ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia > 30 000 €

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-07-14
Data rozstrzygnięcia
2020-08-05
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Świebodzin w sezonie 2020/2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 310.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 294.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-07-10
Data rozstrzygnięcia
2020-07-23
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnych obiektów w roku 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 294.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-07-10
Data rozstrzygnięcia
2020-07-30
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do i ze szkół podstawowych na terenie Gminy Świebodzin w roku szkolnym 2020/2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 324.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 298.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-06-30
Data rozstrzygnięcia
2020-07-09
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Świebodzin w sezonie 2020/2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 265.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-06-18
Data rozstrzygnięcia
2020-07-06
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja boiska sportowego w Rusinowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 307.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-06-18
Data rozstrzygnięcia
2020-07-15
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kolumbarium segment 3 i 4 (bez okładzin) w Świebodzinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 227.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-06-10
Data rozstrzygnięcia
2020-07-14
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Świebodzin w roku 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 328.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-05-29
Data rozstrzygnięcia
2020-07-08
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przyłączy wodociągowych wraz ze zbiornikami na wodę na potrzeby nawadniania istniejących boisk sportowych w ramach następujących zadań: Zadanie 1 - Budowa przyłącza wodociągowego wraz ze zbiornikiem na wodę na potrzeby nawadniania boiska sportowego w m. Chociule, Zadanie 2 - Budowa przyłącza wodociągowego wraz ze zbiornikiem na wodę na potrzeby nawadniania boiska sportowego w m. Jordanowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 333.4 KiB)
 • Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 409.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 294.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-04-22
Data rozstrzygnięcia
2020-05-28
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placów zabaw na terenie Gminy Świebodzin z podziałem na 2 zadania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1, Zadanie 2 (PDF, 636.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 299.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-04-17
Data rozstrzygnięcia
2020-05-21
Tytuł zamówienia publicznego
Prace budowlane w ramach następujących zadań: Zadanie 1 - Dzienny Dom pobytu dla Seniorów, Zadanie 2 - Środowiskowy dom samopomocy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 535.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 298.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji