ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 59099
Urząd Miejski 4198
Regulaminy 96819
Wydziały 268924
Wydział Finansowo-Budżetowy 34927
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 52185
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 30380
Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego 25224
Wydział Organizacyjny 17710
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 25735
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 80732
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 5023
Wydział Kontroli i Audytu 946
Co i jak załatwić w urzędzie? 559855
Informacja o stanie załatwienia sprawy 9009
Informacje 8876
Ogłoszenia i obwieszczenia 3469361
Gmina Świebodzin 379
Historia 9468
Charakterystyka Gminy 136510
Demografia 12718
Statut 13659
Informacje, regulaminy, strategie 29834
Budżet Gminy 28594
Budżet 2020 2419
Budżet 2019 4261
Budżet 2018 3685
Budżet 2017 4902
Budżet 2016 9895
Budżet 2015 13876
Budżet 2013 10255
Budżet 2014 7173
Budżet 2012 12061
Budżet 2011 15813
Wykonanie budżetu 8684
Wykonanie budżetu - rok 2020 528
Wykonanie budżetu - rok 2019 3142
Wykonanie budżetu - rok 2018 8215
Wykonanie budżetu - rok 2017 9550
Wykonanie budżetu - rok 2016 9075
Wykonanie budżetu - rok 2015 9241
Wykonanie budzetu - rok 2014 12738
Wykonanie budzetu - rok 2013 14686
Wykonanie budżetu - rok 2011 26098
Wykonanie budzetu - rok 2012 15177
Wykonanie budżetu - rok 2010 30640
Wykonanie budżetu - rok 2009 16535
Wykonanie budżetu - rok 2008 11985
Wykonanie budżetu - rok 2007 7455
Uchwały i zarządzenia budżetowe 9908
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3123
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 901
2018 254
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 968
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 1906
Raport o stanie Gminy 1195
Rok 2019 205
Rok 2018 1684
Rada Miejska 336
Rada Miejska 2018-2023 13012
Komisje 21080
Interpelacje - kadencja 2018-2023 71650
Interpelacje poprzednie kadencje 1403549
Protokoły z sesji Rady 184079
Nagrania video z sesji Rady 4033
Projekty uchwał 614954
Protokoły Komisji 214763
Dyżury radnych 24735
Wyniki głosowania - uchwały 9487
Biuro 14892
Ogłoszenia 199048
Świebodzińska Rada Seniorów 3441
Młodzieżowa Rada Miejska 9590
Protokoły z sesji 14364
Środki unijne i krajowe 12628
LRPO na lata 2007-2013 9956
PROW na lata 2007-2013 14816
POiIŚ 2014-2020 3154
RPO Lubuskie 2020 980
PROW Leader 22075
PROW małe projekty 9162
Kapitał Ludzki 4950
PO IG 2007-2013 4840
Ministerstwo Sportu 9544
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 7536
WFOŚiGW 9822
EWT 6987
Różne 13700
Konsultacje społeczne 33662
Oświadczenia Majątkowe 364389
Formularze 4536
Gminne jednostki organizacyjne 579
Świebodziński Dom Kultury 59849
Ośrodek Sportu i Rekreacji 14920
Ośrodek Pomocy Społecznej 77627
Środowiskowy Dom Samopomocy 5837
Biblioteka Publiczna 15225
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 24048
Publiczne Przedszkole nr 1 13262
Publiczne Przedszkole nr 3 13409
Publiczne Przedszkole nr 4 13932
Publiczne Przedszkole nr 5 14174
Publiczne Przedszkole nr 6 12765
Publiczne Przedszkole nr 7 12244
Szkoła Podstawowa nr 1 19163
Szkoła Podstawowa nr 2 16422
Szkoła Podstawowa nr 3 16855
Szkoła Podstawowa nr 6 14458
Szkoła Podstawowa nr 7 13660
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 14985
Konta bankowe Gminy 35746
Profilaktyka uzależnień 34206
Aktualności 2763
CPU 6464
Świetlica Inicjatyw Twórczych 6715
Gminne jednostki pomocnicze 240
Zarządy osiedli 39743
Sołectwa 33498
Sołectwa 2015-2019 1676
Spółki Gminne 299
ZWKiUK 41439
ŚTBS 24781
Świebodzińskie Granty Oświatowe 643
Dotacje dla klubów sportowych 10585
Organizacje pozarządowe 271231
Budżet Obywatelski 7
BO 2020 4399
BO 2019 9604
BO 2018 14482
BO 2017 16552
BO 2016 11274
Gospodarka odpadami 216638
Informacje, segregacja 924
Deklaracje 243
Stawka (książeczka) 419
Harmonogram 921
Przeterminowane leki 81
Baterie i akumulatory 125
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 66
PSZOK 215
Gabaryty 410
Odpady z działalności rolniczej 110
Recykling 97
Azbest 75
Regulaminy i uchwały 136
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 133
Plan gospodarki niskoemisyjnej 28489
Program Rodzina 500┼ 8445
Świebodzińska Rodzina 3plus 18581

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 41643
Prawo lokalne 5645941
Informacja przestrzenna 32371
Zamówienia Publiczne 42445
Zamówienia > 30 000 € 428455
Zamówienia < 30 000 € 103904
Platforma zakupowa 13473
Plan postępowań o udzielenie zamówień 22244
Rejestr umów 3274
Rejestr informacji o środowisku 395087
Archiwum 7655
Karty A 548145
Karty B 504156
Karty E 35231
Rejestr Instytucji Kultury 587
Wykaz rejestrów publicznych 38617
Przetargi 739041
Wybory i referenda 22348
Wybory Prezydenckie 2020 8421
Wybory Parlamentarne 2019 9233
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 1708
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 17193
Wybory samorządowe 2018 56501
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 2137
Wybory uzupełniające 2017 25638
Referendum ogólnokrajowe 2015 27733
Wybory ławników 13629
Wybory parlamentarne 2015 38676
Wybory samorządowe 2014 84096
Wybory Prezydenta 2015 24094
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 42975
Wybory samorządowe 2010 57236
Wybory parlamentarne 2011 63208
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 32718
Wybory Prezydenta 2010 59391
Oferta inwestycyjna 38155
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 609198
Informacja o jakości wody 80278
Udostępnianie informacji publicznej 33640
Kąpieliska 9139
Ochrona Danych Osobowych 3252
Petycje 14639
Wyniki ankiet 595
Druki i pliki do pobrania 1241
Przydatne linki i programy 40061
Zespół redakcyjny 27157
O BIP 29034
Rejestr zmian 1687721
Statystyki 21804

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 20877
« powrót do poprzedniej strony