ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia poniżej 130 000 złotych

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2023-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont kapitalny fragmentu muru ogrodzeniowego w zabytkowej części Świebodzina między działkami 304/4 i 305/13 między ulicami – Wiejska, Parkowa i Placem Browarnianym
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 665.7 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 64.5 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 4.2 MiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 45.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 171.8 KiB)
Lp2
Data ogłoszenia
2022-11-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-08 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa mini parku na dz. nr ewid. 39 w m. Kupienino, Gmina Świebodzin.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.8 MiB)
 • Zał. 1 Formularz ofertowy (PDF, 380.1 KiB)
 • Zał. 2 Wzór umowy (PDF, 353.4 KiB)
 • Zał. 3 Przedmiar robót (PDF, 239.6 KiB)
 • Zał. 4 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał. 5 Dokumentacja projektowa (PZT) (PDF, 3.8 MiB)
 • Zał. 6 Dokumentacja projektowa (branża elektryczna) (PDF, 1.8 MiB)
 • Zał. 7 Zaświadczenie Starosty Świebodzińskiego (PDF, 282.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 221 KiB)
Lp3
Data ogłoszenia
2022-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-22 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż regału ze stali nierdzewnej w ramach realizacji zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witosław"
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 863.9 KiB)
 • Zał. nr 1 Formularz ofertowy (PDF, 202.5 KiB)
 • Zał. nr 2 Wzór umowy (PDF, 503 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 587.3 KiB)
Lp4
Data ogłoszenia
2022-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-06 13:32:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr sprawy: OKS.814.15.2022.RB, którego przedmiotem są: Przewozy autokarowe w ramach realizacji zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzin na lata 2022 - 2023.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Formularz ofertowy (DOC, 45 KiB)
 • umowa (PDF, 122.5 KiB)
Lp5
Data ogłoszenia
2022-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-08 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont dachu Ratusza w Świebodzinie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 69 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy (PDF, 367.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Opinia o stanie technicznym (PDF, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Zalecenia konserwatorskie (PDF, 398.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 228.9 KiB)
Lp6
Data ogłoszenia
2022-03-17
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-25 14:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Ścianka do gry w tenisa przy ul. Słonecznej w Świebodzinie”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.2 MiB)
 • Ścianka do gry w tenisa przy ul. Słonecznej w Świebodzinie (ZIP, 14.4 MiB)
 • IZD.7013.69.2022.MJ odpowiedzi (PDF, 353 KiB)
 • Zał. 1 do pisma znak IZD.7013.69.2022.MJ (PDF, 609 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze (PDF, 232.4 KiB)
Lp7
Data ogłoszenia
2022-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-21 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dachu Ratusza w Świebodzinie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 69 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy (PDF, 367.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Opinia o stanie technicznym (PDF, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Zalecenia konserwatorskie (PDF, 398.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 214.4 KiB)
Lp8
Data ogłoszenia
2022-02-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-07 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dachu Ratusza w Świebodzinie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 377.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy (PDF, 367.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Opinia o stanie technicznym (PDF, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Zalecenia konserwatorskie (PDF, 398.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 568.7 KiB)
Lp9
Data ogłoszenia
2021-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-29 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż wyposażenie dla potrzeb realizacji zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witosław" z podziałem na zadania
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (PDF, 977.8 KiB)
 • Załącznik 1.1 Formularz ofertowy - Zadanie (1) (DOCX, 53.5 KiB)
 • Załącznik 1.2 Formularz ofertowy - Zadanie (2) (DOCX, 53.7 KiB)
 • Załącznik 1.3 Formularz ofertowy - Zadanie (3) (DOCX, 53.8 KiB)
 • Załącznik 1.4 Formularz ofertowy - Zadanie (4) (DOCX, 54 KiB)
 • Załącznik 1.5 Formularz ofertowy - Zadanie (5) (DOCX, 54 KiB)
 • Załącznik 2.1 Wzór umowy - Zadanie (1) (PDF, 201.8 KiB)
 • Załącznik 2.2 Wzór umowy - Zadanie (2) (PDF, 202.2 KiB)
 • Załącznik 2.3 Wzór umowy - Zadanie (3) (PDF, 202.3 KiB)
 • Załącznik 2.4 Wzór umowy - Zadanie (4) (PDF, 202.2 KiB)
 • Załącznik 2.5 Wzór umowy - Zadanie (5) (PDF, 202.3 KiB)
 • Załącznik 3.1 Opis przedmiotu zamówienia - tabela elementów rozliczeniowych - Zadanie (1) (PDF, 184.3 KiB)
 • Załącznik 3.2 Opis przedmiotu zamówienia - tabela elementów rozliczeniowych - Zadanie (2) (PDF, 194.2 KiB)
 • Załącznik 3.3 Opis przedmiotu zamówienia - tabela elementów rozliczeniowych - Zadanie (3) (PDF, 214.5 KiB)
 • Załącznik 3.4 Opis przedmiotu zamówienia - tabela elementów rozliczeniowych - Zadanie (4) (PDF, 196.5 KiB)
 • Załącznik 3.5 Opis przedmiotu zamówienia - tabela elementów rozliczeniowych - Zadanie (5) (PDF, 156.6 KiB)
 • Wyjaśnienia do treści Zapytania ofertowego (PDF, 809.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dla zadań nr I, II, III, IV i V (PDF, 1.5 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - Zadanie (1) (PDF, 271.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - Zadanie (2) (PDF, 275.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - Zadanie (3) (PDF, 279.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - Zadanie (4) (PDF, 280.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - Zadanie (5) (PDF, 271.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zadanie (5) (PDF, 242.6 KiB)
Lp10
Data ogłoszenia
2021-08-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i wyposażenie wybiegu dla psów i wykonanie ekologicznej ścieżki edukacyjnej oraz montaż ogrodzenia na dz. 588/24 przy ul. Słonecznej w Świebodzinie.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie (PDF, 858.3 KiB)
 • Plan zagosp. terenu (PDF, 1.6 MiB)
 • Zagospodarowanie ścieżka (PDF, 305.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 67.3 KiB)
 • Zestawienie ścieżka (PDF, 145.2 KiB)
 • Zestawienie zieleń (PDF, 1.4 MiB)
 • Zagospodarowanie wybieg (PDF, 149.3 KiB)
 • Zestawienie wybieg (PDF, 282.2 KiB)
 • STWiOR (PDF, 203.8 KiB)
 • Opis techniczny (PDF, 266.4 KiB)
 • Wzór umowy_Zał.1 (PDF, 199.6 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 21.7 KiB)
 • Kosztorys ofertowy_ Zał. 3 (PDF, 2.8 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 239.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji