ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 67006
Urząd Miejski 6044
Regulaminy 105152
Wydziały 343516
Wydział Finansowo-Budżetowy 40706
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 61565
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 36021
Wydział Inwestycji i Zarządzania Drogami 32815
Wydział Zamówień Publicznych 1999
Wydział Planowania Przestrzennego 3301
Wydział Organizacyjny 22283
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 31604
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 103028
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 8514
Wydział Kontroli i Audytu 1593
Co i jak załatwić w urzędzie? 715554
Informacja o stanie załatwienia sprawy 10505
Informacje 11417
Ogłoszenia i obwieszczenia 5036935
Gmina Świebodzin 402
Historia 12008
Charakterystyka Gminy 150182
Demografia 14848
Statut 15433
Informacje, regulaminy, strategie 33308
Budżet Gminy 29140
Budżet 2022 1714
Budżet 2021 1727
Budżet 2020 6763
Budżet 2019 6292
Budżet 2018 4916
Budżet 2017 6131
Budżet 2016 12827
Budżet 2015 17141
Budżet 2013 11386
Budżet 2014 8251
Budżet 2012 13614
Budżet 2011 17606
Wykonanie budżetu 8884
Wykonanie budżetu - rok 2022 452
Wykonanie budżetu - rok 2021 1816
Wykonanie budżetu - rok 2020 3617
Wykonanie budżetu - rok 2019 7691
Wykonanie budżetu - rok 2018 13244
Wykonanie budżetu - rok 2017 14574
Wykonanie budżetu - rok 2016 11837
Wykonanie budżetu - rok 2015 11868
Wykonanie budzetu - rok 2014 15363
Wykonanie budzetu - rok 2013 17280
Wykonanie budżetu - rok 2011 29745
Wykonanie budzetu - rok 2012 17698
Wykonanie budżetu - rok 2010 34652
Wykonanie budżetu - rok 2009 18986
Wykonanie budżetu - rok 2008 13892
Wykonanie budżetu - rok 2007 8624
Uchwały i zarządzenia budżetowe 11238
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 4377
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 2601
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 2157
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 6221
Raport o stanie Gminy 2823
Rok 2021 207
Rok 2020 1199
Rok 2019 1533
Rok 2018 3070
Rada Miejska 336
Rada Miejska 2018-2023 21812
Ogłoszenia 233240
Plany pracy i sprawozdania 5266
Komisje 23169
Interpelacje - kadencja 2018-2023 154385
Interpelacje poprzednie kadencje 1878686
Nagrania video z sesji Rady 7079
Protokoły z sesji Rady 248727
Projekty uchwał 921750
Protokoły Komisji 358853
Dyżury radnych 28490
Wyniki głosowania - uchwały 26775
Biuro 16822
Młodzieżowa Rada Miejska 11373
Protokoły z sesji 22172
Świebodzińska Rada Seniorów 4992
Środki unijne i krajowe 14348
LRPO na lata 2007-2013 12254
PROW na lata 2007-2013 18429
POiIŚ 2014-2020 5109
RPO Lubuskie 2020 1432
PROW Leader 27547
PROW małe projekty 11345
Kapitał Ludzki 6142
PO IG 2007-2013 5858
Ministerstwo Sportu 11664
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 9100
WFOŚiGW 12142
EWT 8706
Różne 16948
Konsultacje społeczne 44240
Oświadczenia Majątkowe 486115
Formularze 5899
Gminne jednostki organizacyjne 790
Świebodziński Dom Kultury 64263
Ośrodek Sportu i Rekreacji 16576
Ośrodek Pomocy Społecznej 90127
Środowiskowy Dom Samopomocy 7740
Biblioteka Publiczna 17700
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 27012
Publiczne Przedszkole nr 1 14852
Publiczne Przedszkole nr 3 15801
Publiczne Przedszkole nr 4 17250
Publiczne Przedszkole nr 5 16100
Publiczne Przedszkole nr 6 14875
Publiczne Przedszkole nr 7 13991
Szkoła Podstawowa nr 1 21368
Szkoła Podstawowa nr 2 18931
Szkoła Podstawowa nr 3 18896
Szkoła Podstawowa nr 6 17740
Szkoła Podstawowa nr 7 15911
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 18530
Konta bankowe Gminy 44363
Gminne jednostki pomocnicze 245
Zarządy osiedli 43286
Sołectwa 40683
Sołectwa 2015-2019 1996
Edukacja 685
Aktualności 216
Placówki 141
Publiczne przedszkola 126
PP1 116
PP3 154
PP4 135
PP5 117
PP6 117
PP7 122
PP8 w ZE nr 1 127
Szkoły podstawowe 160
SP1 143
SP2 167
SP3 118
SP6 w ZE nr 1 119
SP7 104
Zespoły edukacyjne 123
ZE nr 1 141
ZE w Gościkowie 148
Rekrutacja ( nabór) 225
Stypendia 123
Socjalne ( pomoc materialna) 152
Zasiłki 123
Dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników 193
ŚGO 110
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 124
Profilaktyka uzależnień 40801
Aktualności 3493
CPU 7939
Świetlica Inicjatyw Twórczych 8122
Spółki Gminne 475
ZWKiUK 46598
ŚTBS 28752
Dotacje dla klubów sportowych 23576
Świebodzińskie Granty Oświatowe 3205
Organizacje pozarządowe 436169
Budżet Obywatelski 7
BO 2022 1671
BO 2020 7604
BO 2021 3193
BO 2019 13309
BO 2018 18486
BO 2017 19867
BO 2016 15190
Gospodarka odpadami 238414
Informacje, segregacja 13698
Deklaracje 3425
Stawka (książeczka) 7115
Harmonogram 30551
Przeterminowane leki 1070
Baterie i akumulatory 1427
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 1188
PSZOK 6885
Gabaryty 9405
Odpady z działalności rolniczej 1334
Recykling 1262
Azbest 1382
Regulaminy i uchwały 2618
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2371
Rejestr Działalności Regulowanej 449
Plan gospodarki niskoemisyjnej 34967
Plan zaopatrzenia w energię 850
Programy zdrowotne 2351
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021-2023 638
Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego ( HPV) na lata 2021-2023 1060
Program wsparcia psychologicznego dla mieszkańców niemogących zrealizować planów reprodukcyjnych na lata 2021-2023 818
Program Polityki Zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności na lata 2021-2023 926
Program Rodzina 500┼ 10464
Program Wspieraj Seniora 1639
Świebodzińska Rodzina 3plus 22170

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 48914
Prawo lokalne 8993399
Informacja przestrzenna 41131
Zamówienia Publiczne 56987
Zamówienia poniżej i powyżej 130 000 zł - Platforma Zakupowa 25511
Zamówienia poniżej 130 000 złotych 152548
Plan postępowań o udzielenie zamówień 30785
Zamówienia powyżej 30 000 EU - Archiwum do 31.12.2020 635719
Rejestr umów 8746
Rejestr informacji o środowisku 565915
Archiwum 8968
Karty A 757813
Karty B 680931
Karty E 43423
Rejestr Instytucji Kultury 2966
Wykaz rejestrów publicznych 42527
Przetargi 994187
Wybory i referenda 22474
Wybory Prezydenckie 2020 26886
Wybory Parlamentarne 2019 16554
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 2960
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 25417
Wybory samorządowe 2018 76701
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 3141
Wybory uzupełniające 2017 34733
Referendum ogólnokrajowe 2015 34678
Wybory ławników 15417
Wybory parlamentarne 2015 46224
Wybory samorządowe 2014 97526
Wybory Prezydenta 2015 29309
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 50656
Wybory samorządowe 2010 65176
Wybory parlamentarne 2011 72749
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 38912
Wybory Prezydenta 2010 69658
Oferta inwestycyjna 44048
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 790931
Informacja o jakości wody 136163
Udostępnianie informacji publicznej 36630
Kąpieliska 14621
Ochrona Danych Osobowych 5506
Petycje 21448
Wyniki ankiet 3005
Zgromadzenia publiczne 1309
Przydatne linki i programy 44256
Narodowy Spis Powszechny 2021 2792
Druki i pliki do pobrania 8253
Deklaracje 3438
Zespół redakcyjny 29954
Rejestr zmian 2370780
O BIP 31886
Statystyki 23597

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 22451