ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia powyżej 30 000 EU - Archiwum do 31.12.2020

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją robót budowlanych, w ramach zadania pn. „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Akacjowej w Świebodzinie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 11.1 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami – załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 172.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a (PDF, 210.8 KiB)
 • Wzór umowy – załącznik nr 7 (PDF, 213.7 KiB)
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 8 (EXE, 62.8 MiB)
 • Zapytanie, wyjaśnienie i zmiana SIWZ (PDF, 539.8 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a-zmieniony (PDF, 210.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 65.3 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 326.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 356.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 816.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty utrzymaniowe dróg i ulic z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych Zadanie 2: Remonty cząstkowe pozostałych nawierzchni Zadanie 3: Remonty dróg wewnętrznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami – załącznik nr 1-1, 1-2, 1-3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (DOC, 206.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy – załącznik nr 1a-1 (XLSX, 13.8 KiB)
 • Kosztorys ofertowy – załącznik nr 1a-2 (XLSX, 19.3 KiB)
 • Kosztorys ofertowy – załącznik nr 1a-3 (XLSX, 13.5 KiB)
 • Wzór umowy – załącznik nr 8-1 (PDF, 288.4 KiB)
 • Wzór umowy – załącznik nr 8-2 (PDF, 288 KiB)
 • Wzór umowy – załącznik nr 8-3 (PDF, 284.8 KiB)
 • STWiOR – załącznik nr 9-1 (PDF, 702.1 KiB)
 • STWiOR – załącznik nr 9-2 (PDF, 1.8 MiB)
 • STWiOR – załącznik nr 9-3 (PDF, 518.1 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Zadanie 1, 2, 3 (PDF, 786.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1, 2, 3 (PDF, 590.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.2 MiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola i żłobka w technologii modułowej, w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z kompletną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Akacjowej w Świebodzinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 183.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 12 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6 (DOC, 179 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1a (PDF, 2.9 MiB)
 • Przedmiary robót - zał. nr 1b (XLS, 66 KiB)
 • Tabela elementów rozliczeniowych - zał. nr 1c (DOC, 81.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 441.1 KiB)
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy - zał. nr 8 (ZIP, 68.3 MiB)
 • Wzór i wytyczne dla tablicy informacyjnej - zał. nr 9 (PDF, 181.7 KiB)
 • Zapytanie i wyjaśnienie (PDF, 1009.1 KiB)
 • Zapytanie i wyjaśnienie 2 (PDF, 262.5 KiB)
 • Zapytania i wyjaśnienia 3 (PDF, 298.2 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 290.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 340 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa szatni sportowej w miejscowości Glińsk z podziałem na zadania: zadanie (1) pn. „Budowa szatni sportowej”, zadanie (2) pn. „Budowa przyłącza elektroenergetycznego do szatni sportowej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 150.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.8 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami – załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 149 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a (PDF, 104.9 KiB)
 • Przedmiar robót – załącznik nr 1b (ZIP, 5.5 MiB)
 • Wzór umowy – załącznik nr 7 (PDF, 278.4 KiB)
 • Dokumentacja projektowa oraz STWiOR – załącznik nr 8 (ZIP, 66.6 MiB)
 • Zapytania i wyjaśnienia (PDF, 540.8 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 154.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 337.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 108.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-10-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnych obiektów w roku 2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 166.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.1 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami – załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5 (DOC, 134.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy – załącznik nr 1a (XLSX, 12.7 KiB)
 • Wzór umowy – załącznik nr 6 (PDF, 285.1 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 207.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 303.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 113.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-10-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa szatni sportowej w miejscowości Glińsk z podziałem na zadania: zadanie (1) pn. „Budowa szatni sportowej”, zadanie (2) pn. „Budowa przyłącza elektroenergetycznego do szatni sportowej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 169.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.7 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami – załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 148.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a (PDF, 104.8 KiB)
 • Przedmiar robót – załącznik nr 1b (ZIP, 5.5 MiB)
 • Wzór umowy – załącznik nr 7 (PDF, 277.4 KiB)
 • Dokumentacja projektowa oraz STWiOR – załącznik nr 8 (ZIP, 66.6 MiB)
 • Zapytanie i wyjaśnienie (PDF, 228.2 KiB)
 • Zapytanie i wyjaśnienie 2 (PDF, 498.7 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 220.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 305.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witosław
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 180.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 11 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 326 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1a (PDF, 1.4 MiB)
 • Przedmiar robót - zał. nr 1b (ZIP, 7 MiB)
 • Tabela elementów rozliczeniowych - zał. nr 1c (PDF, 363.1 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 528.3 KiB)
 • Dokumentacja projektowa oraz STWiOR - zał. nr 8 (ZIP, 84.1 MiB)
 • Zapytanie i wyjaśnienie (PDF, 250.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 146.9 KiB)
 • Zapytanie, wyjaśnienie i zmiana SIWZ (PDF, 534.2 KiB)
 • Przedmiar - branża elektryka - zmieniony (PDF, 1.9 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 566.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 643.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 113.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja podwórka przy ul. Sukienniczej 17 w Świebodzinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami – załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 144.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a (PDF, 168.2 KiB)
 • Przedmiar robót – załącznik nr 1b (PDF, 2.7 MiB)
 • Wzór umowy – załącznik nr 7 (PDF, 357.1 KiB)
 • Dokumentacja projektowa oraz STWiOR – załącznik nr 8 (EXE, 24.6 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 274.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 188.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 79.8 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-09-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rusinowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 397.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 855.3 KiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami – załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5 (DOC, 127 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a (PDF, 282.1 KiB)
 • Wzór umowy – załącznik nr 6 (PDF, 167 KiB)
 • Zapytanie i wyjaśnienie (PDF, 697.7 KiB)
 • Zapytanie i wyjaśnienie 2 (PDF, 268.8 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 259.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 279.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 110.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja boiska sportowego w Rusinowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 412.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami – załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 141.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a (PDF, 88.7 KiB)
 • Przedmiar robót – załącznik nr 1b (EXE, 1.6 MiB)
 • Wzór umowy – załącznik nr 7 (PDF, 191.7 KiB)
 • Dokumentacja projektowa oraz STWiOR – załącznik nr 8 (EXE, 41.8 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 318.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 341 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 109.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji