerstwo Sportu 12561
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 9751
WFOŚiGW 13677
EWT 9409
Różne 18425
Konsultacje społeczne 51443
Oświadczenia Majątkowe 542447
Formularze 6458
Gminne jednostki organizacyjne 842
Świebodziński Dom Kultury 66102
Ośrodek Sportu i Rekreacji 17269
Ośrodek Pomocy Społecznej 95738
Środowiskowy Dom Samopomocy 8665
Biblioteka Publiczna 18706
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 28265
Publiczne Przedszkole nr 1 15403
Publiczne Przedszkole nr 3 16681
Publiczne Przedszkole nr 4 18408
Publiczne Przedszkole nr 5 16737
Publiczne Przedszkole nr 6 15781
Publiczne Przedszkole nr 7 15219
Szkoła Podstawowa nr 1 22234
Szkoła Podstawowa nr 2 19967
Szkoła Podstawowa nr 3 19638
Szkoła Podstawowa nr 6 18997
Szkoła Podstawowa nr 7 16906
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 20178
Konta bankowe Gminy 47874
Gminne jednostki pomocnicze 245
Zarządy osiedli 44919
Sołectwa 43663
Sołectwa 2015-2019 2117
Edukacja 1386
Aktualności 1504
Placówki 287
Publiczne przedszkola 313
PP1 243
PP3 324
PP4 337
PP5 247
PP6 221
PP7 266
PP8 w ZE nr 1 280
Szkoły podstawowe 374
SP1 304
SP2 302
SP3 234
SP6 w ZE nr 1 233
SP7 241
Zespoły edukacyjne 305
ZE nr 1 269
ZE w Gościkowie 329
Rekrutacja ( nabór) 921
Stypendia 270
Socjalne ( pomoc materialna) 596
Zasiłki 267
Dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników 341
ŚGO 254
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 279
Profilaktyka uzależnień 44844
Aktualności 4006
CPU 8498
Świetlica Inicjatyw Twórczych 8840
Spółki Gminne 551
ZWKiUK 48698
ŚTBS 30681
Dotacje dla klubów sportowych 32086
Świebodzińskie Granty Oświatowe 4129
Organizacje pozarządowe 484564
Budżet Obywatelski 7
BO 2023 1145
BO 2022 3351
BO 2020 8753
BO 2021 4853
BO 2019 14786
BO 2018 20228
BO 2017 21313
BO 2016 16923
Gospodarka odpadami 245085
Informacje, segregacja 20657
Deklaracje 5218
Stawka (książeczka) 11010
Harmonogram 50458
Przeterminowane leki 1560
Nieczystości ciekłe 1258
Baterie i akumulatory 2015
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 1906
PSZOK 10350
Gabaryty 13405
Odpady z działalności rolniczej 1938
Recykling 1964
Azbest 2281
Regulaminy i uchwały 4220
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 3703
Rejestr Działalności Regulowanej 928
Plan gospodarki niskoemisyjnej 37613
Plan zaopatrzenia w energię 1437
Programy zdrowotne 3501
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021-2023 1569
Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego ( HPV) na lata 2021-2023 2230
Program wsparcia psychologicznego dla mieszkańców niemogących zrealizować planów reprodukcyjnych na lata 2021-2023 1586
Program Polityki Zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności na lata 2021-2023 2177
Program Rodzina 500┼ 11298
Program Wspieraj Seniora 2625
Świebodzińska Rodzina 3plus 23575

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 52194
Prawo lokalne 10475903
Informacja przestrzenna 44822
Zamówienia Publiczne 63246
Zamówienia poniżej i powyżej 130 000 zł - Platforma Zakupowa 31771
Zamówienia poniżej 130 000 złotych 170705
Plan postępowań o udzielenie zamówień 35674
Zamówienia powyżej 30 000 EU - Archiwum do 31.12.2020 710750
Rejestr umów 11181
Rejestr informacji o środowisku 627483
Archiwum 9583
Karty A 840162
Karty B 747245
Karty E 46658
Rejestr Instytucji Kultury 4173
Wykaz rejestrów publicznych 44136
Przetargi 1104285
Wybory i referenda 22511
Wybory Parlamentarne 2023 1307
Wybory Ławników Sądowych na lata 2024-2027 385
Wybory Prezydenckie 2020 34732
Wybory Parlamentarne 2019 19841
Wybory ławników 2020-2023 3710
Wybory do PE 2019 29132
Wybory samorządowe 2018 85324
Wyb uzup ławników 2016-2019 3659
Wybory uzupełniające 2017 38737
Referendum ogólnokraj 2015 37540
Wybory ławników 2016-2019 16224
Wybory parlamentarne 2015 49529
Wybory samorządowe 2014 102655
Wybory Prezydenta 2015 31571
Wybory do PE 2009 53937
Wybory samorządowe 2010 68416
Wybory parlamentarne 2011 76756
Wybory do PE 2014 41586
Wybory Prezydenta 2010 73734
Oferta inwestycyjna 46492
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 886947
Informacja o jakości wody 168658
Udostępnianie informacji publicznej 37828
Kąpieliska 17057
Ochrona Danych Osobowych 6480
Cyberbezpieczeństwo 75
Petycje 24232
Wyniki ankiet 4015
Zgromadzenia publiczne 2229
Przydatne linki i programy 45952
Narodowy Spis Powszechny 2021 3717
Druki i pliki do pobrania 10604
Deklaracje 4916
Zespół redakcyjny 31005
Rejestr zmian 2773492
O BIP 32932
Statystyki 24438

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 23103
« powrót do poprzedniej strony