ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 67634
Urząd Miejski 6140
Regulaminy 105866
Wydziały 349588
Wydział Finansowo-Budżetowy 41214
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 62356
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 36495
Wydział Inwestycji i Zarządzania Drogami 33496
Wydział Zamówień Publicznych 2219
Wydział Planowania Przestrzennego 3721
Wydział Organizacyjny 22750
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 32130
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 104429
Wydział Zarządzania Funduszami 8841
Wydział Kontroli i Audytu 1657
Wydzial Promocji 62
Co i jak załatwić w urzędzie? 729302
Informacja o stanie załatwienia sprawy 10652
Informacje 11630
Ogłoszenia i obwieszczenia 5202150
Gmina Świebodzin 404
Historia 12270
Charakterystyka Gminy 151259
Demografia 14982
Statut 15578
Informacje, regulaminy, strategie 33624
Budżet Gminy 29178
Budżet 2022 2056
Budżet 2021 1844
Budżet 2020 7018
Budżet 2019 6452
Budżet 2018 5054
Budżet 2017 6235
Budżet 2016 13169
Budżet 2015 17475
Budżet 2013 11530
Budżet 2014 8363
Budżet 2012 13782
Budżet 2011 17772
Wykonanie budżetu 8911
Wykonanie budżetu - rok 2022 747
Wykonanie budżetu - rok 2021 2060
Wykonanie budżetu - rok 2020 3911
Wykonanie budżetu - rok 2019 8150
Wykonanie budżetu - rok 2018 13735
Wykonanie budżetu - rok 2017 15113
Wykonanie budżetu - rok 2016 12148
Wykonanie budżetu - rok 2015 12181
Wykonanie budzetu - rok 2014 15630
Wykonanie budzetu - rok 2013 17551
Wykonanie budżetu - rok 2011 30129
Wykonanie budzetu - rok 2012 17935
Wykonanie budżetu - rok 2010 35067
Wykonanie budżetu - rok 2009 19235
Wykonanie budżetu - rok 2008 14090
Wykonanie budżetu - rok 2007 8740
Uchwały i zarządzenia budżetowe 11376
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 4497
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 2780
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 2309
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 6705
Raport o stanie Gminy 2938
Rok 2021 301
Rok 2020 1285
Rok 2019 1626
Rok 2018 3179
Rada Miejska 336
Rada Miejska 2018-2023 22540
Ogłoszenia 236431
Plany pracy i sprawozdania 6313
Komisje 23355
Interpelacje - kadencja 2018-2023 164930
Interpelacje poprzednie kadencje 1926321
Nagrania video z sesji Rady 7404
Protokoły z sesji Rady 255717
Projekty uchwał 957884
Protokoły Komisji 376437
Dyżury radnych 29160
Wyniki głosowania - uchwały 29067
Biuro 16945
Młodzieżowa Rada Miejska 11546
Protokoły z sesji 23056
Świebodzińska Rada Seniorów 5121
Środki unijne i krajowe 14456
LRPO na lata 2007-2013 12492
PROW na lata 2007-2013 18853
POiIŚ 2014-2020 5282
RPO Lubuskie 2020 1472
PROW Leader 28145
PROW małe projekty 11591
Kapitał Ludzki 6251
PO IG 2007-2013 5958
Ministerstwo Sportu 11911
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 9289
WFOŚiGW 12473
EWT 8889
Różne 17348
Konsultacje społeczne 46025
Oświadczenia Majątkowe 497546
Formularze 6006
Gminne jednostki organizacyjne 799
Świebodziński Dom Kultury 64677
Ośrodek Sportu i Rekreacji 16720
Ośrodek Pomocy Społecznej 91495
Środowiskowy Dom Samopomocy 7895
Biblioteka Publiczna 17936
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 27359
Publiczne Przedszkole nr 1 14998
Publiczne Przedszkole nr 3 16042
Publiczne Przedszkole nr 4 17412
Publiczne Przedszkole nr 5 16229
Publiczne Przedszkole nr 6 15084
Publiczne Przedszkole nr 7 14169
Szkoła Podstawowa nr 1 21571
Szkoła Podstawowa nr 2 19141
Szkoła Podstawowa nr 3 19037
Szkoła Podstawowa nr 6 17988
Szkoła Podstawowa nr 7 16133
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 18897
Konta bankowe Gminy 44965
Gminne jednostki pomocnicze 245
Zarządy osiedli 43631
Sołectwa 41311
Sołectwa 2015-2019 2024
Edukacja 804
Aktualności 320
Placówki 166
Publiczne przedszkola 161
PP1 136
PP3 179
PP4 181
PP5 143
PP6 142
PP7 147
PP8 w ZE nr 1 150
Szkoły podstawowe 191
SP1 176
SP2 196
SP3 140
SP6 w ZE nr 1 144
SP7 134
Zespoły edukacyjne 166
ZE nr 1 169
ZE w Gościkowie 184
Rekrutacja ( nabór) 257
Stypendia 152
Socjalne ( pomoc materialna) 229
Zasiłki 141
Dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników 228
ŚGO 134
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 161
Profilaktyka uzależnień 41487
Aktualności 3631
CPU 8071
Świetlica Inicjatyw Twórczych 8267
Spółki Gminne 491
ZWKiUK 46997
ŚTBS 29161
Dotacje dla klubów sportowych 25468
Świebodzińskie Granty Oświatowe 3385
Organizacje pozarządowe 447824
Budżet Obywatelski 7
BO 2023 284
BO 2022 2148
BO 2020 7867
BO 2021 3614
BO 2019 13688
BO 2018 18986
BO 2017 20231
BO 2016 15635
Gospodarka odpadami 239965
Informacje, segregacja 14954
Deklaracje 3737
Stawka (książeczka) 7711
Harmonogram 32714
Przeterminowane leki 1166
Nieczystości ciekłe 125
Baterie i akumulatory 1549
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 1310
PSZOK 7521
Gabaryty 10490
Odpady z działalności rolniczej 1452
Recykling 1415
Azbest 1565
Regulaminy i uchwały 2963
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2607
Rejestr Działalności Regulowanej 548
Plan gospodarki niskoemisyjnej 35604
Plan zaopatrzenia w energię 981
Programy zdrowotne 2642
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021-2023 817
Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego ( HPV) na lata 2021-2023 1284
Program wsparcia psychologicznego dla mieszkańców niemogących zrealizować planów reprodukcyjnych na lata 2021-2023 983
Program Polityki Zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności na lata 2021-2023 1125
Program Rodzina 500┼ 10674
Program Wspieraj Seniora 1837
Świebodzińska Rodzina 3plus 22594

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 49439
Prawo lokalne 9374672
Informacja przestrzenna 41794
Zamówienia Publiczne 58306
Zamówienia poniżej i powyżej 130 000 zł - Platforma Zakupowa 26888
Zamówienia poniżej 130 000 złotych 156989
Plan postępowań o udzielenie zamówień 31747
Zamówienia powyżej 30 000 EU - Archiwum do 31.12.2020 655671
Rejestr umów 9226
Rejestr informacji o środowisku 582765
Archiwum 9115
Karty A 778468
Karty B 697787
Karty E 44236
Rejestr Instytucji Kultury 3193
Wykaz rejestrów publicznych 42883
Przetargi 1017230
Wybory i referenda 22483
Wybory Prezydenckie 2020 28739
Wybory Parlamentarne 2019 17376
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 3097
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 26288
Wybory samorządowe 2018 78886
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 3254
Wybory uzupełniające 2017 35869
Referendum ogólnokrajowe 2015 35384
Wybory ławników 15600
Wybory parlamentarne 2015 47161
Wybory samorządowe 2014 98901
Wybory Prezydenta 2015 29907
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 51403
Wybory samorządowe 2010 65953
Wybory parlamentarne 2011 73758
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 39717
Wybory Prezydenta 2010 70731
Oferta inwestycyjna 44562
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 812127
Informacja o jakości wody 143991
Udostępnianie informacji publicznej 36923
Kąpieliska 15182
Ochrona Danych Osobowych 5739
Petycje 21988
Wyniki ankiet 3204
Zgromadzenia publiczne 1496
Przydatne linki i programy 44557
Narodowy Spis Powszechny 2021 2972
Druki i pliki do pobrania 8826
Deklaracje 3746
Zespół redakcyjny 30176
Rejestr zmian 2457416
O BIP 32067
Statystyki 23690

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 22569
« powrót do poprzedniej strony