ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 56268
Urząd Miejski 3945
Regulaminy 93909
Wydziały 247351
Wydział Finansowo-Budżetowy 32431
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 48748
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 28960
Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego 23252
Wydział Organizacyjny 16112
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 23989
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 74835
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 4133
Wydział Kontroli i Audytu 629
Co i jak załatwić w urzędzie? 514153
Informacja o stanie załatwienia sprawy 8485
Informacje 8092
Ogłoszenia i obwieszczenia 2970392
Gmina Świebodzin 379
Historia 8757
Charakterystyka Gminy 131953
Demografia 11960
Statut 13009
Informacje, regulaminy, strategie 28592
Budżet Gminy 28356
Budżet 2020 728
Budżet 2019 3030
Budżet 2018 3081
Budżet 2017 4442
Budżet 2016 8776
Budżet 2015 12607
Budżet 2013 9785
Budżet 2014 6764
Budżet 2012 11479
Budżet 2011 15148
Wykonanie budżetu 8545
Wykonanie budżetu - rok 2019 1561
Wykonanie budżetu - rok 2018 5673
Wykonanie budżetu - rok 2017 7638
Wykonanie budżetu - rok 2016 7924
Wykonanie budżetu - rok 2015 8208
Wykonanie budzetu - rok 2014 11732
Wykonanie budzetu - rok 2013 13749
Wykonanie budżetu - rok 2011 24629
Wykonanie budzetu - rok 2012 14240
Wykonanie budżetu - rok 2010 29139
Wykonanie budżetu - rok 2009 15600
Wykonanie budżetu - rok 2008 11246
Wykonanie budżetu - rok 2007 6990
Uchwały i zarządzenia budżetowe 9449
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2662
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 495
2018 154
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 485
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 834
Raport o stanie Gminy 591
Rok 2018 978
Rada Miejska 336
Rada Miejska 2018-2023 10637
Komisje 20402
Interpelacje - kadencja 2018-2023 48471
Interpelacje poprzednie kadencje 1227381
Protokoły z sesji Rady 162406
Nagrania video z sesji Rady 3215
Projekty uchwał 519744
Protokoły Komisji 170227
Dyżury radnych 23471
Wyniki głosowania - uchwały 5898
Biuro 14329
Ogłoszenia 186263
Świebodzińska Rada Seniorów 2931
Młodzieżowa Rada Miejska 8850
Protokoły z sesji 11395
Środki unijne i krajowe 12091
LRPO na lata 2007-2013 9113
PROW na lata 2007-2013 13341
POiIŚ 2014-2020 2456
RPO Lubuskie 2020 784
PROW Leader 19930
PROW małe projekty 8361
Kapitał Ludzki 4514
PO IG 2007-2013 4451
Ministerstwo Sportu 8730
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 6900
WFOŚiGW 8982
EWT 6324
Różne 12525
Konsultacje społeczne 30091
Oświadczenia Majątkowe 322680
Formularze 4097
Gminne jednostki organizacyjne 538
Świebodziński Dom Kultury 58173
Ośrodek Sportu i Rekreacji 14207
Ośrodek Pomocy Społecznej 73512
Środowiskowy Dom Samopomocy 5178
Biblioteka Publiczna 14289
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 22948
Publiczne Przedszkole nr 1 12709
Publiczne Przedszkole nr 3 12726
Publiczne Przedszkole nr 4 13431
Publiczne Przedszkole nr 5 13496
Publiczne Przedszkole nr 6 11836
Publiczne Przedszkole nr 7 11579
Szkoła Podstawowa nr 1 18132
Szkoła Podstawowa nr 2 15466
Szkoła Podstawowa nr 3 16024
Szkoła Podstawowa nr 6 13262
Szkoła Podstawowa nr 7 12737
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 13982
Konta bankowe Gminy 33320
Profilaktyka uzależnień 33705
Aktualności 2498
CPU 5901
Świetlica Inicjatyw Twórczych 6183
Gminne jednostki pomocnicze 221
Zarządy osiedli 38414
Sołectwa 31135
Sołectwa 2015-2019 1544
Spółki Gminne 295
ZWKiUK 39799
ŚTBS 23563
Dotacje dla klubów sportowych 7595
Organizacje pozarządowe 238561
Plan gospodarki niskoemisyjnej 26333
Budżet Obywatelski 7
BO 2020 2646
BO 2019 7988
BO 2018 12678
BO 2017 15226
BO 2016 9932
Gospodarka odpadami 190912
Program Rodzina 500┼ 7718
Świebodzińska Rodzina 3plus 17274

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 39559
Prawo lokalne 4762361
Informacja przestrzenna 29702
Zamówienia Publiczne 37304
Zamówienia > 30 000 € 355047
Zamówienia < 30 000 € 89770
Platforma zakupowa. Zamówienia < 30 000 € 11205
Plan postępowań o udzielenie zamówień 19630
Rejestr umów 1923
Wykaz rejestrów publicznych 37345
Przetargi 659960
Oferta inwestycyjna 36507
Wybory i referenda 22282
Wybory Prezydenckie 2020 245
Wybory Parlamentarne 2019 5804
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 1115
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 12933
Wybory samorządowe 2018 47616
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 1737
Wybory uzupełniające 2017 21674
Referendum ogólnokrajowe 2015 25044
Wybory ławników 12941
Wybory parlamentarne 2015 35706
Wybory samorządowe 2014 78559
Wybory Prezydenta 2015 21990
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 40257
Wybory samorządowe 2010 54147
Wybory parlamentarne 2011 59449
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 30377
Wybory Prezydenta 2010 55420
Rejestr informacji o środowisku 348794
Archiwum 7173
Karty A 472699
Karty B 440334
Karty E 32033
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 555855
Informacja o jakości wody 64425
Udostępnianie informacji publicznej 32664
Kąpieliska 7059
Ochrona Danych Osobowych 2485
Petycje 12401
Przydatne linki i programy 38795
Zespół redakcyjny 26273
O BIP 28182
Statystyki 21172
Rejestr zmian 1490355

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 20283
« powrót do poprzedniej strony