ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 56776
Urząd Miejski 4021
Regulaminy 94532
Wydziały 252158
Wydział Finansowo-Budżetowy 33195
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 49478
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 29274
Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego 23621
Wydział Organizacyjny 16476
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 24436
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 75811
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 4373
Wydział Kontroli i Audytu 715
Co i jak załatwić w urzędzie? 523928
Informacja o stanie załatwienia sprawy 8609
Informacje 8242
Ogłoszenia i obwieszczenia 3080215
Gmina Świebodzin 379
Historia 8922
Charakterystyka Gminy 132844
Demografia 12141
Statut 13171
Informacje, regulaminy, strategie 28845
Budżet Gminy 28444
Budżet 2020 972
Budżet 2019 3369
Budżet 2018 3224
Budżet 2017 4566
Budżet 2016 9009
Budżet 2015 12941
Budżet 2013 9868
Budżet 2014 6857
Budżet 2012 11603
Budżet 2011 15294
Wykonanie budżetu 8585
Wykonanie budżetu - rok 2019 1944
Wykonanie budżetu - rok 2018 6323
Wykonanie budżetu - rok 2017 8074
Wykonanie budżetu - rok 2016 8193
Wykonanie budżetu - rok 2015 8421
Wykonanie budzetu - rok 2014 11984
Wykonanie budzetu - rok 2013 13922
Wykonanie budżetu - rok 2011 24953
Wykonanie budzetu - rok 2012 14458
Wykonanie budżetu - rok 2010 29418
Wykonanie budżetu - rok 2009 15800
Wykonanie budżetu - rok 2008 11398
Wykonanie budżetu - rok 2007 7088
Uchwały i zarządzenia budżetowe 9538
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2769
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 569
2018 178
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 611
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 1058
Raport o stanie Gminy 700
Rok 2018 1145
Rada Miejska 336
Rada Miejska 2018-2023 11142
Komisje 20551
Interpelacje - kadencja 2018-2023 54089
Interpelacje poprzednie kadencje 1261907
Protokoły z sesji Rady 167290
Nagrania video z sesji Rady 3419
Projekty uchwał 537630
Protokoły Komisji 180095
Dyżury radnych 23720
Wyniki głosowania - uchwały 6645
Biuro 14432
Ogłoszenia 189216
Świebodzińska Rada Seniorów 3064
Młodzieżowa Rada Miejska 9037
Protokoły z sesji 12113
Środki unijne i krajowe 12201
LRPO na lata 2007-2013 9325
PROW na lata 2007-2013 13689
POiIŚ 2014-2020 2605
RPO Lubuskie 2020 834
PROW Leader 20475
PROW małe projekty 8532
Kapitał Ludzki 4621
PO IG 2007-2013 4539
Ministerstwo Sportu 8913
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 7058
WFOŚiGW 9170
EWT 6485
Różne 12812
Konsultacje społeczne 30854
Oświadczenia Majątkowe 330715
Formularze 4187
Gminne jednostki organizacyjne 548
Świebodziński Dom Kultury 58579
Ośrodek Sportu i Rekreacji 14357
Ośrodek Pomocy Społecznej 74356
Środowiskowy Dom Samopomocy 5319
Biblioteka Publiczna 14486
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 23173
Publiczne Przedszkole nr 1 12815
Publiczne Przedszkole nr 3 12873
Publiczne Przedszkole nr 4 13552
Publiczne Przedszkole nr 5 13646
Publiczne Przedszkole nr 6 12065
Publiczne Przedszkole nr 7 11741
Szkoła Podstawowa nr 1 18375
Szkoła Podstawowa nr 2 15657
Szkoła Podstawowa nr 3 16206
Szkoła Podstawowa nr 6 13513
Szkoła Podstawowa nr 7 12915
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 14207
Konta bankowe Gminy 33868
Profilaktyka uzależnień 33796
Aktualności 2587
CPU 6008
Świetlica Inicjatyw Twórczych 6309
Gminne jednostki pomocnicze 222
Zarządy osiedli 38703
Sołectwa 31661
Sołectwa 2015-2019 1577
Spółki Gminne 297
ZWKiUK 40159
ŚTBS 23854
Dotacje dla klubów sportowych 8290
Organizacje pozarządowe 245388
Budżet Obywatelski 7
BO 2020 3040
BO 2019 8337
BO 2018 13099
BO 2017 15506
BO 2016 10197
Gospodarka odpadami 196702
Plan gospodarki niskoemisyjnej 26806
Program Rodzina 500┼ 7867
Świebodzińska Rodzina 3plus 17540

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 40014
Prawo lokalne 4948274
Informacja przestrzenna 30244
Zamówienia Publiczne 38423
Zamówienia > 30 000 € 370984
Zamówienia < 30 000 € 92747
Platforma zakupowa. Zamówienia < 30 000 € 11653
Plan postępowań o udzielenie zamówień 20336
Rejestr umów 2212
Rejestr informacji o środowisku 357639
Archiwum 7279
Karty A 487695
Karty B 452396
Karty E 32704
Rejestr Instytucji Kultury 27
Wykaz rejestrów publicznych 37609
Przetargi 677879
Wybory i referenda 22305
Wybory Prezydenckie 2020 826
Wybory Parlamentarne 2019 6585
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 1211
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 13930
Wybory samorządowe 2018 49683
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 1808
Wybory uzupełniające 2017 22467
Referendum ogólnokrajowe 2015 25594
Wybory ławników 13083
Wybory parlamentarne 2015 36322
Wybory samorządowe 2014 79814
Wybory Prezydenta 2015 22441
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 40707
Wybory samorządowe 2010 54851
Wybory parlamentarne 2011 60213
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 30974
Wybory Prezydenta 2010 56237
Oferta inwestycyjna 36816
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 565733
Informacja o jakości wody 67935
Udostępnianie informacji publicznej 32850
Kąpieliska 7440
Ochrona Danych Osobowych 2642
Petycje 12926
Wyniki ankiet 25
Przydatne linki i programy 39072
Zespół redakcyjny 26472
O BIP 28340
Rejestr zmian 1538285
Statystyki 21292

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 20400
« powrót do poprzedniej strony