ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 61640
Urząd Miejski 4587
Regulaminy 99500
Wydziały 292918
Wydział Finansowo-Budżetowy 36978
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 55381
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 32009
Wydział Inwestycji i Zarządzania Drogami 27257
Wydział Zamówień Publicznych 381
Wydział Planowania Przestrzennego 457
Wydział Organizacyjny 19162
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 27374
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 87814
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 5846
Wydział Kontroli i Audytu 1139
Co i jak załatwić w urzędzie? 610089
Informacja o stanie załatwienia sprawy 9425
Informacje 9801
Ogłoszenia i obwieszczenia 3893790
Gmina Świebodzin 386
Historia 10143
Charakterystyka Gminy 140958
Demografia 13450
Statut 14196
Informacje, regulaminy, strategie 30845
Budżet Gminy 28813
Budżet 2021 451
Budżet 2020 4195
Budżet 2019 4951
Budżet 2018 4045
Budżet 2017 5283
Budżet 2016 10775
Budżet 2015 14821
Budżet 2013 10628
Budżet 2014 7523
Budżet 2012 12543
Budżet 2011 16369
Wykonanie budżetu 8752
Wykonanie budżetu - rok 2020 1354
Wykonanie budżetu - rok 2019 4534
Wykonanie budżetu - rok 2018 9780
Wykonanie budżetu - rok 2017 11082
Wykonanie budżetu - rok 2016 9907
Wykonanie budżetu - rok 2015 10049
Wykonanie budzetu - rok 2014 13543
Wykonanie budzetu - rok 2013 15463
Wykonanie budżetu - rok 2011 27169
Wykonanie budzetu - rok 2012 15900
Wykonanie budżetu - rok 2010 31822
Wykonanie budżetu - rok 2009 17305
Wykonanie budżetu - rok 2008 12548
Wykonanie budżetu - rok 2007 7832
Uchwały i zarządzenia budżetowe 10292
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3524
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 1306
2018 346
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 1311
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 2811
Raport o stanie Gminy 1778
Rok 2019 681
Rok 2018 2138
Rada Miejska 336
Plany pracy i sprawozdania 335
Rada Miejska 2018-2023 15847
Komisje 21677
Interpelacje - kadencja 2018-2023 91391
Interpelacje poprzednie kadencje 1543441
Nagrania video z sesji Rady 4954
Protokoły z sesji Rady 201717
Projekty uchwał 699615
Protokoły Komisji 252285
Dyżury radnych 25856
Wyniki głosowania - uchwały 13273
Biuro 15531
Ogłoszenia 209535
Młodzieżowa Rada Miejska 10154
Protokoły z sesji 16645
Świebodzińska Rada Seniorów 3855
Środki unijne i krajowe 13286
LRPO na lata 2007-2013 10636
PROW na lata 2007-2013 15873
POiIŚ 2014-2020 3695
RPO Lubuskie 2020 1148
PROW Leader 23762
PROW małe projekty 9840
Kapitał Ludzki 5294
PO IG 2007-2013 5143
Ministerstwo Sportu 10196
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 8025
WFOŚiGW 10505
EWT 7543
Różne 14703
Konsultacje społeczne 36676
Oświadczenia Majątkowe 400725
Formularze 5029
Gminne jednostki organizacyjne 671
Świebodziński Dom Kultury 61333
Ośrodek Sportu i Rekreacji 15485
Ośrodek Pomocy Społecznej 81179
Środowiskowy Dom Samopomocy 6509
Biblioteka Publiczna 16025
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 24975
Publiczne Przedszkole nr 1 13773
Publiczne Przedszkole nr 3 14011
Publiczne Przedszkole nr 4 14389
Publiczne Przedszkole nr 5 14813
Publiczne Przedszkole nr 6 13530
Publiczne Przedszkole nr 7 12757
Szkoła Podstawowa nr 1 19906
Szkoła Podstawowa nr 2 17167
Szkoła Podstawowa nr 3 17609
Szkoła Podstawowa nr 6 15649
Szkoła Podstawowa nr 7 14360
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 15750
Konta bankowe Gminy 38775
Profilaktyka uzależnień 35416
Aktualności 2908
CPU 6978
Świetlica Inicjatyw Twórczych 7113
Gminne jednostki pomocnicze 245
Zarządy osiedli 40897
Sołectwa 35848
Sołectwa 2015-2019 1792
Spółki Gminne 356
ZWKiUK 43075
ŚTBS 26074
Świebodzińskie Granty Oświatowe 1496
Dotacje dla klubów sportowych 13832
Organizacje pozarządowe 302971
Budżet Obywatelski 7
BO 2021 933
BO 2020 5513
BO 2019 10871
BO 2018 15766
BO 2017 17600
BO 2016 12410
Gospodarka odpadami 225383
Informacje, segregacja 4493
Deklaracje 1194
Stawka (książeczka) 2395
Harmonogram 9570
Przeterminowane leki 327
Baterie i akumulatory 541
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 368
PSZOK 1720
Gabaryty 2882
Odpady z działalności rolniczej 452
Recykling 416
Azbest 408
Regulaminy i uchwały 710
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 693
Plan gospodarki niskoemisyjnej 30328
Program Rodzina 500┼ 9115
Świebodzińska Rodzina 3plus 19758
Program Wspieraj Seniora 431

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 43847
Prawo lokalne 6584652
Informacja przestrzenna 35159
Zamówienia Publiczne 47055
Zamówienia poniżej i powyżej 130 000 zł - Platforma Zakupowa 15901
Zamówienia poniżej 130 000 złotych 119085
Plan postępowań o udzielenie zamówień 24775
Zamówienia powyżej 30 000 EU - Archiwum do 31.12.2020 499069
Rejestr umów 4725
Rejestr informacji o środowisku 443529
Archiwum 8008
Karty A 610199
Karty B 558162
Karty E 37820
Rejestr Instytucji Kultury 1346
Wykaz rejestrów publicznych 39802
Przetargi 813340
Wybory i referenda 22401
Wybory Prezydenckie 2020 14149
Wybory Parlamentarne 2019 11422
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 2087
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 19855
Wybory samorządowe 2018 62553
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 2437
Wybory uzupełniające 2017 28205
Referendum ogólnokrajowe 2015 29767
Wybory ławników 14174
Wybory parlamentarne 2015 40909
Wybory samorządowe 2014 88226
Wybory Prezydenta 2015 25683
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 45354
Wybory samorządowe 2010 59630
Wybory parlamentarne 2011 66031
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 34654
Wybory Prezydenta 2010 62603
Oferta inwestycyjna 39959
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 653758
Informacja o jakości wody 93639
Udostępnianie informacji publicznej 34599
Kąpieliska 10893
Ochrona Danych Osobowych 3955
Petycje 16807
Wyniki ankiet 1375
Druki i pliki do pobrania 3496
Przydatne linki i programy 41206
Deklaracje 1079
Zespół redakcyjny 28148
O BIP 29985
Rejestr zmian 1848314
Statystyki 22361
Narodowy Spis Powszechny 2021 736

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 21490