ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia powyżej 30 000 EU - Archiwum do 31.12.2020

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-29
Data rozstrzygnięcia
2021-01-29
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją robót budowlanych, w ramach zadania pn. „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Akacjowej w Świebodzinie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 356.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-22
Data rozstrzygnięcia
2021-01-27
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty utrzymaniowe dróg i ulic z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych Zadanie 2: Remonty cząstkowe pozostałych nawierzchni Zadanie 3: Remonty dróg wewnętrznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1, 2, 3 (PDF, 590.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.2 MiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-14
Data rozstrzygnięcia
2021-02-05
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola i żłobka w technologii modułowej, w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z kompletną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Akacjowej w Świebodzinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 340 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-11-06
Data rozstrzygnięcia
2020-12-08
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa szatni sportowej w miejscowości Glińsk z podziałem na zadania: zadanie (1) pn. „Budowa szatni sportowej”, zadanie (2) pn. „Budowa przyłącza elektroenergetycznego do szatni sportowej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 337.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-10-15
Data rozstrzygnięcia
2020-11-04
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnych obiektów w roku 2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 303.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 113.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-10-14
Data rozstrzygnięcia
2020-10-30
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa szatni sportowej w miejscowości Glińsk z podziałem na zadania: zadanie (1) pn. „Budowa szatni sportowej”, zadanie (2) pn. „Budowa przyłącza elektroenergetycznego do szatni sportowej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 305.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-10-12
Data rozstrzygnięcia
2020-11-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witosław
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 643.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 113.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-10-05
Data rozstrzygnięcia
2020-10-28
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja podwórka przy ul. Sukienniczej 17 w Świebodzinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 188.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-09-09
Data rozstrzygnięcia
2020-10-08
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rusinowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 279.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-09-08
Data rozstrzygnięcia
2020-10-20
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja boiska sportowego w Rusinowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 341 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 109.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji