ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia > 30 000 €

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kolumbarium segment 3 i 4 (bez okładzin) w Świebodzinie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 406.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami – załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 93 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a (EXE, 649.4 KiB)
 • Przedmiar robót – załącznik nr 1b (PDF, 143.1 KiB)
 • Wzór umowy – załącznik nr 7 (PDF, 245.7 KiB)
 • Dokumentacja projektowa, fotograficzna i pozwolenie na budowę – załącznik nr 8 (EXE, 65.2 MiB)
 • STWiOR – załącznik nr 9 (PDF, 244.2 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 214.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Świebodzin w sezonie 2020/2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 416.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (DOC, 172.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1-1 (PDF, 97.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a (XLSX, 13.7 KiB)
 • Wykaz dróg i ulic ze standardami i z mapami poglądowymi - zał. nr 1b, 1c, 1d, 1e (EXE, 9 MiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8 (PDF, 337.2 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 207.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 310.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 294.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnych obiektów w roku 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 408.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami – załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5 (DOC, 130.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy – załącznik nr 1a (XLSX, 14.8 KiB)
 • Wzór umowy – załącznik nr 6 (PDF, 266.7 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 198.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 294.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 301.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do i ze szkół podstawowych na terenie Gminy Świebodzin w roku szkolnym 2020/2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 417 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (DOC, 182 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8 (PDF, 572.2 KiB)
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych - zał. nr 9 (PDF, 423.9 KiB)
 • Wykaz tras przewozu i ilości uczniów - zał. nr 10 (PDF, 394.4 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 218.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 324.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 298.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Świebodzin w sezonie 2020/2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 400.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (DOC, 172 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1-1 (PDF, 73.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - załącznik nr 1a (XLSX, 13.7 KiB)
 • Wykaz dróg i ulic ze standardami i z mapami poglądowymi - załącznik nr 1b, 1c, 1d, 1e (EXE, 9 MiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 8 (PDF, 337.2 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 209.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 265.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja boiska sportowego w Rusinowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 419.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 141.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1a (PDF, 116.5 KiB)
 • Przedmiar robót - zał. nr 1b (ZIP, 324.8 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 415.8 KiB)
 • Dokumentacja projektowa oraz STWiOR - zał. nr 8 (EXE, 18.8 MiB)
 • Zapytania i wyjaśnienia (PDF, 383.2 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 300.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 307.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kolumbarium segment 3 i 4 (bez okładzin) w Świebodzinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 406 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami – załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 138.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a (EXE, 648.5 KiB)
 • Przedmiar robót – załącznik nr 1b (PDF, 143.1 KiB)
 • Wzór umowy – załącznik nr 7 (PDF, 271.5 KiB)
 • Dokumentacja projektowa, fotograficzna i pozwolenie na budowę – załącznik nr 8 (EXE, 65.2 MiB)
 • STWiOR – załącznik nr 9 (PDF, 244.2 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 197.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 227.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-26 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Świebodzin w roku 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - załącznik nr 1, 2, 3, 4 (DOC, 115 KiB)
 • Harmonogram spłaty kredytu - załącznik nr 5 (PDF, 191.5 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 6 (PDF, 221.3 KiB)
 • Dokumenty dotyczące zdolności kredytowej - załącznik nr 7 (EXE, 120.2 MiB)
 • Zapytanie, wyjaśnienie i zmiana SIWZ (PDF, 2.2 MiB)
 • Zaświadczenie - REGON (PDF, 55.8 KiB)
 • Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Świebodzina (PDF, 658.8 KiB)
 • Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy (PDF, 514.6 KiB)
 • Opinia RIO - wykonanie budżetu za rok 2019 (PDF, 1.6 MiB)
 • Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2019 (PDF, 49.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 197.2 KiB)
 • Zapytanie i wyjaśnienie 2 (PDF, 853.3 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 288.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 328.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 293.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przyłączy wodociągowych wraz ze zbiornikami na wodę na potrzeby nawadniania istniejących boisk sportowych w ramach następujących zadań: Zadanie 1 - Budowa przyłącza wodociągowego wraz ze zbiornikiem na wodę na potrzeby nawadniania boiska sportowego w m. Chociule, Zadanie 2 - Budowa przyłącza wodociągowego wraz ze zbiornikiem na wodę na potrzeby nawadniania boiska sportowego w m. Jordanowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 420.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 145.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1a (ZIP, 187.8 KiB)
 • Przedmiar robót - zał. nr 1b (ZIP, 465.6 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 486.4 KiB)
 • Dokumentacja projektowa oraz STWiOR - zał. nr 8 (EXE, 41.7 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 358.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 333.4 KiB)
 • Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 409.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 294.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-04-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placów zabaw na terenie Gminy Świebodzin z podziałem na 2 zadania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 437.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 368 KiB)
 • Przedmiar robót - zał. nr 1a-1 (PDF, 180 KiB)
 • Przedmiar robót - zał. nr 1a-2 (PDF, 193.8 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7-1 (PDF, 524.4 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7-2 (PDF, 526.3 KiB)
 • Dokumentacja techniczna - zał. nr 8-1 (ZIP, 2.6 MiB)
 • Dokumentacja techniczna - zał. nr 8-2 (ZIP, 2.6 MiB)
 • Zapytania i wyjaśnienia (PDF, 536.4 KiB)
 • Zapytanie i wyjaśnienie2 (PDF, 372.9 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Zadanie 1, Zadanie 2 (PDF, 676.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1, Zadanie 2 (PDF, 636.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 299.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji