ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia > 30 000 €

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni drogi w Jordanowie przy budynkach 23-28 (dz. nr 516/4)
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 408.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.8 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami – załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 136 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a (PDF, 111.7 KiB)
 • Przedmiar robót – załącznik nr 1b (PDF, 98.9 KiB)
 • Wzór umowy – załącznik nr 7 (PDF, 233.5 KiB)
 • Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 8 (EXE, 3.8 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Gminy Świebodzin z podziałem na 3 zadania
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 423.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z załącznikami - zał. nr 1 (ZIP, 629.7 KiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 196 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7-1 (PDF, 472 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7-2 (PDF, 472 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7-3 (PDF, 471.7 KiB)