ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 63150
Urząd Miejski 5017
Regulaminy 101037
Wydziały 308446
Wydział Finansowo-Budżetowy 38006
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 57205
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 33191
Wydział Inwestycji i Zarządzania Drogami 28810
Wydział Zamówień Publicznych 836
Wydział Planowania Przestrzennego 1083
Wydział Organizacyjny 20024
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 28480
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 92525
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 6533
Wydział Kontroli i Audytu 1247
Co i jak załatwić w urzędzie? 639524
Informacja o stanie załatwienia sprawy 9738
Informacje 10255
Ogłoszenia i obwieszczenia 4239804
Gmina Świebodzin 391
Historia 10601
Charakterystyka Gminy 143406
Demografia 13938
Statut 14527
Informacje, regulaminy, strategie 31594
Budżet Gminy 28977
Budżet 2021 858
Budżet 2020 5326
Budżet 2019 5400
Budżet 2018 4300
Budżet 2017 5542
Budżet 2016 11334
Budżet 2015 15522
Budżet 2013 10856
Budżet 2014 7728
Budżet 2012 12888
Budżet 2011 16737
Wykonanie budżetu 8800
Wykonanie budżetu - rok 2021 501
Wykonanie budżetu - rok 2020 2217
Wykonanie budżetu - rok 2019 5561
Wykonanie budżetu - rok 2018 10859
Wykonanie budżetu - rok 2017 12140
Wykonanie budżetu - rok 2016 10459
Wykonanie budżetu - rok 2015 10598
Wykonanie budzetu - rok 2014 14057
Wykonanie budzetu - rok 2013 16018
Wykonanie budżetu - rok 2011 27996
Wykonanie budzetu - rok 2012 16495
Wykonanie budżetu - rok 2010 32702
Wykonanie budżetu - rok 2009 17819
Wykonanie budżetu - rok 2008 12994
Wykonanie budżetu - rok 2007 8082
Uchwały i zarządzenia budżetowe 10606
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3772
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 1645
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 1540
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 3635
Raport o stanie Gminy 2128
Rok 2020 369
Rok 2019 1045
Rok 2018 2396
Rada Miejska 336
Plany pracy i sprawozdania 1052
Rada Miejska 2018-2023 17572
Komisje 22088
Interpelacje - kadencja 2018-2023 107989
Interpelacje poprzednie kadencje 1651513
Nagrania video z sesji Rady 5537
Protokoły z sesji Rady 215979
Projekty uchwał 764943
Protokoły Komisji 283177
Dyżury radnych 26695
Wyniki głosowania - uchwały 16530
Biuro 15911
Ogłoszenia 216448
Młodzieżowa Rada Miejska 10519
Protokoły z sesji 18315
Świebodzińska Rada Seniorów 4191
Środki unijne i krajowe 13614
LRPO na lata 2007-2013 11160
PROW na lata 2007-2013 16672
POiIŚ 2014-2020 4169
RPO Lubuskie 2020 1239
PROW Leader 24965
PROW małe projekty 10278
Kapitał Ludzki 5557
PO IG 2007-2013 5378
Ministerstwo Sportu 10675
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 8374
WFOŚiGW 11025
EWT 7887
Różne 15415
Konsultacje społeczne 38690
Oświadczenia Majątkowe 427575
Formularze 5257
Gminne jednostki organizacyjne 733
Świebodziński Dom Kultury 62123
Ośrodek Sportu i Rekreacji 15808
Ośrodek Pomocy Społecznej 83675
Środowiskowy Dom Samopomocy 6843
Biblioteka Publiczna 16443
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 25550
Publiczne Przedszkole nr 1 14037
Publiczne Przedszkole nr 3 14435
Publiczne Przedszkole nr 4 14791
Publiczne Przedszkole nr 5 15271
Publiczne Przedszkole nr 6 13852
Publiczne Przedszkole nr 7 13035
Szkoła Podstawowa nr 1 20320
Szkoła Podstawowa nr 2 17645
Szkoła Podstawowa nr 3 17988
Szkoła Podstawowa nr 6 16330
Szkoła Podstawowa nr 7 14825
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 16452
Konta bankowe Gminy 40334
Gminne jednostki pomocnicze 245
Zarządy osiedli 41609
Sołectwa 37193
Sołectwa 2015-2019 1853
Profilaktyka uzależnień 37063
Aktualności 2976
CPU 7282
Świetlica Inicjatyw Twórczych 7420
Spółki Gminne 404
ZWKiUK 44076
ŚTBS 26822
Świebodzińskie Granty Oświatowe 1896
Dotacje dla klubów sportowych 15872
Organizacje pozarządowe 328950
Budżet Obywatelski 7
BO 2022 228
BO 2020 6096
BO 2021 1531
BO 2019 11625
BO 2018 16667
BO 2017 18294
BO 2016 13283
Gospodarka odpadami 229812
Informacje, segregacja 6582
Deklaracje 1713
Stawka (książeczka) 3449
Harmonogram 14343
Przeterminowane leki 484
Baterie i akumulatory 761
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 576
PSZOK 3057
Gabaryty 4937
Odpady z działalności rolniczej 705
Recykling 652
Azbest 673
Regulaminy i uchwały 1221
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1012
Plan gospodarki niskoemisyjnej 31554
Plan zaopatrzenia w energię 183
Programy zdrowotne 613
Program Rodzina 500┼ 9476
Świebodzińska Rodzina 3plus 20401
Program Wspieraj Seniora 725

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 45239
Prawo lokalne 7315557
Informacja przestrzenna 36755
Zamówienia Publiczne 49751
Zamówienia poniżej i powyżej 130 000 zł - Platforma Zakupowa 18194
Zamówienia poniżej 130 000 złotych 132465
Plan postępowań o udzielenie zamówień 26384
Zamówienia powyżej 30 000 EU - Archiwum do 31.12.2020 545884
Rejestr umów 5742
Rejestr informacji o środowisku 481162
Archiwum 8261
Karty A 659202
Karty B 599082
Karty E 39648
Rejestr Instytucji Kultury 1787
Wykaz rejestrów publicznych 40569
Przetargi 872490
Wybory i referenda 22429
Wybory Prezydenckie 2020 17922
Wybory Parlamentarne 2019 13001
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 2325
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 21465
Wybory samorządowe 2018 66884
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 2641
Wybory uzupełniające 2017 30114
Referendum ogólnokrajowe 2015 31310
Wybory ławników 14548
Wybory parlamentarne 2015 42487
Wybory samorządowe 2014 90991
Wybory Prezydenta 2015 26722
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 46814
Wybory samorządowe 2010 61302
Wybory parlamentarne 2011 68110
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 35818
Wybory Prezydenta 2010 64757
Oferta inwestycyjna 40904
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 688980
Informacja o jakości wody 105022
Udostępnianie informacji publicznej 35181
Kąpieliska 11913
Ochrona Danych Osobowych 4326
Petycje 18118
Wyniki ankiet 1825
Zgromadzenia publiczne 190
Przydatne linki i programy 42028
Narodowy Spis Powszechny 2021 1320
Druki i pliki do pobrania 4639
Deklaracje 1573
Zespół redakcyjny 28689
Rejestr zmian 1993638
O BIP 30617
Statystyki 22760

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 21728
« powrót do poprzedniej strony