ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 59945
Urząd Miejski 4281
Regulaminy 97752
Wydziały 277877
Wydział Finansowo-Budżetowy 35583
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 53419
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 30936
Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego 25914
Wydział Organizacyjny 18212
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 26276
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 83336
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 5302
Wydział Kontroli i Audytu 1019
Co i jak załatwić w urzędzie? 577086
Informacja o stanie załatwienia sprawy 9151
Informacje 9243
Ogłoszenia i obwieszczenia 3647020
Gmina Świebodzin 381
Historia 9716
Charakterystyka Gminy 138236
Demografia 13018
Statut 13870
Informacje, regulaminy, strategie 30222
Budżet Gminy 28685
Budżet 2020 3081
Budżet 2019 4550
Budżet 2018 3838
Budżet 2017 5044
Budżet 2016 10260
Budżet 2015 14309
Budżet 2013 10418
Budżet 2014 7323
Budżet 2012 12264
Budżet 2011 16050
Wykonanie budżetu 8716
Wykonanie budżetu - rok 2020 853
Wykonanie budżetu - rok 2019 3678
Wykonanie budżetu - rok 2018 8902
Wykonanie budżetu - rok 2017 10186
Wykonanie budżetu - rok 2016 9433
Wykonanie budżetu - rok 2015 9575
Wykonanie budzetu - rok 2014 13079
Wykonanie budzetu - rok 2013 15053
Wykonanie budżetu - rok 2011 26580
Wykonanie budzetu - rok 2012 15469
Wykonanie budżetu - rok 2010 31146
Wykonanie budżetu - rok 2009 16864
Wykonanie budżetu - rok 2008 12237
Wykonanie budżetu - rok 2007 7611
Uchwały i zarządzenia budżetowe 10048
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3292
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 1061
2018 290
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 1095
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 2276
Raport o stanie Gminy 1399
Rok 2019 361
Rok 2018 1877
Rada Miejska 336
Rada Miejska 2018-2023 13941
Komisje 21319
Interpelacje - kadencja 2018-2023 79460
Interpelacje poprzednie kadencje 1466155
Protokoły z sesji Rady 191366
Nagrania video z sesji Rady 4399
Projekty uchwał 653061
Protokoły Komisji 231189
Dyżury radnych 25188
Wyniki głosowania - uchwały 10917
Biuro 15121
Ogłoszenia 203252
Świebodzińska Rada Seniorów 3572
Młodzieżowa Rada Miejska 9782
Protokoły z sesji 15388
Środki unijne i krajowe 12887
LRPO na lata 2007-2013 10219
PROW na lata 2007-2013 15244
POiIŚ 2014-2020 3373
RPO Lubuskie 2020 1043
PROW Leader 22779
PROW małe projekty 9453
Kapitał Ludzki 5085
PO IG 2007-2013 4964
Ministerstwo Sportu 9790
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 7719
WFOŚiGW 10105
EWT 7219
Różne 14105
Konsultacje społeczne 34888
Oświadczenia Majątkowe 378719
Formularze 4732
Gminne jednostki organizacyjne 611
Świebodziński Dom Kultury 60420
Ośrodek Sportu i Rekreacji 15148
Ośrodek Pomocy Społecznej 78934
Środowiskowy Dom Samopomocy 6122
Biblioteka Publiczna 15573
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 24463
Publiczne Przedszkole nr 1 13471
Publiczne Przedszkole nr 3 13676
Publiczne Przedszkole nr 4 14066
Publiczne Przedszkole nr 5 14409
Publiczne Przedszkole nr 6 13022
Publiczne Przedszkole nr 7 12481
Szkoła Podstawowa nr 1 19448
Szkoła Podstawowa nr 2 16734
Szkoła Podstawowa nr 3 17163
Szkoła Podstawowa nr 6 14846
Szkoła Podstawowa nr 7 13961
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 15254
Konta bankowe Gminy 36655
Profilaktyka uzależnień 34425
Aktualności 2823
CPU 6672
Świetlica Inicjatyw Twórczych 6863
Gminne jednostki pomocnicze 243
Zarządy osiedli 40194
Sołectwa 34545
Sołectwa 2015-2019 1720
Spółki Gminne 307
ZWKiUK 42106
ŚTBS 25220
Świebodzińskie Granty Oświatowe 907
Dotacje dla klubów sportowych 11815
Organizacje pozarządowe 283068
Budżet Obywatelski 7
BO 2021 314
BO 2020 4920
BO 2019 10175
BO 2018 14996
BO 2017 16986
BO 2016 11759
Gospodarka odpadami 220534
Informacje, segregacja 1908
Deklaracje 549
Stawka (książeczka) 866
Harmonogram 2699
Przeterminowane leki 160
Baterie i akumulatory 265
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 152
PSZOK 712
Gabaryty 983
Odpady z działalności rolniczej 213
Recykling 205
Azbest 196
Regulaminy i uchwały 316
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 299
Plan gospodarki niskoemisyjnej 29220
Program Rodzina 500┼ 8706
Świebodzińska Rodzina 3plus 19080
Program Wspieraj Seniora 84

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 42418
Prawo lokalne 6050477
Informacja przestrzenna 33291
Zamówienia Publiczne 44229
Zamówienia > 30 000 € 458693
Zamówienia < 30 000 € 109521
Platforma zakupowa 14170
Plan postępowań o udzielenie zamówień 23097
Rejestr umów 3755
Rejestr informacji o środowisku 415959
Archiwum 7802
Karty A 576920
Karty B 529468
Karty E 36425
Rejestr Instytucji Kultury 854
Wykaz rejestrów publicznych 39031
Przetargi 767241
Wybory i referenda 22370
Wybory Prezydenckie 2020 10764
Wybory Parlamentarne 2019 10171
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 1856
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 18353
Wybory samorządowe 2018 58945
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 2245
Wybory uzupełniające 2017 26731
Referendum ogólnokrajowe 2015 28560
Wybory ławników 13838
Wybory parlamentarne 2015 39622
Wybory samorządowe 2014 85768
Wybory Prezydenta 2015 24768
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 43890
Wybory samorządowe 2010 58115
Wybory parlamentarne 2011 64389
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 33525
Wybory Prezydenta 2010 60757
Oferta inwestycyjna 38734
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 627273
Informacja o jakości wody 85817
Udostępnianie informacji publicznej 33980
Kąpieliska 9848
Ochrona Danych Osobowych 3509
Petycje 15417
Wyniki ankiet 900
Druki i pliki do pobrania 2042
Przydatne linki i programy 40441
Deklaracje 342
Zespół redakcyjny 27506
O BIP 29402
Rejestr zmian 1749820
Statystyki 22024

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 21123
« powrót do poprzedniej strony