ˆ

Zamówienia poniżej 130 000 złotych

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2021-08-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i wyposażenie wybiegu dla psów i wykonanie ekologicznej ścieżki edukacyjnej oraz montaż ogrodzenia na dz. 588/24 przy ul. Słonecznej w Świebodzinie.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie (PDF, 858.3 KiB)
 • Plan zagosp. terenu (PDF, 1.6 MiB)
 • Zagospodarowanie ścieżka (PDF, 305.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 67.3 KiB)
 • Zestawienie ścieżka (PDF, 145.2 KiB)
 • Zestawienie zieleń (PDF, 1.4 MiB)
 • Zagospodarowanie wybieg (PDF, 149.3 KiB)
 • Zestawienie wybieg (PDF, 282.2 KiB)
 • STWiOR (PDF, 203.8 KiB)
 • Opis techniczny (PDF, 266.4 KiB)
 • Wzór umowy_Zał.1 (PDF, 199.6 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 21.7 KiB)
 • Kosztorys ofertowy_ Zał. 3 (PDF, 2.8 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 239.5 KiB)
Lp2
Data ogłoszenia
2021-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-18 15:20:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadaniu pn. "BO/2021 Gotyk reaktywacja (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)"
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 69 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy (PDF, 372.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Kopia wniosku do budżetu obywatelskiego (PDF, 547.2 KiB)
 • Załącznik nr 4A - Rzut piwnicy - cz. I (PDF, 358.4 KiB)
 • Załącznik nr 4B - Rzut piwnicy - cz. II (PDF, 400.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Dokumentacja fotograficzna (ZIP, 175.2 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Zalecenia konserwatorskie (PDF, 723 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu Gotyk II postępowanie (PDF, 220.7 KiB)
Lp3
Data ogłoszenia
2021-07-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-06 15:20:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr sprawy: IZD.720.182.2021.GB na opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pod nazwą „Osiedle Kopernika – zagospodarowanie i odwodnienie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)”.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Umowa Os. Kopernika (PDF, 72.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Mapa poglądowa inwestycji (JPG, 687 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 571 KiB)
Lp4
Data ogłoszenia
2021-07-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-06 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadaniu pn. "BO/2021 Gotyk reaktywacja (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)"
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 68.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy (PDF, 372.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Kopia wniosku do budżetu obywatelskiego (PDF, 547.2 KiB)
 • Załącznik nr 4A - Rzut piwnicy - cz. I (PDF, 358.4 KiB)
 • Załącznik nr 4B - Rzut piwnicy - cz. II (PDF, 400.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Dokumentacja Fotograficzna (ZIP, 175.2 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Zalecenia konserwatorskie (PDF, 723 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 219.8 KiB)
Lp5
Data ogłoszenia
2021-05-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-12 15:10:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej kompleksowego remontu części pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze budynku przy ul. 1.Maja 22 w Świebodzinie wraz z klatką schodową od parteru do pierwszego piętra w ramach zadania pn. „Klub przyjaciele”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 69 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 320 KiB)
 • Inwentaryzacja - I piętro opracowana w dn. 04-09-2019r. (PDF, 309.1 KiB)
 • Budżet Obywatelski Świebodzin 2021, numer 2 (PDF, 339.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 192.9 KiB)
Lp6
Data ogłoszenia
2021-04-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-23 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont mieszkania komunalnego ulica: Małomłyńska 1/6, 1 Maja 12/1, Konarskiego 10A/10, Mała 1A/11 w Świebodzinie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularz ofertowy (PDF, 486.4 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 3.4 MiB)
 • Opis techniczny z kosztorysami ofertowymi (ZIP, 7.4 MiB)
Lp7
Data ogłoszenia
2020-09-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia dla potrzeb realizacji zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu pobytu dla Seniorów w Świebodzinie” z podziałem na części
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 528.6 KiB)
 • Formularz ofertowy - zał. nr 1-1 (DOCX, 742.1 KiB)
 • Formularz ofertowy - zał. nr 1-2 (DOCX, 738.5 KiB)
 • Formularz ofertowy - zał. nr 1-3 (DOCX, 742.1 KiB)
 • Formularz ofertowy - zał. nr 1-4 (DOCX, 738.6 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a-1 (PDF, 148.6 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a-2 (PDF, 126.8 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a-3 (PDF, 110.8 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a-4 (PDF, 443.3 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 2-1 (PDF, 162.1 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 2-2 (PDF, 171.1 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 2-3 (PDF, 158 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 2-4 (PDF, 161.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 2 (PDF, 63.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 3 (PDF, 62.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 4 (PDF, 63 KiB)
 • Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 2 (PDF, 284.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 1 (PDF, 276.7 KiB)
Lp8
Data ogłoszenia
2020-08-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa wraz z montażem pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz mebli dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Świebodzinie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 138.6 KiB)
 • Formularz ofertowy - zał. nr 1 (PDF, 145.9 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a (DOCX, 124.6 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 2 (PDF, 196.1 KiB)
 • Oświadczenie o braku powiązań - zał. nr 3 (PDF, 123.7 KiB)
 • Wykaz dostaw - zał. nr 4 (DOCX, 49 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 281.3 KiB)
Lp9
Data ogłoszenia
2020-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa wraz z montażem pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz mebli z podziałem na 2 Zadania dla potrzeb realizacji projektu pn. „Szansa dla najmłodszych w Gminie Świebodzin”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 153.3 KiB)
 • Formularz ofertowy - zał. nr 1-1 (DOCX, 85.8 KiB)
 • Formularz ofertowy - zał. nr 1-2 (DOCX, 85.9 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a-1 (DOCX, 125.8 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a-2 (DOCX, 124.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 2-1 (PDF, 194.7 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 2-2 (PDF, 192.9 KiB)
 • Oświadczenie o braku powiązań - zał. nr 3 (DOCX, 55.1 KiB)
 • Wykaz dostaw - zał. nr 4 (DOCX, 49.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1 (PDF, 417.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zadanie 2 (PDF, 432.9 KiB)
Lp10
Data ogłoszenia
2020-06-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gościkowie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 Wzór umowy (PDF, 75.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 Układ pomieszczeń istniejącego budynku (PDF, 541.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 Dokumentacja fotograficzna - cz. 1 (ZIP, 8.1 MiB)
 • Załącznik nr 4 Dokumentacja fotograficzna - cz. 2 (ZIP, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 4 Dokumentacja fotograficzna - cz. 3 (ZIP, 6.3 MiB)
 • Załącznik nr 4 Dokumentacja fotograficzna - cz. 4 (ZIP, 8 MiB)
 • Załącznik nr 4 Dokumentacja fotograficzna - cz. 5 (ZIP, 5.9 MiB)
 • Załącznik nr 4 Dokumentacja fotograficzna - cz. 6 (ZIP, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 4 Dokumentacja fotograficzna - cz. 7 (ZIP, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 4 Dokumentacja fotograficzna - cz. 8 (ZIP, 6.9 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 264 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji