ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 65833
Urząd Miejski 5687
Regulaminy 103903
Wydziały 333538
Wydział Finansowo-Budżetowy 39796
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 60135
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 35057
Wydział Inwestycji i Zarządzania Drogami 31476
Wydział Zamówień Publicznych 1610
Wydział Planowania Przestrzennego 2527
Wydział Organizacyjny 21548
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 30581
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 99485
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 7851
Wydział Kontroli i Audytu 1492
Co i jak załatwić w urzędzie? 690742
Informacja o stanie załatwienia sprawy 10266
Informacje 11070
Ogłoszenia i obwieszczenia 4789137
Gmina Świebodzin 399
Historia 11513
Charakterystyka Gminy 147673
Demografia 14580
Statut 15173
Informacje, regulaminy, strategie 32676
Budżet Gminy 29117
Budżet 2022 980
Budżet 2021 1520
Budżet 2020 6398
Budżet 2019 6058
Budżet 2018 4734
Budżet 2017 5948
Budżet 2016 12340
Budżet 2015 16550
Budżet 2013 11217
Budżet 2014 8097
Budżet 2012 13364
Budżet 2011 17337
Wykonanie budżetu 8864
Wykonanie budżetu - rok 2022 100
Wykonanie budżetu - rok 2021 1384
Wykonanie budżetu - rok 2020 3194
Wykonanie budżetu - rok 2019 6995
Wykonanie budżetu - rok 2018 12571
Wykonanie budżetu - rok 2017 13776
Wykonanie budżetu - rok 2016 11417
Wykonanie budżetu - rok 2015 11475
Wykonanie budzetu - rok 2014 14994
Wykonanie budzetu - rok 2013 16866
Wykonanie budżetu - rok 2011 29225
Wykonanie budzetu - rok 2012 17321
Wykonanie budżetu - rok 2010 34107
Wykonanie budżetu - rok 2009 18625
Wykonanie budżetu - rok 2008 13614
Wykonanie budżetu - rok 2007 8457
Uchwały i zarządzenia budżetowe 11035
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 4177
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 2266
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 1951
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 5086
Raport o stanie Gminy 2596
Rok 2020 1008
Rok 2019 1383
Rok 2018 2856
Rada Miejska 336
Rada Miejska 2018-2023 20378
Ogłoszenia 227885
Plany pracy i sprawozdania 3717
Komisje 22823
Interpelacje - kadencja 2018-2023 138511
Interpelacje poprzednie kadencje 1814917
Nagrania video z sesji Rady 6580
Protokoły z sesji Rady 238088
Projekty uchwał 873569
Protokoły Komisji 335312
Dyżury radnych 27896
Wyniki głosowania - uchwały 23151
Biuro 16567
Młodzieżowa Rada Miejska 11099
Protokoły z sesji 20974
Świebodzińska Rada Seniorów 4743
Środki unijne i krajowe 14162
LRPO na lata 2007-2013 11888
PROW na lata 2007-2013 17858
POiIŚ 2014-2020 4848
RPO Lubuskie 2020 1373
PROW Leader 26729
PROW małe projekty 11040
Kapitał Ludzki 5990
PO IG 2007-2013 5704
Ministerstwo Sportu 11389
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 8894
WFOŚiGW 11744
EWT 8475
Różne 16491
Konsultacje społeczne 42134
Oświadczenia Majątkowe 465470
Formularze 5723
Gminne jednostki organizacyjne 767
Świebodziński Dom Kultury 63500
Ośrodek Sportu i Rekreacji 16325
Ośrodek Pomocy Społecznej 87780
Środowiskowy Dom Samopomocy 7423
Biblioteka Publiczna 17270
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 26540
Publiczne Przedszkole nr 1 14632
Publiczne Przedszkole nr 3 15344
Publiczne Przedszkole nr 4 16874
Publiczne Przedszkole nr 5 15832
Publiczne Przedszkole nr 6 14475
Publiczne Przedszkole nr 7 13586
Szkoła Podstawowa nr 1 21011
Szkoła Podstawowa nr 2 18440
Szkoła Podstawowa nr 3 18654
Szkoła Podstawowa nr 6 17242
Szkoła Podstawowa nr 7 15585
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 17694
Konta bankowe Gminy 43233
Gminne jednostki pomocnicze 245
Zarządy osiedli 42685
Sołectwa 39455
Sołectwa 2015-2019 1952
Edukacja 446
Aktualności 91
Kalendarz roku szkolnego 84
Dowozy do szkół - rozkład jazdy 68
Placówki 84
Publiczne przedszkola 80
PP1 74
PP3 97
PP4 73
PP5 74
PP6 83
PP7 80
PP8 w ZE nr 1 86
Szkoły podstawowe 84
SP1 94
SP2 67
SP3 79
SP6 w ZE nr 1 82
SP7 65
Zespoły edukacyjne 83
ZE nr 1 98
ZE w Gościkowie 103
Obwody szkół 72
Rekrutacja ( nabór) 156
Terminy w 2022r. 118
Kryteria - uchwała 67
Stypendia 80
Kulturalne 278
Socjalne ( pomoc materialna) 60
Zasiłki 87
Dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników 91
ŚGO 72
Regulamin i terminy naboru 80
Edycje 60
Dotacje 76
PKD dla przedszkoli 133
Zasady udzielenia 67
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 75
2020/2021 75
2019/2020 66
2018/2019 59
Obowiązek szkolny i nauki 104
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 88
Zakładanie szkół i placówek 75
Doskonalenie nauczycieli 78
Forum Oświatowe Gminy Świebodzin 67
III Forum 67
II Forum 86
I Forum 65
Projekty europejskie 76
Profilaktyka uzależnień 39621
Aktualności 3281
CPU 7770
Świetlica Inicjatyw Twórczych 7861
Spółki Gminne 456
ZWKiUK 45854
ŚTBS 28136
Dotacje dla klubów sportowych 21161
Świebodzińskie Granty Oświatowe 2814
Organizacje pozarządowe 410709
Budżet Obywatelski 7
BO 2022 1152
BO 2020 7095
BO 2021 2631
BO 2019 12813
BO 2018 17953
BO 2017 19380
BO 2016 14585
Gospodarka odpadami 236061
Informacje, segregacja 11631
Deklaracje 2896
Stawka (książeczka) 6157
Harmonogram 26466
Przeterminowane leki 896
Baterie i akumulatory 1200
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 979
PSZOK 5447
Gabaryty 7945
Odpady z działalności rolniczej 1139
Recykling 1040
Azbest 1166
Regulaminy i uchwały 2181
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1896
Rejestr Działalności Regulowanej 289
Plan gospodarki niskoemisyjnej 33762
Plan zaopatrzenia w energię 658
Programy zdrowotne 1888
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021-2023 473
Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego ( HPV) na lata 2021-2023 710
Program wsparcia psychologicznego dla mieszkańców niemogących zrealizować planów reprodukcyjnych na lata 2021-2023 495
Program Polityki Zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności na lata 2021-2023 609
Program Rodzina 500┼ 10145
Program Wspieraj Seniora 1337
Świebodzińska Rodzina 3plus 21550

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 47601
Prawo lokalne 8473925
Informacja przestrzenna 39689
Zamówienia Publiczne 54067
Zamówienia poniżej i powyżej 130 000 zł - Platforma Zakupowa 22748
Zamówienia poniżej 130 000 złotych 144751
Plan postępowań o udzielenie zamówień 29198
Zamówienia powyżej 30 000 EU - Archiwum do 31.12.2020 608760
Rejestr umów 7705
Rejestr informacji o środowisku 539029
Archiwum 8754
Karty A 729181
Karty B 657256
Karty E 42249
Rejestr Instytucji Kultury 2578
Wykaz rejestrów publicznych 41937
Przetargi 953713
Wybory i referenda 22467
Wybory Prezydenckie 2020 23944
Wybory Parlamentarne 2019 15387
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 2732
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 24204
Wybory samorządowe 2018 73673
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 2976
Wybory uzupełniające 2017 33269
Referendum ogólnokrajowe 2015 33670
Wybory ławników 15128
Wybory parlamentarne 2015 44987
Wybory samorządowe 2014 95390
Wybory Prezydenta 2015 28433
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 49363
Wybory samorządowe 2010 63894
Wybory parlamentarne 2011 71255
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 37967
Wybory Prezydenta 2010 68158
Oferta inwestycyjna 43092
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 751930
Informacja o jakości wody 124688
Udostępnianie informacji publicznej 36144
Kąpieliska 13688
Ochrona Danych Osobowych 5032
Petycje 20285
Wyniki ankiet 2615
Zgromadzenia publiczne 888
Przydatne linki i programy 43494
Narodowy Spis Powszechny 2021 2405
Druki i pliki do pobrania 6950
Deklaracje 2758
Zespół redakcyjny 29559
Rejestr zmian 2237537
O BIP 31484
Statystyki 23384

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 22239
« powrót do poprzedniej strony