ˆ

Zamówienia < 130 000 złotych

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2020-09-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia dla potrzeb realizacji zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu pobytu dla Seniorów w Świebodzinie” z podziałem na części
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 528.6 KiB)
 • Formularz ofertowy - zał. nr 1-1 (DOCX, 742.1 KiB)
 • Formularz ofertowy - zał. nr 1-2 (DOCX, 738.5 KiB)
 • Formularz ofertowy - zał. nr 1-3 (DOCX, 742.1 KiB)
 • Formularz ofertowy - zał. nr 1-4 (DOCX, 738.6 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a-1 (PDF, 148.6 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a-2 (PDF, 126.8 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a-3 (PDF, 110.8 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a-4 (PDF, 443.3 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 2-1 (PDF, 162.1 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 2-2 (PDF, 171.1 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 2-3 (PDF, 158 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 2-4 (PDF, 161.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 2 (PDF, 63.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 3 (PDF, 62.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 4 (PDF, 63 KiB)
 • Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 2 (PDF, 284.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 1 (PDF, 276.7 KiB)
Lp2
Data ogłoszenia
2020-08-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa wraz z montażem pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz mebli dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Świebodzinie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 138.6 KiB)
 • Formularz ofertowy - zał. nr 1 (PDF, 145.9 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a (DOCX, 124.6 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 2 (PDF, 196.1 KiB)
 • Oświadczenie o braku powiązań - zał. nr 3 (PDF, 123.7 KiB)
 • Wykaz dostaw - zał. nr 4 (DOCX, 49 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 281.3 KiB)
Lp3
Data ogłoszenia
2020-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa wraz z montażem pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz mebli z podziałem na 2 Zadania dla potrzeb realizacji projektu pn. „Szansa dla najmłodszych w Gminie Świebodzin”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 153.3 KiB)
 • Formularz ofertowy - zał. nr 1-1 (DOCX, 85.8 KiB)
 • Formularz ofertowy - zał. nr 1-2 (DOCX, 85.9 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a-1 (DOCX, 125.8 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a-2 (DOCX, 124.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 2-1 (PDF, 194.7 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 2-2 (PDF, 192.9 KiB)
 • Oświadczenie o braku powiązań - zał. nr 3 (DOCX, 55.1 KiB)
 • Wykaz dostaw - zał. nr 4 (DOCX, 49.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1 (PDF, 417.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zadanie 2 (PDF, 432.9 KiB)
Lp4
Data ogłoszenia
2020-06-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gościkowie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 Wzór umowy (PDF, 75.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 Układ pomieszczeń istniejącego budynku (PDF, 541.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 Dokumentacja fotograficzna - cz. 1 (ZIP, 8.1 MiB)
 • Załącznik nr 4 Dokumentacja fotograficzna - cz. 2 (ZIP, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 4 Dokumentacja fotograficzna - cz. 3 (ZIP, 6.3 MiB)
 • Załącznik nr 4 Dokumentacja fotograficzna - cz. 4 (ZIP, 8 MiB)
 • Załącznik nr 4 Dokumentacja fotograficzna - cz. 5 (ZIP, 5.9 MiB)
 • Załącznik nr 4 Dokumentacja fotograficzna - cz. 6 (ZIP, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 4 Dokumentacja fotograficzna - cz. 7 (ZIP, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 4 Dokumentacja fotograficzna - cz. 8 (ZIP, 6.9 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 264 KiB)
Lp5
Data ogłoszenia
2020-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-03 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa istniejącej szatni sportowej w miejscowości Rzeczyca (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do skladania ofert (PDF, 1.8 MiB)
 • Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (DOCX, 17.2 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 2 (PDF, 162.5 KiB)
 • Układ pomieszczeń istniejącego budynku - załącznik nr 3 (PDF, 265.2 KiB)
 • Dokumentacja fotograficzna - załącznik nr 4 (EXE, 33.4 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 268.4 KiB)
Lp6
Data ogłoszenia
2020-02-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa istniejącej szatni sportowej w miejscowości Rzeczyca (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (DOCX, 17 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy (PDF, 162.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 Układ pomieszczeń (PDF, 265.2 KiB)
 • Fotografia nr 1 (JPG, 2.9 MiB)
 • Fotografia nr 2 (JPG, 2.9 MiB)
 • Fotografia nr 3 (JPG, 3.3 MiB)
 • Fotografia nr 4 (JPG, 3.2 MiB)
 • Fotografia nr 5 (JPG, 2.3 MiB)
 • Fotografia nr 6 (JPG, 2.1 MiB)
 • Fotografia nr 7 (JPG, 3.8 MiB)
 • Fotografia nr 8 (JPG, 2.3 MiB)
 • Fotografia nr 9 (JPG, 2.3 MiB)
 • Fotografia nr 10 (JPG, 3.1 MiB)
 • Fotografia nr 11 (JPG, 3.7 MiB)
 • Fotografia nr 12 (JPG, 3 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 229.3 KiB)
Lp7
Data ogłoszenia
2019-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-13 15:20:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi w miejscowości Podlesie od nr 4 do nr 11 wraz z dokumentacją odwodnienia i oświetlenia (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOCX, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy (PDF, 240 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Mapka poglądowa (PDF, 978.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zdjęcie poglądowe (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Zdjęcie poglądowe2 (PDF, 2.5 MiB)
 • Załącznik nr 5 - Kopia decyzji nr 6CP-II-2018 z dnia 08 marca 2018 r. (PDF, 7.6 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 656 KiB)
 • Protokół z postępowania (PDF, 2.1 MiB)
Lp8
Data ogłoszenia
2019-09-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonanie czynności przygotowawczych procesu inwestycyjnego z podziałem na dwa zadania.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 1 (PDF, 68.1 KiB)
 • Załącznik nr 1a - Mapa poglądowa Grodziszcze - Świebodzin (PDF, 552.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 2 (PDF, 66 KiB)
 • Załącznik nr 2a - Mapa poglądowa Jeziory (PDF, 194.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wzór umowy - projekt Grodziszcze ścieżka (PDF, 89.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy - projekt Jeziory (PDF, 89.3 KiB)
 • Decyzja celu publicznego nr 39CP-I2016 (PDF, 4 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 811.6 KiB)
Lp9
Data ogłoszenia
2019-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa miejsca plażowego w miejscowości Nowy Dworek
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Konserwator zabytków (PDF, 2 MiB)
 • Zaświadczenie Starostwo (PDF, 255.2 KiB)
 • Zakres robót (PDF, 574.1 KiB)
 • zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.3 MiB)
 • Wzór umowy (PDF, 133.5 KiB)
 • mapa do celów projektowych (PDF, 366.4 KiB)
 • Decyzja dla loklaizacji inwestycji celu publicznego (PDF, 3.1 MiB)
 • Decyzja Nadleślictwa (PDF, 2.7 MiB)
 • formularz ofertowy (ODT, 18.8 KiB)
 • kosztorys ofertowy (PDF, 984.5 KiB)
 • projekt altany (PDF, 1.2 MiB)
 • mapa zasadnicza (PDF, 474.4 KiB)
 • przykładowe zdjęcia elementów zabawowych (PDF, 324.7 KiB)
 • Oświadczenie Nadleśnictwo (PDF, 378.2 KiB)
Lp10
Data ogłoszenia
2019-07-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa miejsca plażowego w miejscowości Nowy Dworek
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.4 MiB)
 • Wzór umowy (PDF, 133.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (ODT, 18.8 KiB)
 • Decyzja Nadleśnictwa (PDF, 2.7 MiB)
 • Oświadczenie Nadleśnictwa (PDF, 378.2 KiB)
 • Mapa zasadnicza (PDF, 474.4 KiB)
 • Zaświadczenie Starostwo Powiatowe (PDF, 255.2 KiB)
 • Mapa do celów projektowych (PDF, 366.4 KiB)
 • Konserwator Zabytków + Minister Kultury (PDF, 2 MiB)
 • Przykładowe zdjęcia elementów zabawowych (PDF, 324.7 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 984.5 KiB)
 • Projekt altany (PDF, 1.2 MiB)
 • Decyzja dla lokalizacji inwestycji celu publicznego (PDF, 3.1 MiB)
 • Unieważnienie (PDF, 180.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji