ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 62658
Urząd Miejski 4834
Regulaminy 100475
Wydziały 302639
Wydział Finansowo-Budżetowy 37672
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 56520
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 32794
Wydział Inwestycji i Zarządzania Drogami 28205
Wydział Zamówień Publicznych 682
Wydział Planowania Przestrzennego 809
Wydział Organizacyjny 19728
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 28041
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 90885
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 6238
Wydział Kontroli i Audytu 1204
Co i jak załatwić w urzędzie? 628468
Informacja o stanie załatwienia sprawy 9616
Informacje 10098
Ogłoszenia i obwieszczenia 4110693
Gmina Świebodzin 390
Historia 10403
Charakterystyka Gminy 142559
Demografia 13761
Statut 14401
Informacje, regulaminy, strategie 31295
Budżet Gminy 28903
Budżet 2021 712
Budżet 2020 4987
Budżet 2019 5251
Budżet 2018 4203
Budżet 2017 5448
Budżet 2016 11119
Budżet 2015 15264
Budżet 2013 10765
Budżet 2014 7651
Budżet 2012 12765
Budżet 2011 16602
Wykonanie budżetu 8775
Wykonanie budżetu - rok 2021 322
Wykonanie budżetu - rok 2020 1896
Wykonanie budżetu - rok 2019 5193
Wykonanie budżetu - rok 2018 10459
Wykonanie budżetu - rok 2017 11699
Wykonanie budżetu - rok 2016 10257
Wykonanie budżetu - rok 2015 10387
Wykonanie budzetu - rok 2014 13876
Wykonanie budzetu - rok 2013 15801
Wykonanie budżetu - rok 2011 27701
Wykonanie budzetu - rok 2012 16278
Wykonanie budżetu - rok 2010 32357
Wykonanie budżetu - rok 2009 17627
Wykonanie budżetu - rok 2008 12824
Wykonanie budżetu - rok 2007 7986
Uchwały i zarządzenia budżetowe 10499
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3671
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 1506
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 1458
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 3334
Raport o stanie Gminy 2066
Rok 2020 260
Rok 2019 977
Rok 2018 2291
Rada Miejska 336
Plany pracy i sprawozdania 793
Rada Miejska 2018-2023 16973
Komisje 21910
Interpelacje - kadencja 2018-2023 101458
Interpelacje poprzednie kadencje 1608637
Nagrania video z sesji Rady 5348
Protokoły z sesji Rady 210430
Projekty uchwał 739357
Protokoły Komisji 271161
Dyżury radnych 26399
Wyniki głosowania - uchwały 15187
Biuro 15763
Ogłoszenia 213786
Młodzieżowa Rada Miejska 10391
Protokoły z sesji 17651
Świebodzińska Rada Seniorów 4065
Środki unijne i krajowe 13523
LRPO na lata 2007-2013 10959
PROW na lata 2007-2013 16363
POiIŚ 2014-2020 3999
RPO Lubuskie 2020 1205
PROW Leader 24513
PROW małe projekty 10127
Kapitał Ludzki 5465
PO IG 2007-2013 5288
Ministerstwo Sportu 10507
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 8240
WFOŚiGW 10827
EWT 7762
Różne 15151
Konsultacje społeczne 37987
Oświadczenia Majątkowe 417987
Formularze 5175
Gminne jednostki organizacyjne 702
Świebodziński Dom Kultury 61848
Ośrodek Sportu i Rekreacji 15687
Ośrodek Pomocy Społecznej 82773
Środowiskowy Dom Samopomocy 6715
Biblioteka Publiczna 16279
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 25345
Publiczne Przedszkole nr 1 13933
Publiczne Przedszkole nr 3 14278
Publiczne Przedszkole nr 4 14643
Publiczne Przedszkole nr 5 15089
Publiczne Przedszkole nr 6 13734
Publiczne Przedszkole nr 7 12922
Szkoła Podstawowa nr 1 20162
Szkoła Podstawowa nr 2 17455
Szkoła Podstawowa nr 3 17840
Szkoła Podstawowa nr 6 16109
Szkoła Podstawowa nr 7 14672
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 16145
Konta bankowe Gminy 39844
Gminne jednostki pomocnicze 245
Zarządy osiedli 41367
Sołectwa 36717
Sołectwa 2015-2019 1831
Profilaktyka uzależnień 36418
Aktualności 2943
CPU 7153
Świetlica Inicjatyw Twórczych 7297
Spółki Gminne 385
ZWKiUK 43678
ŚTBS 26486
Świebodzińskie Granty Oświatowe 1768
Dotacje dla klubów sportowych 15163
Organizacje pozarządowe 320587
Budżet Obywatelski 7
BO 2021 1262
BO 2020 5860
BO 2019 11336
BO 2018 16327
BO 2017 18026
BO 2016 12962
Gospodarka odpadami 228196
Informacje, segregacja 5720
Deklaracje 1468
Stawka (książeczka) 3011
Harmonogram 12638
Przeterminowane leki 418
Baterie i akumulatory 668
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 496
PSZOK 2580
Gabaryty 4211
Odpady z działalności rolniczej 592
Recykling 555
Azbest 587
Regulaminy i uchwały 1020
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 881
Plan gospodarki niskoemisyjnej 31094
Plan zaopatrzenia w energię 95
Programy zdrowotne 240
Program Rodzina 500┼ 9351
Świebodzińska Rodzina 3plus 20156
Program Wspieraj Seniora 612

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 44732
Prawo lokalne 7036609
Informacja przestrzenna 36145
Zamówienia Publiczne 48696
Zamówienia poniżej i powyżej 130 000 zł - Platforma Zakupowa 17354
Zamówienia poniżej 130 000 złotych 127027
Plan postępowań o udzielenie zamówień 25751
Zamówienia powyżej 30 000 EU - Archiwum do 31.12.2020 528495
Rejestr umów 5350
Rejestr informacji o środowisku 467878
Archiwum 8167
Karty A 639744
Karty B 583093
Karty E 38946
Rejestr Instytucji Kultury 1607
Wykaz rejestrów publicznych 40300
Przetargi 849866
Wybory i referenda 22417
Wybory Prezydenckie 2020 16450
Wybory Parlamentarne 2019 12428
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 2228
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 20839
Wybory samorządowe 2018 65273
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 2566
Wybory uzupełniające 2017 29364
Referendum ogólnokrajowe 2015 30754
Wybory ławników 14423
Wybory parlamentarne 2015 41866
Wybory samorządowe 2014 89964
Wybory Prezydenta 2015 26307
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 46204
Wybory samorządowe 2010 60675
Wybory parlamentarne 2011 67307
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 35416
Wybory Prezydenta 2010 63936
Oferta inwestycyjna 40583
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 674988
Informacja o jakości wody 100317
Udostępnianie informacji publicznej 34980
Kąpieliska 11515
Ochrona Danych Osobowych 4194
Petycje 17677
Wyniki ankiet 1631
Druki i pliki do pobrania 4194
Przydatne linki i programy 41721
Deklaracje 1367
Zespół redakcyjny 28464
O BIP 30401
Rejestr zmian 1943161
Statystyki 22642
Narodowy Spis Powszechny 2021 997

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 21646