ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 62398
Urząd Miejski 4757
Regulaminy 100177
Wydziały 299254
Wydział Finansowo-Budżetowy 37487
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 56165
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 32581
Wydział Inwestycji i Zarządzania Drogami 27933
Wydział Zamówień Publicznych 601
Wydział Planowania Przestrzennego 716
Wydział Organizacyjny 19565
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 27863
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 89941
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 6097
Wydział Kontroli i Audytu 1185
Co i jak załatwić w urzędzie? 622311
Informacja o stanie załatwienia sprawy 9560
Informacje 10019
Ogłoszenia i obwieszczenia 4040257
Gmina Świebodzin 388
Historia 10339
Charakterystyka Gminy 142142
Demografia 13697
Statut 14355
Informacje, regulaminy, strategie 31155
Budżet Gminy 28856
Budżet 2021 658
Budżet 2020 4821
Budżet 2019 5169
Budżet 2018 4161
Budżet 2017 5388
Budżet 2016 11021
Budżet 2015 15124
Budżet 2013 10726
Budżet 2014 7607
Budżet 2012 12705
Budżet 2011 16538
Wykonanie budżetu 8769
Wykonanie budżetu - rok 2021 263
Wykonanie budżetu - rok 2020 1757
Wykonanie budżetu - rok 2019 4961
Wykonanie budżetu - rok 2018 10251
Wykonanie budżetu - rok 2017 11491
Wykonanie budżetu - rok 2016 10135
Wykonanie budżetu - rok 2015 10286
Wykonanie budzetu - rok 2014 13762
Wykonanie budzetu - rok 2013 15704
Wykonanie budżetu - rok 2011 27551
Wykonanie budzetu - rok 2012 16177
Wykonanie budżetu - rok 2010 32191
Wykonanie budżetu - rok 2009 17527
Wykonanie budżetu - rok 2008 12744
Wykonanie budżetu - rok 2007 7942
Uchwały i zarządzenia budżetowe 10418
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3620
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 1431
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 1421
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 3169
Raport o stanie Gminy 2016
Rok 2020 192
Rok 2019 950
Rok 2018 2253
Rada Miejska 336
Plany pracy i sprawozdania 678
Rada Miejska 2018-2023 16603
Komisje 21846
Interpelacje - kadencja 2018-2023 98200
Interpelacje poprzednie kadencje 1589252
Nagrania video z sesji Rady 5219
Protokoły z sesji Rady 207440
Projekty uchwał 726466
Protokoły Komisji 264229
Dyżury radnych 26271
Wyniki głosowania - uchwały 14549
Biuro 15693
Ogłoszenia 212678
Młodzieżowa Rada Miejska 10320
Protokoły z sesji 17274
Świebodzińska Rada Seniorów 4001
Środki unijne i krajowe 13457
LRPO na lata 2007-2013 10848
PROW na lata 2007-2013 16170
POiIŚ 2014-2020 3910
RPO Lubuskie 2020 1191
PROW Leader 24264
PROW małe projekty 10024
Kapitał Ludzki 5410
PO IG 2007-2013 5241
Ministerstwo Sportu 10410
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 8172
WFOŚiGW 10710
EWT 7687
Różne 15006
Konsultacje społeczne 37556
Oświadczenia Majątkowe 411741
Formularze 5131
Gminne jednostki organizacyjne 693
Świebodziński Dom Kultury 61707
Ośrodek Sportu i Rekreacji 15622
Ośrodek Pomocy Społecznej 82253
Środowiskowy Dom Samopomocy 6646
Biblioteka Publiczna 16203
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 25236
Publiczne Przedszkole nr 1 13889
Publiczne Przedszkole nr 3 14207
Publiczne Przedszkole nr 4 14570
Publiczne Przedszkole nr 5 15009
Publiczne Przedszkole nr 6 13663
Publiczne Przedszkole nr 7 12874
Szkoła Podstawowa nr 1 20082
Szkoła Podstawowa nr 2 17334
Szkoła Podstawowa nr 3 17777
Szkoła Podstawowa nr 6 15991
Szkoła Podstawowa nr 7 14562
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 16011
Konta bankowe Gminy 39542
Gminne jednostki pomocnicze 245
Zarządy osiedli 41212
Sołectwa 36453
Sołectwa 2015-2019 1821
Profilaktyka uzależnień 36060
Aktualności 2930
CPU 7113
Świetlica Inicjatyw Twórczych 7235
Spółki Gminne 373
ZWKiUK 43487
ŚTBS 26369
Świebodzińskie Granty Oświatowe 1661
Dotacje dla klubów sportowych 14766
Organizacje pozarządowe 314694
Budżet Obywatelski 7
BO 2021 1155
BO 2020 5762
BO 2019 11191
BO 2018 16140
BO 2017 17901
BO 2016 12732
Gospodarka odpadami 227248
Informacje, segregacja 5283
Deklaracje 1391
Stawka (książeczka) 2818
Harmonogram 11661
Przeterminowane leki 391
Baterie i akumulatory 623
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 464
PSZOK 2346
Gabaryty 3670
Odpady z działalności rolniczej 548
Recykling 514
Azbest 529
Regulaminy i uchwały 898
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 824
Plan gospodarki niskoemisyjnej 30854
Plan zaopatrzenia w energię 41
Programy zdrowotne 57
Program Rodzina 500┼ 9293
Świebodzińska Rodzina 3plus 20009
Program Wspieraj Seniora 571

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 44466
Prawo lokalne 6888610
Informacja przestrzenna 35805
Zamówienia Publiczne 48099
Zamówienia poniżej i powyżej 130 000 zł - Platforma Zakupowa 16743
Zamówienia poniżej 130 000 złotych 123874
Plan postępowań o udzielenie zamówień 25384
Zamówienia powyżej 30 000 EU - Archiwum do 31.12.2020 518880
Rejestr umów 5158
Rejestr informacji o środowisku 459869
Archiwum 8114
Karty A 631011
Karty B 575327
Karty E 38586
Rejestr Instytucji Kultury 1514
Wykaz rejestrów publicznych 40154
Przetargi 836552
Wybory i referenda 22411
Wybory Prezydenckie 2020 15690
Wybory Parlamentarne 2019 12116
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 2181
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 20562
Wybory samorządowe 2018 64359
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 2524
Wybory uzupełniające 2017 29013
Referendum ogólnokrajowe 2015 30415
Wybory ławników 14362
Wybory parlamentarne 2015 41559
Wybory samorządowe 2014 89351
Wybory Prezydenta 2015 26073
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 45940
Wybory samorządowe 2010 60375
Wybory parlamentarne 2011 66921
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 35167
Wybory Prezydenta 2010 63553
Oferta inwestycyjna 40383
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 667949
Informacja o jakości wody 97941
Udostępnianie informacji publicznej 34852
Kąpieliska 11328
Ochrona Danych Osobowych 4116
Petycje 17398
Wyniki ankiet 1551
Druki i pliki do pobrania 3939
Przydatne linki i programy 41582
Deklaracje 1281
Zespół redakcyjny 28363
O BIP 30269
Rejestr zmian 1906286
Statystyki 22539
Narodowy Spis Powszechny 2021 901

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 21589
« powrót do poprzedniej strony